Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Marcin Sokołowicz

Z Micropedia
(Przekierowano z Marcin Komosiński)
Marcin Sokołowicz
Kraj zamieszkania Trizondal, Sarmacja
Funkcje publiczne Sędzia Federalny Królestwa Trizondalu
Tytuł honorowy brak
Znany również jako Marcin I
Marcin Komosiński


Marcin Sokołowicz (wcześniej Komosiński) - obywatel Królestwa Trizondalu i Księstwa Sarmacji. Wcześniej prezydent Zongyjskiej Republiki Demokratycznej i Król Trizondalu. Został władcą po połączeniu trzech państw (Triland, ZRD, Dalmencja). Jeden z głównych twórców Królestwa Trizondalu.

Początki

Marcin Komosiński swoją przygodę z v-światem rozpoczął od małego państweka, Rzeczpospolitej Tirecji. Był jednym z dwóch mieszkańców tego kraju, który wkrótce rozpadł się. Komosiński przeniósł się do aktywniejszej Zongyi Ludowej, założonej przez Gerarda Szopkowskiego. Jego partia wygrała wybory parlamentarne a on sam został Premierem. Nie pozostał na tym stanowisku na długo, gdyż Szopkowski postanowił wycofać się z v-świata. Komosiński przejął władzę nad Zongyą i przemianował ją w Zongyjską Republikę Demokratyczną. Za rządów Komosińskiego ZRD osiągnęła najwyższą aktywność. W kraju działały takie osoby jak Alexander Paulista (dziś Miklos Vay) czy Marcel Hans. Wkrótce, z inicjatywy Komosińskiego został utworzony Związek Polskich Państw Wirtualnych z ZRD, Dalmencją, Trilandem i Wilkinią w składzie.

Królestwo/Księstwo Trizondalu

W ZPPW powstała inicjatywa połączenia członków związku w jedno, duże państwo. Wszystkie kraje, prócz Wilkinii i Tuolelenkki były za połączeniem. Nowy kraj został ogłoszony Królestwem Trizondalu a jego władcą został Marcin Komosiński, znany jako Król Marcin I. Trizondal nigdy nie osiągnął zamierzonej aktywności, wielu mieszkańców dawnych krajów ZPPW nigdy nie przeprowadziło się do nowo utworzonego państwa. Zostali w nim tylko dawni władcy ZRD i Trilandu oraz premier Dalmencji. Po upływie kilku tygodni liczba mieszkańców wzrosła do 15 aktywnych użytkowników co było największym osiągnięciem Trizondalu i Marcina Komosińskiego.

Unia z Sarmacją

Miesiąc po utworzeniu Trizondalu, kraj zamieszkiwały tylko 3 osoby: Marcin Komosiński, Krzysztov von Latoo oraz Marcel Hans. Wyszli oni z inicjatywą podpisania unii z Księstwem Sarmacji. Trizondal miał wg niej zostać przyłączony do Sarmacji jako Kraj Koronny. 14 kwietnia Marcin I oraz Piotr Mikołaj, Książe Sarmacji podpisali traktat, a Trizondal stał się Krajem Korony Księstwa Sarmacji. Od tego czasu mieszkańcy Trizondalu stali się aktywnymi obywatelami sarmackimi, a Marcin Komosiński stał się członkiem Sarmackiej Partii Demokratycznej.

Abdykacja

W listopadzie 2008r. Marcin Komosiński zdał sobie sprawę, że jego obecna aktywność jest zbyt mała by nadal piastować funkcję Księcia. 11 listopada 2008r. przekazał on władzę nad Trizondalem Marcelowi Hansowi. Mimo abdykacji pozostał on aktywnym obywatelem Trizondalu i kilka dni po rezygnacji został Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu

3 marca 2009 roku Królestwo Trizondalu łączy się z innym Krajem Korony Księstwa Sarmacji, Rzeczpospolitą Sclavinii. Powstaje Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu, której Komosiński zostaje obywatelem. Zmienia również nazwisko na Sokołowicz. W tym czasie pełni szereg różnych funkcji publicznych.

Po rozpadzie RSiT

5 stycznia 2010 roku dochodzi do rozpadu RSiT, powstają niepodległe Królestwo Sclavinii oraz Królestwo Trizondalu, Sokołowicz pozostaje w Trizondalu. 15 stycznia na mocy dżentelmeńskiej umowy Marcel Hans przekazuje koronę Marcinowi Sokołowiczowi, który ponownie zostaje Królem Trizondalu. Jego panowanie trwało do 31 lipca 2011 r. Sokołowicz przekazuje władzę swojemu bratu, Tomaszowi

Księstwo Sarmacji

3 marca 2012 roku Marcin Sokołowicz przeprowadza się do Sarmacji w związku z abdykacją Króla Trizondalu Tomasza Sokołowicza. Tego samego dnia otrzymuje obywatelstwo sarmackie.

Powrót do Trizondalu

Marcin Sokołowicz działa w Sarmacji jedynie kilka dni. Postanowia bowiem powrócić do Trizondalu, gdyż "nie chce zostawiać swojego dziecka". 29 kwietnia wygrywa wybory na Sędziego Federalnego. W czasie swojej kadencji skazuje Simona von Landsbergena na karę banicji za zniszczenie forum Trilandu. Oprócz działalności w wymiarze sprawiedliwości, aktywnie działa na rzecz rozwoju sportu - trenuje reprezentację Trizondalu w piłce nożnej oraz prowadzi klub piłkarski SE Czarni Trizopolis, występujący w Trizondalskiej Ekstraklasie. Prowadzi również pismo "Komentator", w którym publikuje feletiony i komentarze, a także tygodnik "Kurier Sportowy", w którym analizuje spotkania Trizondalskiej Ekstraklasy oraz rozgrywek reprezentacyjnych.

Funkcje

Poprzednik

Marcel Hans

Prezydent Trizondalu (p.o.)

12.08.2013-8.09.2013

Następca

Ciaran van Scharfschuetze