Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Grodzisk

Z Micropedia
Grodzisk


Flaga

Godło
Pełna nazwa: Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk
Państwo Sarmacja
Prowincja Terytorium Koronne
Naczelnik miasta
Prezydent Książęcego Miasta Stołecznego Grodziska Mateusz bnt Kozłowski
Organ wykonywawczy Rada Książęcego Miasta Stołecznego Grodziska
Nadanie praw miejskich 2002 rok
Hymn miasta brak

Książęce Miasto Stołecznej Grodzisk- stolica wirtualnego państwa - Księstwa Sarmacji. Należy do Terytorium Koronnego. Położony w północno–zachodniej części Sarmacji, nad rzeką Narwią, u jej ujścia do Zatoki Północnej Grodzisk jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i politycznym. Obecnie mieszka tutaj ok. 1100 osób (aktywnych mieszkańców jest tylko ok. 20), ok. 10 mieszkańców ma statut obywatela.

Miastem partnerskim jest Scholopolis.

Historia

Pierwsze osadnictwo na terenie miasta datuje się na okres ok. 1000 r. p.n.e., zaś historia miasta takiego, jakim znamy je dzisiaj, rozpoczyna się w wieku XI.

Historię internetową miasta datuje się na rok 2002, w którym powstała Sarmacja. Na przestrzeni ponad sześciu lat miasto przechodziło różne koleje losu, od okresów świetności i dynamicznego rozwoju, udokumentowanego przez jego liczne instytucje, poprzez czasy przestoju i marazmu. Zmieniał się także jego ustrój — poczynając od miasta zarządzanego bezpośrednio przez Księcia, poprzez mianowanego burmistrza, okres demokracji bezpośredniej, powrót do jednoosobowego zarządzania, a kończąc na przyjęciu polityki miasta wspólnego rzeczypospolitej sarmackiej, zainicjowanej zimą 2008 r.

Administracja

Administracyjnie miasto dzieli się na dziewięć dzielnic: Stare Miasto, Podgrodzie, Stary Port, Stadnicę, Starą Hutę, Nowy Port, Narwieniec, Poddębice oraz nowo powstałe w ostatnich latach Osiedle Morskie, położone na zachód od zwartej zabudowy miejskiej na obu brzegach rzeki Narwi. Do miasta należą także okoliczne tereny, stanowiące razem z nim odrębny okręg administracyjny Terytorium Koronnego.

Prezydenci Grodziska

Władzę w mieście sprawuje Prezydent, powoływany i odwoływany przez Jego Książęcą Mość (lub z jego imienia, Wojewodę Koronnego). Jego kompetencje obejmują całokształt spraw związanych z kreowaniem polityki i zarządzaniem miastem, z wyłączeniem jedynie zmiany samego statutu.

Sekretariat obecnego prezydenta:

- Bratumił bnt Nowak — I wiceprezydent ds. skarbowych

- Valdas Pekchovar — II wiceprezydent ds. organizacji i spraw obywatelskich;

Ośrodek władzy

W Grodzisku jako stolicy Sarmacji mieszczą się siedziby Jego Książęcej Mości, Izb Sejmu, Rządu Jego Książęcej Mości, Sądu Najwyższego i Sądu Krajowego, Sztabu Generalnego Książęcych Sił Zbrojnych oraz innych władz centralnych, a także przedstawicielstwa dyplomatyczne państw obcych. Jest to także stolicą Terytorium Koronnego, największego regionu rzeczypospolitej sarmackiej — siedzibą Wojewody Koronnego i Sejmiku Wojewódzkiego.

Edukacja

W mieście znajduje się wiele instytucji o charakterze edukacyjnym i oświatowym. Instytut Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego jest niepubliczną placówką edukacyjną stanowiącą własność księcia Sarmacji, otwartą dnia 5 grudnia 2005 r. Uczelnia nastawiona jest na prowadzenie indywidualnego nauczania, możliwie najpełniej dostosowanego do potrzeb słuchacza. Instytut Edukacji Sarmackiej prowadzi bezpłatną naukę w zakresie podstaw wiedzy o Sarmacji — za podejście do egzaminu pobiera opłatę w wysokości 1 lt, potwierdzającą jednocześnie opanowanie przez słuchacza podstaw teoretycznych i praktycznych funkcjonowania sarmackiego systemu bankowego i zwracaną w razie zdania egzaminu. Jako placówka niepubliczna, Instytut utrzymuje się z mecenatu księcia, dotacji publicznych oraz ofiarności publicznej — sponsorzy tworzą Radę Fundatorów.

Instytut im. Piotra diuka Kościńskiego został erygowany przez Księcia dnia 1 kwietnia 2005 r. Zadaniem Instytutu jest archiwizowanie i udostępnianie wszystkich informacji o doniesieniach dotyczących Księstwa Sarmacji, jakie pojawiają się w środkach masowego przekazu — serwisach internetowych, prasie, radio i telewizji.

Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej działa od dnia 4 marca 2004 r. i jest własnością księcia Piotra Mikołaja. Jego zadaniem jest dostarczanie rzetelnych informacji o postawach Sarmatów wobec określonych wydarzeń lub propozycji mających związek z Księstwem Sarmacji.

Zabytki

 • Biblioteka Unisławowska - pełniąca rolę Biblioteki Narodowej Księstwa Sarmacji i Biblioteki Miejskiej Miasta Grodziska.

Bibliotekę wzniesiono w XVI wieku na podstawie projektów architektonicznych Ch. Gargulca i P.F. Bastardeux. Na ciężkim cokole parteru, pokrytym boniowaniem, stanęła koryncka kolumnada, z portykiem w środku, kryjąca za sobą dwie górne kondygnacje. Budowlę zwieńczyła tralkowa balustrada. Po epidemii cholery 1831 przed Biblioteką stanęła fontanna z posągiem greckiej bogini zdrowia Higei. W roku 1947 tajemnicza eksplozja w podziemiach gmachu zburzyła częściowo budynek, który też spłonął. Sprawców nie ujęto, jednak podejrzenia spadły na znanego bimbrownika–amatora, pracującego w bibliotece na stanowisku kustosza, Jana Maria Tremens. Szczęśliwie ocalałe w znacznej mierze zbiory, ewakuowano na czas. Odbudowę, przywracającą klasycystyczny wygląd tak bryle, jak i wnętrzom, zakończono w 1956 roku.

 • Dom Fariona - Dom Fariona, monumentalny budynek z XVI wieku, obecnie mieszący izby mieszkalne.
 • Lochy Grodziskie - zespół podziemnych fotyfikacji.
 • Cech katowski - Od XIV wieku była to siedziba słynnych złą sławą katów grodziskich.
 • Znak CGP - kontorwerysjna instalaja wzniesiony dnia 28 lutego 2009 r. w następstwie decyzji prezydenta Książęcego Miasta Grodziska. Jego pomalowane białą odbłyskową farbą litery (CHUJNIA GRZYBNIA PATATAJNIA), każda wysokości 15 m, widoczne są z odległości wielu kilometrów. Znak upamiętnia Rząd Jego Książęcej Mości stworzony przez Obywatelską Partię Demokratyczną.

Komunikacja

Komunikacja Miejska Grodzisk

Na terenie Grodziska kursuje 17 linii autobusowych. Linie autobusowe oznaczone 1XX (101 – 111) są liniami o charakterze zwykłym dziennym. Kursują codziennie między 6, a 23:30. Zatrzymują się one na każdym napotkanym przystanku autobusowym. Linie autobusowe oznaczone 2XX (201-203) to linie o charakterze pośpiesznym dziennym. Kursują codziennie między 6, a 23:30. Zatrzymują się one na wybranych przystankach w ważniejszych zespołach komunikacyjnych, ich zadaniem jest więc połączenie ważniejszych osiedli lub miejsc oddalonych od siebie w dużej relacji. Przejazd liniami pośpiesznymi w założeniu ma być szybszy niż zwykłymi, toteż kierowcy mogą omijać korki innymi ulicami, ważne jednak aby zachowywali listę przystanków. Linie nocne mają w oznaczeniach literkę N i kolejną cyfrę NX (N1-N3), jak sama nazwa wskazuje kursują w godzinach nocnych. Zatrzymują się na wszystkich napotkanych przystankach na trasie, ale wszystkie one są traktowane jako „Na żądanie”. Cena podróżowania liniami nocnymi, jest taka sama jak dziennymi.

Po Grodziskich ulicach kursuje również 11. linii tramwajowych. Linie dzielą się na dzienne zwykłe o numerach 1-8 i dzienne szczytowe o numerach 10 – 12. Linie dzienne zwykłe mają za zadanie połączenie poszczególnych dzielnic, wydzielenie w większości ulic torowiska sprawia, że podróż przez zakorkowane miasto jest zdecydowanie szybka. Minusem linii tramwajowych jest mnoga ilość przystanków. Linie dzienne zwykłe kursują od 6 do 23. Linie dzienne zwykłe tramwajowe uzupełniane są przez linie szczytowe kursujące od poniedziałku do piątku od 7 do 9 i od 14 do 18. Linie szczytowe mają za zadanie wspomaganie linii zwykłych na najbardziej przeciążonych trasach i odciążanie już istniejących linii. Obecnie planuje się rozbudowę tramwajów również w kierunku dzielnic wschodnich i lotniska – koncepcja okrężnej linii metra zakłada również zdjęcie na stałe torów w ulicy Wybrzeże Kasztelskie, podobnie jak miało to miejsce po zbudowaniu czarnej linii metra w alei Strzelców Grodziskich od Przytulnej do Placu Portowego.

Najszybszym sposobem podróżowania po Grodzisku jest metro. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z trzech szybkich linii podziemnych pociągów kursujących w centrum miasta. Wszystkie linie krzyżują się pod placem Portowym, gdzie znajduje się wielopoziomowa stacja przesiadkowa o tej samej nazwie – to właśnie tutaj mieszkańcy mogą się wygodnie przesiadać, aby dojechać w każde niemal miejsce stolicy. Wygodna jest np. przesiadka z wagoników metra jadących z lotniska na Dworzec Główny. W lecie 2009 roku rozpoczęła się budowa okrężnej linii metra pod ulicami: Wybrzeże Kasztelskie, Aleja Bożnicza, Aleja Hetmańska, aleja Liberta, Aleja Szeroka, Garbaty, Aleja Konstytucji. Planowane zakończenie budowy przypadnie szybko bo już w roku 2011/2012, już za rok zostanie uruchomiona część trasy. Planuje się również wydłużenie linii zielonej w kierunku zachodniej granicy miasta.

Port Lotniczy Grodzisk-Poddębice

Port lotniczy, położony 3 km na wschód od stolicy Księstwa Sarmacji w miejscowości Poddębice (obecnie dzielnica Grodziska), jest jedynym lotniskiem w Księstwie Sarmacji obsługującym międzynarodowe loty pasażerskie. Od dnia otwarcia, 21 lutego 2003 r., z PLG odlatywały samoloty do Cracoffii (Republika Baridasu) Dreamopolis (Królestwo Dreamlandu) oraz Scholopolis (Królestwo Scholandii) oraz Książęce Linie Lotnicze obsługiwały jedyne krajowe połączenie do Athos. W późniejszym okresie większość lotów została zawieszona. Dopiero we wrześniu 2008 roku lotnisko zdecydowało o przywróceniu normalnego ruchu lotniczego w Grodzisku.

Kościoły

Społeczność Grodziska, podobnie jak obywatele Sarmacji obecnie jest wysoko zsekularyzowana i przechodzi kryzys wiary. Wiele kościołów zamknięto w ostatnim stuleciu, a inne świątynie pełnią charakter ekumeniczny - są wykorzystywane przez liczne związki religijne, a państwo sprawuje opiekę nad budynkiem.

 • Archikatedra katolicka św. Jana - katedra z XII wieku, obecnie jedyny działający w pełni budynek sakralny w Grodzisku, siedziba biskupa katolickiego
 • Kościół ekumeniczny św. Mikołaja - świątynia z XV wieku
 • Kaplica ekumeniczna w Klasztorze Ojców Franciszkanów
 • Żydowska Gmina Wyznaniowa w Grodzisku
 • Miejsce schadzek wiernych Różowego Bravogirla
 • Prowincjariat Zakonu Sigmara Młotodzierżcy

Linki