Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Z Micropedia
 
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Flaga RON.png
Herb RON
Symbole Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Hymn: Gaude Mater Polonia
Języki urzędowepolski, łacina, staroruski, litewski
Język używanypolski
StolicaWarszawa
Ustrój politycznymonarchia elekcyjna, Złota Wolność szlachecka
Głowa państwa Michał IV


Szef Kancelarii Królewskiej


Kanclerz Wielki Sebastian książę von Tauer


Data powstania6 listopad 2008
Jednostka monetarna Denar Polski
Podział administracyjny
  1. Korona Królestwa Polskiego
  1. Wielkie Ksiestwo Litewskie
Religia państwowaRotrio-Katolicyzm
Strona internetowa

Forum

Rzeczpospolita Obojga Narodów - to mikronacja powstała 6 listopada 2008 roku z inicjatywy Augusta IV, wzroująca się na historycznej I RP.

Ustrój

Ustrojem Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest monarchia elekcyjna i Złota Wolność szlachecka, od sierpnia 2013 roku (reformy Konfederacji Kijowskiej). W latach poprzednich w Rzeczypospolitej panowała monarchia dziedziczna.

Zgodnie z zapisami Artykułów Henrykowskich król posiada pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Nie może jednak podejmować żadnych decyzji bez udziału i woli stanu szlacheckiego, który jest reprezentowany na Sejmie Walnym przez:

- Izbę poselską (cała szlachta Rzeczypospolitej)

- Senat:

Są to tzw. stany sejmujące, do których zaliczany jest również król. Szlachta posiada liczne prawa i przywileje polityczne i ekonomiczne, które gwarantują jej przodującą rolę w życiu kraju. 

Organem, który pomaga królowi w sprawowaniu funkcji jest Kancelaria. Na jej czele stoi powoływany przez monarchę kanclerz, który z kolei może powoływać innych urzędników niezbędne do zarządzania państwem. Kanclerz reprezentuje Rzeczpospolitą na zewnątrz i czuwa nad porządkiem wewnętrznym. Kancelaria podlega jednak kontroli Sejmu Walnego, przed którym kanclerz składa sprawozdania ze swojej działalności. 

Kancelaria Królewska pełni funkcję rządu państwowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Skład osobowy Kancelarii Królewskiej:

  • kanclerz wielki - Sebastian książę von Tauer
  • podkanclerzy wielki - abp Tadeusz von Hippogriff-Piccolomini
  • hetman wielki - Samuel książę Radziwiłł
  • podskarbi wielki - Maurycy Orański

Kolejnym ważnym organem administracji państwowej są sejmiki (obecnie: sejmik koronny i sejmik litewski). 

Są to lokalne zgromadzenia stanu szlacheckiego, które wybierają posłów na Sejm Walny oraz podejmują decyzje związane z Koroną i Litwą (instrukcje sejmikowe).

Po abdykacji lub śmierci króla ogół szlachty wybiera jego następcę. Każdy szlachcic Rzeczypospolitej ma prawo głosu i ubiegania się o koronę królewską. 

Podział administracyjny

Rzeczpospolita Obojga Narodów dzieli się na dwa podstawowe podmioty administracyjne:

Terytoria zamorskie:

Suwerenna dependencja:

Wojskowość

Rzeczypospolita Obojga Narodów posiada armię podzieloną na pięć części: Komput Koronny, Komput Litewski, Marynarkę Wojenną, Wojska Zaporoskie i Wojska Kolonialne. Te dzielą się na mniejsze części - dywizje (bądź floty). W wojskach lądowych mniejszą jednostką organizacyjną jest pułk/regiment, zaś najmniejszą chorągiew, rota, kompania bądź sotnia (w zależności od rodzaju wojsk).

Wojska wszystkie dzielą się na dwa autoramenty: narodowy (husaria, pancerni, lekka jazda, hajducy) oraz cudzoziemski (rajtaria, dragonia, piechota niemiecka). Ponadto każdy szlachic może własne wojsko rekrutować.

Stopnie wojskowe:

1. Hetman Wielki (jeno w wojskach Rzeczypospolitej).

2. Hetman Polny Koronny lub Litewski (jeno w wojskach Rzeczypospolitej).

3. Strażnik Wielki (jeno w wojskach Rzeczypospolitej).

4. Regimentarz.

5. Pułkownik/Oberszter (we autoramencie cudzoziemskim).

6. Rotmistrz/Oberszterlejtnant (we autoramencie cudzoziemskim).

7. Porucznik/Major (we autoramencie cudzoziemskim).

8. Namiestnik/Kapitan (we autoramencie cudzoziemskim).

9. Chorąży/Kornet (we autoramencie cudzoziemskim).

10. Podchorąży/Wachmistrz (we autoramencie cudzoziemskim).

11. Kwatermistrz/Kapral (we autoramencie cudzoziemskim).

12. Dobosz/Pauker (we autoramencie cudzoziemskim) .

13. Towarzysz/Szeregowy (we autoramencie cudzoziemskim).

14. Pocztowy/Żołnierz (we autoramencie cudzoziemskim).

Podział stopni na dwa autoramenty: narodowy (husaria, pancerni, lekka jazda, hajducy) oraz cudzoziemski (rajtaria, dragonia, piechota niemiecka ) został zniesiony.

Arena międzynarodowa

Rzeczpospolita Obojga Narodów utrzymuje obecnie oficjalne stosunki dyplomatyczne z 14 mikronacjami (13 państw polskiego mikroświata i jeden kraj rosyjskiego v- świata - Królestwo Ziem Białych). Rzeczpospolita była lub jest członkiem takich organizacji międzynarodowych, jak:

Okres historyczny

Rzeczpospolita Obojga Narodów nawiązuje swoją tradycją i kulturą do czasów I Rzeczypospolitej, czyli XVII - XVIII wieku.

Zobacz też

Władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów