Micropedia Mihael apo Zep
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Mihael apo Zep

Z Micropedia
Mihael apo Zep
Kraj zamieszkania Rotria, Rzeczpospolita Obojga Narodów
Funkcje publiczne Wicekanclerz
Tytuł honorowy Jego Ekscelencja, Jego Książęca Wysokość
Znany również jako {{{aka}}}

Jego Wysokość Mihael Victorjos Markosigos apo Zep - wojskowy i polityk Rzeczypospolitej Obojga Narodów,  były duchowny Kościoła Rotryjskiego. Dawniej nazywał się Artur Czartoryski.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Do Rzeczpospolitej przybył jako Artur Czartoryski w dn. 25 grudnia 2011. Swoją działalność rozpoczął od założenia Królewskiej Akademii Technicznej w Warszawie z katedrą architektury. Później uczelnia rozwijała się i wkrótce powstała katedra ekonomii oraz katedra astronomii. W maju 2012 uczelnia została połączona z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Był dziekanem i prorektorem, założył bibliotekę uczelnianą, a dziś pełni funkcję rektora uczelni. Pełnił funkcję Kanclerza Dworu Królewskiego, a następnie sekretarza królewskiego przy Jego Królewskiej Mości Franciszku Ferdynandzie I. Dwukrotnie został ministrem ds. kultury i edukacji (Kurator Wielki). W wojsku działa od lutego 2012. Rozpoczął krótkim epizodem w wojskach lądowych, po czym na własną prośbę został przeniesiony do Marynarki Wojennej, gdzie przez dłuższy czas się udzielał. Po kilku miesiącach pracy dosłużył do stopnia komandora, po czym został przeniesiony do wojsk lądowych, jako komendant Twierdzy Zbaraż. Obecnie posiada stopień generała majora. Żonaty z Izabellą Ossolińską-Czartoryską, która zmarła w czerwcu 2012.

Państwo Kościelne Rotria

Od kwietnia 2012 udziela się w Rotrii. Z początku został świeckim diakonem, lecz po śmierci żony, przyjął nominację prezbiteriatu. Pełnił urząd Szambelana Patriarszego, odpowiedzialnego za oprawę uroczystości kościelnych z udziałem patriarchy. Udzielał się również jako Prefekt (minister) Kongregacji Kultury i Nauki oraz Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej (szef rządu). Odszedł z Rotrii zrzekając się wszystkich godności świeckich i kościelnych w marcu 2013 roku.

Rodzina

Dnia 21.10.2012 został adoptowany przez Jego Książęcą Mość Marcosa Paulosa Viktorjosigosa apo Zep'a.

Nazwisko

W zależności od regionu, w którym się znajduje, używa różnej formy, imienia, zależnej od języka. Może więc być to: Michał, Miguel, Michael, Mihael, Michel, Michaił, Михаи́л. 

Nazwisko używane przez niego to albo w krótkiej formie nazwisko rodowe - apo Zep lub de Zepp, lub z użyciem nazwiska przysługującego mu z racji tytułu książęcego w Rotrii - Sforza apo Zep.