Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Czesław Ryszczak

Z Micropedia

Czesław Ryszczak - wenedyjski polityk, członek Wenedyjskiej Partii Robotniczej oraz sekretarz Rady Państwa WRL w okresie d 13 do 29 września 2015. Od 27 września 2015 do 8 listopada 2015 i ponoownie od 22 listopada 2015 prezes Rady Ministrów. Od 15 grudnia 2015 obejmując urząd przywódcy partii został również de facto głową państwa.

Czesław Ryszczak
7eccb53d5bae6505ea15b13178784cc1,640,0,0,0.jpg
Pochodzenie Kroków
I sekretarz KC WPR
Okres urzędowania od 15 grudnia 2015
Przynależność polityczna WPR
Poprzednik Edward Bierkut
Prezes Rady Ministrów
Okres urzędowania od 22 listopada 2015
Przynależność polityczna WPR
Poprzednik p.o. Rada Państwa WRL
Następca nadal sprawuje urząd
Prezes Rady Ministrów
Okres urzędowania

od 27 września 2015

do 8 listopada 2015

Przynależność polityczna WPR
Poprzednik powstanie urzędu
Następca p.o. Rada Państwa WRL
Członek-sekretarz Rady Państwa WRL
Okres urzędowania od 13 do 29 września 2015
Przynależność polityczna WPR
Przewodniczący Edward Bierkut

Życiorys

Czesław Ryszczak jest synem Teofila Ryszczaka i Anny Bębińskiej. Urodził się i wychował w Krokowie, gdzie pracował w nieistniejącej już Hucie Stali Kroków.

Działalność partyjna

We wrześniu 2015 został członkiem Wenedyjskiej Partii Robotniczej. Jest z jej ramienia m.in. od 13 września 2015 sekretarzem Rady Państwa. Podczas I Zjazdu KC WPR zapwiedziano kandydaturę Ryszczaka na urząd prezesa Rady Ministrów.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Czesław Ryszczak podczas I Zjazdu KC WPR.

Prezes Rady Ministrów

Objęcie urzędu

Po wyborach parlamentarnych 27 września 2015 Czesław Ryszczak został desygnowany na stanowisko premiera. Sabat udzielił rządowi Czesława Ryszczaka wotum zaufania 29 września 2015. Tym samym przestał on pełnić funkcję sekretarza Rady Państwa WRL.

Reformy konstytucyjne i polityka samorządowa

Czesław Ryszczak w trakcie pełnienia urzędu złożył projekty wielu ustaw oraz przeprowadził wiele reform, których wymagała pierwsza konstytucja. 

Od początku urzędowania Ryszczak prowadzi "politykę samorządową", która udziela samrządom terytorialnym szeroką autonomię w sprawowaniu władzy.

Stan wyjątkowy

9 listopada 2015 Rada Państwa wprowadziła stan wyjątkowy na terytorium całego kraju. Dzień wcześniej odwołano gabinet Czesława Ryszczaka, a obowiązki kierownicze i decyzyjne w całości przejęła Rada Państwa z Edwardem Bierkutem na czele.

Drugi rząd

22 listopada 2015 przewodniczący Rady Państwa Edward Bierkut ponownie powierzył kierowanie rządem Czesławowi Ryszczakowi. 25 listopada 2015 Sabat udzielił rządowi Czesława Ryszczaka wotum zaufania.

I sekretarz KC WPR

Podczas IV Zjazdu Komitetu Centranego Wenedyjskiej Partii Robotniczej, 15 grudnia 2015 Ryszczak objał urząd przywódcy partiijednocześnie obejmując urząd głowy państwa. Teg dnia objął pełnię władzy wykonawczej w Wenedii.