Micropedia Artur Czartoryski
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Artur Czartoryski

Z Micropedia
Artur Czartoryski
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Konstanty_Adam_Czartoryski.png/220px-Konstanty_Adam_Czartoryski.png

Data urodzenia

Współmałżonek

5 maja 1986

Izabella Ossolińska-Czartoryska (zmarła)

Rektor Królewskiej Akademi Technicznej
Okres urzędowania

od 28 grudnia 2011 do 7 maja 2012

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Okres urzędowania

od 25 lutego 2012

Kanclerz Dworu Królewskiego

Okres urzędowania

od 23 lutego 2012 do 9 maja 2012

Sekretarz Królewski

Okres urzędowaniaod 9 maja 2012

Kustosz Galerii Sztuki przy Muzeum Narodowym

Okres urzędowaniaod 24 lutego 2012

Kurator Wielki

Okres urzędowaniaod 29 czerwca 2012
Artur Czartoryski
komandor
Lata służbyod 2012
Stanowiska

kapitan fregaty "Isabel"

Dowódca I Flotylli Królewskiej Marynarki Wojennej

Artur Czartoryski (wł. Jaśnie Pan Artur baron Czartoryski herbu Pogoń) - doktor habilitowany architektury, założyciel i rektor Królewskiej Akademii Technicznej (obecnie część UJ), Kustosz Galerii Sztuki przy Muzeum Narodowym, wojskowy, kapitan fregaty "Isabel", obywatel RON i PKR, prezbiter. Obecnie Mihael apo Zep.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

W grudniu 2011 Artur Korwin-Czartoryski zawitał do RON i tam zaczał swoją przygodę z mikroświatem. Zdobył tytuł naukowy doktora habilitowanego, co pozwoliło mu założyć Królewską Akademię Techniczną i objąć funkcję rektora. Później został prorektorem UJ. Z biegiem czasu obejmował on coraz to zaszczytniejsze urzędy włącznie z urzędem Kanclerza Dworu Królewskiego Jego Królewskiej Mości Franciszka Ferdynanda I, który został później przekształcony w urząd Sekretarza królewskiego. Pod koniec czerwca, w związku ze zmianą w ustroju RON, mianowany Kuratorem Wielkim (ministrem właściwym sprawom edukacji i kultury).

Państwo Kościelne Rotria

W kwietniu 2012, Artur Czartoryski pojawił się w PKR, gdzie wkrótce otrzymał obywatelstwo i nominację na diakona i prezbitera z rąk Jego Świątobliwości Aleksandra III. Tam też został Szambelanem Patriarszym (ceremoniarzem uroczystości z udziałem Patriarchy). Rozpoczął również pracę na katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Rotrii.

Wykształcenie

Z wykształcenia jest Doktorem habilitowanym Architektury oraz Magistrem Teologii Chrześcijańskiej. Oba te tytuły otrzymał na UJ.

Praca

Artur Czartoryski jest założycielem Królewskiej Akademii Technicznej, która 7 maja 2012 została włączona do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tamteż pracuje jako prorektor oraz Dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa, kierownik katedr: Architektury i Budownictwa, Historii Sztuki oraz Marynarki Wojennej. Na rzecz kultury, udziela się jako Kustosz Galerii Sztuki przy Muzeum Narodowym. Jest on również żołnierzem Marynarki Wojennej RON. Jest również pomysłodawcą i założycielem Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przechowywane są dokumenty archiwalne, dyplomy, publikacje itp.