Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

2008

Z Micropedia

Wydarzenia

Styczeń

20 stycznia

 • Namiestnik Teutonii zrezygnował ze stanowiska
 • Rozpoczęły się powtórzone wybory prezydenckie w Sclavinii

21 stycznia

 • Rozpoczęly się Wybory kancelaryjskie w Polnau

22 stycznia

23 stycznia

26 stycznia

27 stycznia

 • Zakończyły się wybory kancelaryjskie w Polnau

29 stycznia

 • Zamach stanu w Monderii- Detronizacja królowej przez wojsko. Powrót poprzedniego władcy na tron

Luty

3 lutego

 • W Monderii wydano dekret o zmianie monarchy

6 lutego

16 lutego

17 lutego

26 lutego

 • Początek rozruchów antyrządowych w SRLD
 • Samunda przestaje istnieć

27 lutego

 • Ostatni przejaw aktywności SRLD, państwo oficjalnie upada.

Marzec

1 marca

7 marca

8 marca

9 marca

 • Tyrencja obchodzi drugą rocznicę swojego powstania.

12 marca

13 marca

14 marca

 • Na forum OPM królowa Samundy zaprzecza temu, że zgodziła się na wcielenie jej kraju do WRM

15 marca

 • Oficjalne ogłoszenie niepodległości II Rotrii

16 marca

 • Pierwsze oddziały Zakonu lądują na terenie Samundy.
 • Działania mające na celu odbudowę Samundy przybierają na sile.

17 marca

19 marca

20 marca

22 marca

 • WRM ogłosiło powstanie nowej Kolonii-Cesarstwa Samundy. Królowa Samundy ogłosiła, że jej kraj dalej istnieje. Nazwała to wydarzenie skandalem.

23 marca

 • Odbył się sobór laterański w Rotrii
 • W Sarmacji został uchwalony nowy akt prawny: Ustawa Konstytucyjna o krajach Korony i samorządach

25 marca

 • O godzinie 9:00 Zioło prezydent Meridlandu spotkał się z premierem Surmenii. Powodem spotkania były rozmowy dotyczące połączenia obydwu krajów. Podpisano traktat który jednak nie miał mocy prawnej. Tego samego dnia ostatecznie aktywność i działalność Meridlandu ustała.

26 marca

27 marca

29 marca

 • Referendum w Samundzie zakończyło się. Wszyscy obywatele głosowali za niepodległoscią.

30 marca

Kwiecień

1 kwietnia

2 kwietnia

 • Podczas badań gelogicznych odkryto, że Arakhopolis zaczyna zanurzać się pod wodą.
 • Nowal stał się państwem federacyjnym.

4 kwietnia

5 kwietnia

 • Wojska WMWT wkroczyły na tereny byłej SRLD
 • W Tyrencji zakończyła się rejestracja kandydatów na urząd konsula.
 • Po silnym wstrząsie tektonicznym rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców Arakhanii.
 • W Neopolis doszło do decydującego starcia między wojskami Republiki Neopolis, samozwańczego króla Neossi (Neopolis) i buntownikami, w mieście Dahli, na południu kraju. Bitwa nigdy nie została rozstrzygnięta.

6 kwietnia

 • W Arakhopolis wprowadzono stan wyjątkowy. Sterowce (w tym SP Rambert) wyruszyły na poszukiwanie zaginionych mieszkańców.
 • O godzinie 21:30 woda zaczęła zalewać miasto Arakhopolis

8 kwietnia

 • 45% powierzchni miasta Arakhopolis znalazło się pod wodą. Uskoki zaczęły się pojawiać w innych częsciach archipelagu.

9 kwietnia

 • Wschodnia część wyspy Arakhania znalazła się pod wodą.

10 kwietnia

12 kwietnia

13 kwietnia

15 kwietnia

 • KE i WRM podpisały traktat o wzajemnym uznaniu i stosunkch dyplomatycznych

18 kwietnia

 • Na mocy ustawy nr 477 zmieniono ordynację wyborczą w Sarmacji

19 kwietnia

 • O godzinie 18:00 w Neopolis odbyły się rozmowy przy okrągłym stole, zakończone dymisją Rządu i Prezydenta, oraz powołaniem Komisarza.

24 kwietnia

26 kwietnia

27 kwietnia

29 kwietnia

Maj

1 maja

 • Odrodzenie się VRP

5 maja

16 maja

 • Wojewoda koronny odwołał burmistrza Morwieńca
 • Rozpoczęły się wybory prezydenckie w VRP

17 maja

20 maja

21 maja

 • W Surmenii przeprowadzono reformę języka

22 maja

 • Ogłoszono, że pozostałość po Arakhopolis - Okoczia stała się niepodległym państwem

24 maja

25 maja

26 maja

 • SSM ogłosił secesję od Nowalu. Niedługo później poinformowano na forum mikronacji, że na tym terytorium ulokowało się Castellomonte

28 maja

 • Kanclerz Sarmacji odwołał wojewodę koronnego

29 maja

 • O godzinie 21:51 na forum OPM reprezentant KE poinformował,że władcą jego kraju został Martin II Ryski (z dynasti von Ostwolf)

31 maja

Czerwiec

6 czerwca

 • VRP złożyła wniosek o przyjęcie do OPM

8 czerwca

 • Strona WMWT została zniszczona przez hakerski atak, w czasie wojny z UKZT.
 • Rząd Austro-Węgier zawiesił wszystkie kontakty z mediami na czas nieokreślony

11 czerwca

 • Karol kaw. Khartoum został burmistrzem Morwieńca

12 czerwca

 • W wyniku referendum przyjęto nową konstytucję Surmenii
 • Obchody I rocznicy powstania WRM
 • W Monderii przyjęto nową konstytucję

16 czerwca

17 czerwca

 • Sejmik wojewodzki wyraził chęć zmiany Terytorium Koronnego w prowincję i zgodził się na przekazanie byłej Loardii innej jednostce administracyjnej.Ostatecznie kraj ten stał się częścią Teutonii

19 czerwca

20 czerwca

23 czerwca

24 czerwca

26 czerwca

27 czerwca

 • II Realny Szczyt OPM
 • Zamach stanu w Neopolis, w wyniku którego obalony został dotychczasowy Komisarz, Daron Lynch, a jego następcą mianował się Altair Alfa - konspirator.

28 czerwca

29 czerwca

30 czerwca

Lipiec

1 lipca

3 lipca

4 lipca

7 lipca

 • Wskutek wydarzeń Rewolucji Bobrowej w WinkTown nie ma ukonstytuowanej władzy. Trwała transformacja ustrojowa, po której miała zniknąć wszelka forma własności publicznej.

9 lipca

11 lipca

 • Rozpoczęto budowę umocnień wybrzeża w Monderii.

12 lipca

13 lipca

 • Winktown przekazuje całe anektowane [?.?.]2008 r. teryt. dawnego SRLD dla Słomagromskiej Republiki Ludowej (SRL 3.1) która ogłasza niepodległość.

17 lipca

 • Na stronie głównej Neopolis został wykryty wirus - koń trojański. Strona została wyłączona.

23 lipca

 • Wygasł mandat poselski Bartosza bar.von Thorn Mackiewicza

24 lipca

27 lipca

Sierpień

10 sierpnia

11 sierpnia

14 sierpnia

 • Następca tronu UKZT Filip Bourbon przeprowadził zamach stanu i przejął władzę w państwie.
 • Vladimir Iwanowicz został pozbawiony tytułu szlacheckiego.
 • Na czacie VRP odbyły się rozmowy wstępne na temat unii tego kraju z Sarmacją

19 sierpnia

20 sierpnia

23 sierpnia

24 sierpnia

25 sierpnia

Wrzesień

07 wrześień

 • ostatnia aktywność w SRL 3.1

15 wrześień

 • Na dawnym teryt. SRL 3.1, powstaje SRL 3.2 które oskarża kilka państw z forum mikronacji o przyczynę upadku SRL 3.1

20 wrześień

21 wrześień

22 wrześień

24 wrześień

25 wrześień

26 wrześień

 • 3 mln ludności Słomagromskiej z teryt. RAOS została internowana do Rosyji w rejony Syberii.

29 wrześień

 • W RAOS na granicy z Winktown w słabiej strzeżonym regionie, niepodległość proklamuje Polnikania (Nacjonalistyczna Republika Polnikania). Deklarowała kontrolę nad całym teryt. SRL 3.2 bez Winktown i teryt. byłego Meridlandu. Faktycznie sprawowała władzę tylko w okolicach miasta Hometown na teryt. RAOS.

Październik

2 października

12 października

15 października

28 pażdziernika

Listopad

5 listopada

 • na pustkowiach na pd-wsch od miasta Winktown, niepodległość ogłaszają Kucybały jako Wolna Wieś Kucybały.

6 listopada

 • powstaje Rzeczypospolita Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy

21 listopada

 • Prezydent Wandystanu Arkadij Magov udał się do VRP.

Grudzień

03 grudnia

20 grudnia

Urodzili się

Zmarli

Lipiec

13 lipca