Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Cesarstwo Bizantyjskie

Z Micropedia
Bizancjum
Cesarstwo Bizantyjskie
Godlo-Bizancjum.webp
100px
Język(i) urzędowe Polski, grecki
Stolica Konstantynopol
Ustrój polityczny Monarchia absolutna
Głowa państwa
Cesarz Jan I Bizantyjski
Szef Rzadu
Domestikos Maurycy Orański
Religia państwowa Rotrio-Katolicyzm
Uzyskanie niepodległości 28 listopada 2018
Waluta Hyperpyron
Hymn państwowy brak
Kod samochodowy brak
Domena internetowa https://bizancjum.darmowefora.pl

Cesarstwo Bizantyjskie, Bizancjum (gr. Βασιλεία των Ρωμαίων) - mikronacja nawiązująca do realowego Bizancjum, położona w południowo-wschodnim Vaarlandzie. Powstało 28 listopada 2018. Graniczy z Rodosją. Jego adres internetowy to http://www.bizancjum.darmowefora.pl/index.php

Historia

Bizancjum powstało w listopadzie 2018 r. Od tego czasu stoczyło już liczne wojny z buntownikami i muzułmanami, z których najważniejsza była zwycięska próba odzyskania Ziemi Świętej, przedsięwzięta w sierpniu 2019 r. i trwająca do końca września. Obecnie Cesarstwo jest w stanie wojny z Saracenami o Italię i Sycylię.

Władze

Cesarstwo Bizantyjskie jest monarchią absolutną. Głową państwa jest cesarz Jan I Bizantyjski, rezydujący w Pałacu Porfirogenetów w Konstantynopolu. Domestikosem jest Maurycy Orański. Istnieją też Ministerstwo Wniosków i Zwoi Skarbowych oraz Wielki Skarbiec w Pałacu Artemizjońskim.

Podział administracyjny

Podział administracyjny w ścisłym sensie nie istnieje w Bizancjum. Czasami cesarz nadaje obywatelom namiestnictwo nad jednym z miast, które w praktyce wraz z okolicznymi terenami staje się jego własnością, i tak np. Zakon Templariuszy jest właścicielem Cypru, a Gagik Bagratyda - miasta Edessa. Cesarstwu podlegają też następujące państwa lenne:

  • Królestwo Jerozolimy - królem jest Maurycy Orański
  • Królestwo Antiochii - królem jest Andream von Salza
  • Hrabstwo Aszkelonu - hrabią jest Hugo de Payns
  • Hrabstwo Trypolisu - hrabią jest Vlad Petrowić
  • Hrabstwo Tyru - hrabią jest Joahim von Ribertrop

Relacje międzynarodowe

Cesarstwo Bizantyjskie zostało jak dotąd uznane przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów (17 IX 2019), Państwo Kościelne Rotria (konkordat 16 III 2020) i Republikę Bialeńską (19 V 2019). Cesarstwo uznawało też Demokratyczną Republikę Rzymu, a po jej zjednoczeniu z Baradem - Republikę Voxlandu. Późniejsi spadkobiercy tego kraju (Królestwo Voxlandu i Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu) nie starały się o oficjalne uznanie przez Bizancjum, skutkiem czego kontakty dyplomatyczne nie były utrzymywane. Cesarstwo posiada ambasadę w Rotrii. Brało udział także w Kongresie Mikronacji w marcu i kwietniu 2020 r. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Ludność

Cesarstwo jest zamieszkane przede wszystkim przez Greków, zwanych też Rzymianami, Łacinników, Ormian, Słowian Południowych i wiele innych, pomniejszych nacji. Obecnie liczy ok. 5 aktywnych forumowiczów, ale obywatelstwo i posiadłości ziemskie posiada dwa razy więcej osób.

Religia

Początkowo Bizancjum było krajem prawosławnym, ale 23 I 2019 roku przyjęto, nie bez oporów ludności, grekokatolicyzm będący w jedności z Rotrią. Wkrótce utworzono jezuickie Konstantynopolskie Opactwo Terytorialne, w którym sprawowano liturgię w rycie welijskim, a którego opatem był ks. Silvestro Silwanelli SJ Boską Liturgię odprawiono tam jednak tylko raz, 5 III 2019. Od tego dnia przez długi czas Opactwo pozostawało nieobsadzone. W styczniu 2020 r. trwały w Konstantynopolu intensywne modlitwy wiernych o nowego duszpasterza. Pod koniec tego miesiąca opiekę nad Opactwem przejął ks. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini SJ, a 20 III, wkrótce po zawarciu konkordatu, powstała Diecezja Konstantynopolitańska, której biskup nosi tytuł Prymasa Bizancjum, natomiast Konstantynopolskie Opactwo Terytorialne podniesiono do rangi prałatury. Biskupem Konstantynopolitańskim, a zarazem ordynariuszem prałatury został mianowany Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini. Za jego czasów nastąpił w Bizancjum okres latynizacji.

W Cesarstwie działają trzy rotryjskie zakony: Towarzystwo Jezusowe, Zakon Krzyżacki i Zakon Templariuszy (bez oficjalnego zatwierdzenia).

Oświata

W Cesarstwie funkcjonuje Wielka Uczelnia Rycerska.

Ważniejsze miasta