Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Edward Bierkut

Z Micropedia

Edward Bierkut - wenedyjski polityk, działacz wyzwoleniowy i komunistyczny, przewodniczący Wenedyjskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego od 26 sierpnia 2015 do 13 września 2015. Od 13 września 2015 do 15 grudnia 2015 przewodniczący Rady Państwa.

Edward Bierkut
4e330ffec7741 o.jpg
Pochodzenie Warnawa
Przewodniczący Rady Państwa WRL
Okres urzędowania od 13 września 2015 do 15 grudnia 2015
Przynależność polityczna Wenedyjska Partia Robotnicza
Poprzednik powstanie urzędu
Następca urząd zniesiony
I sekretarz KC WPR
Okres urzędowania od 2 września 2015 do 15 grudnia 2015
Przynależność polityczna Wenedyjska Partia Robotnicza
Natępca Czesław Ryszczak
Przewodniczący WKWN
Okres urzędowania od 26 sierpnia 2015 do 13 września 2015
Przynależność polityczna Wenedyjska Partia Robotnicza
Następca powstanie Rady Państwa

Odznaczenia

brak

Działalność wyzwoleniowa

Edward Bierkut był aktywnym działaczem na rzecz tzw. "zjednoczenia robotniczego Wenedii". Jako członek kilku komitetów wolnościowych zdobył przychylność i poparcie społeczeństwa. 26 sierpnia 2015 powierzono mu funkcję przewodniczącego WKWN.

Już następnego dnia nowy szef tymczasowego rządu ogłosił powstanie struktur Wenedyjskiej Partii Robotniczej- głównego frontu politycznego w państwie.

Przywództwo w partii

Od początku istnienia Wenedyjskiej Partii Robotniczej  nieformalnie Bierkut stał na jej czele. Do oficjalnej desygnacji na stanowisko pierwszego sekretarza KC WPR doszło jednak dopiero 2 września 2015.

Edward Bierkut zwołał cztery zjazdy Komitetu Cenralnego partii, na których forum zapadły decyzje takie jak m.in.: członkostwo Wenedii w Radzie Państw Nordaty.

Ustąpił z urzędu 15 grudnia 2015.

Przewodniczący Rady Państwa

Objęcie władzy

13 września 2015 WKWN wydał rozporządzenie o likwidacji swoich struktur na rzecz Rady Państwa, której przewodniczącym został Edward Bierkut. Po wyborach parlamentarnych 27 września 2015 desygnował na stanowisko pierwszego premiera Czesława Ryszczaka.

Edward Bierkut obejmujący urząd przewodniczącego Rady Państwa.Polityka obronna

Pod koniec września 2015 Bierkut rozpoczął budowę systemu obronnego Wenedyjskiej Republiki Ludowej. 23 września powołał do życia Wojska Lądowe Armii Ludowej oraz 1- szą Warnawską Dywizję Zmechanizowaną.

29 września 2015 powierzył stanowisko Naczelnego Dowódcy Armii Ludowej Radogostowi Radziwilowi.

Konferencja Nordacka

Bierkut od początku rządów aktywnie udzielał się w projekcie Carstwa Brodryjskiego, który zakładał stworzenie organizacji Komitetu Nadzorczego Nordaty. Przewodniczący Rady Państwa został oficjalnie zaproszony na Konferencję Nordacką. Konferencja rozpoczęła się 17 października 2015. Podczas owej Konferencji prowadzono debaty na temat powołania organizacji, która będzie pilnowała stabilności kontynentu nordackiego. 18 października 2015 rozpoczęły się rozmowy mediacyjne między Wenedią a Abachazją, dotyczące sporu terytorialnego między państwami. Bierkut w tej sprawie stawiał stanowcze argumenty, broniące interesu wenedyjskiego.

Ostatecznie 3 listopada 2015 uznano roszczenia terytorialne Wenedii i przyznano Wenedyjskiej Republice Ludowej sporne ziemie.

7 grudnia 2015 Bierkut podpisał ratyfikację umowy o Radzie Państw Nordaty przez Wenedyjską Republikę Ludową.

Edward Bierkut podczas obrad Konferencji Nordackiej.

Polityka zagraniczna

Po Konferencji Nordackiej Bierkut rozpoczął politykę pronordacką, opartą o rozwój silnych więzi z państwami tworzącej się Rady Państw Nordaty

Stan wyjątkowy

8 listopada 2015 z powodu zamchu na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Bierkut ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Stan wyjątkwy trwał od 9 do 10 listopada. Z tego powodu planowane na dzień 15 listopada wybory parlamentarne odwołano, a potem przenieiono na dzień 22 listopada. W dniu ogłoszenia stanu wyjątkowego Bierkut zdymisjonował również rząd Czesława Ryszczaka.

Choroba i ustąpienie z urzędów

15 grudnia 2015 podczas IV Zjazdu KC WPR Bierkut ustąpił z funkcji przewodniczącego Rady Państwa i przywódcy partii. Urząd Rady Państwa znesiono na rzecz Wenedyjskiej Partii Robotniczej.

Bierkut ogłosił, że choruje na nowotwór nerki.

Śmierć przywódcy

20 grudnia 2015 przeprowadzono poważną operację usunięcia pękniętego guza nerki. Jak okazało się, do krwi wdało się poważne zakażenie, zdiagnozowano sepsę. Bierkut zmarł kilka godzin po operacji.

21 grudnia 2015 o godzinie 9.30 czasu wenedyjskiego poinformowano o śmierci Edwarda Bierkuta z powodu postępującego nowotworu i zakażenia organizmu.