Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Andrzej Swarzewski

Z Micropedia

prof. dr hab.Andrzej Swarzewski - (v-ur. 18 września 2010, Grodzisk) - bialeński polityk, geopolityk i historyk, profesor Uniwersytetu Bialeńskiego. Główny ideolog multipolaryzmu mikroświatowego oraz nordatyzmu. Wielokrotny Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz parlamentarzysta Republiki Bialenskiej. Były kanclerz Księstwa Sarmacji oraz prezydent Federacji Nordackiej. 

Przed powstaniem Republiki Bialeńskiej sarmacki działacz narodowy i republikański. Dwukrotnie minister w resorcie kultury, działacz samorządowym, polityk Patriotycznej Ligi Narodowej, Narodowej Sarmacji, Obozu Nowoczesno-Radykalnego oraz kilkukrotnie poseł. Ideolog sarmackiego nacjonalizmu.

Dżamahirijski major, hirshbersko-weerlandzki kapitan, jeden z przywódców Powstania Marcowego.

Jeden z twórców Republiki Bialeńskiej.

Prywatnie były mąż Pansy Anclar-Swarzewskiej, obecny Aleksandry Dostojewskiej-Swarzewskiej oraz ojciec Juranda Swarzewskiego - sarmackiego działacza nacjonalistycznego, Markusa Wettina oraz Fiodora Swirydiuka.

Publikacje

Wanda. Historia prawdziwa. 15 grudnia 2011.

I Wizyta w Rotrii wg. Swarza i Michasia. 12 lipca 2012.

Dwór przy kostnicy. 30 września 2012- 6 października 2012.

Powstanie Marcowe, jako początek współczesnej państwowości bialeńskiej. Praca licencjacka. 11 stycznia 2014

System prawny i ustrojowy w Dżamahiriji. Praca magisterska. 2 lutego 2014

Nacjonalizm imperium- sarmacka myśl narodowa. Zbiór artykułów własnych. Praca doktorska. 12 kwietnia 2014

Bialeńskie ruchy komunistyczne i robotnicze. Dysertacja habilitacyjna. 16 kwietnia 2014

Początki Republiki Bialeńskiej. 24 czerwca 2014

Katechoniczność w kontekście przywódców państw wirtualnych. 24 lipca 2014

Siódmy grzech główny. 23 sierpnia 2014

Stosunki bialeńsko-brodryjskie. Książka profesorska. 2 września 2014

Dyskretny urok kosmopolityzmu. 15 października 2014

Bialenia i Bialeńczycy w oczach zagranicy. 1 listopada 2014

Być sprawiedliwym czy miłosiernym. Prelekcje o naukach zawartych w ośmiu błogosławieństwach. 12 listopada 2014

Dwa swarzyzmy. 13 marca 2015

Prelekcja podsumowująca prezydenturę - 25 sierpnia 2015 (w ramach cyklu "Prelekcje Bialeńskich Polityków", zorganizowanego na Uniwersytecie Bialeńskim przez Wiceministra Edukacji Narodowej Fredericka Hufflepuffa)

Prelekcja: Wartość wielobiegunowego mikroświata - 31 marca 2019

Prelekcja: Dlaczego lato nie nadchodzi? - 30 kwietnia 2019