Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Daron Lynch

Z Micropedia

Daron Lynch - Urodzony 10(?) stycznia 2008r. w San Martin (stan Santa Edea). (Urodzony 4 stycznia 1998 r. w Modlinie.) Mieszkaniec Republiki Federalnej Neopolis. Pomysłodawca i twórca Centrum muzycznego im. Ignacego Paderewskiego w San Martin. Były marszałek sejmu Republiki Neopolis. Od 24 kwietnia do 29 czerwca 2008r. pełnił funkcje Komisarza Neopolis.

Od 2 lutego 2013 roku mieszka w Pięciopolsce.

Od 10 kwietnia 2013 roku mieszka w Dalmencji.