Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Edward Rey

Z Micropedia
Rey-diuk.gif
Edward Rey

Data i miejsce urodzenia

2001
Solardia (Dreamland)

ObywatelstwoDreamland
Tytułdiuk
Alizon.gif Pan La Castle
Okres urzędowania2002 - 200?
Poprzednikustanowienie
Następca
(Marchia Alizon)
Sted Asketil
Fdreamland.GIF Wicepremier
PremierMarcin Kamola
Okres urzędowania25.10.2001–24.02.2002

Edward diuk Rey - dreamlandzki polityk i twórca Heroldii Królestwa. Wielokrotny minister spraw zagranicznych Królestwa Dreamlandu. Podczas tzw. Rewolucji Namiestników był wymieniany do zastąpienia TomBonda na tronie Króla Dreamlandu.

Kariera rządowa

Rząd Nimitza Reynevana de Rideaux

Edward Rey już w pierwszym rządzie Dreamlandu (06.2000 – 04.2001), gdy premierem był Nimitz Reynevan de Rideaux, zasiadał na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych. Zastąpił wtedy hrabiego Tristana, który odszedł w listopadzie 2000 roku.

Rząd Piotra

W drugim rządzie Królestwa Dreamlandu (04.2001 – 25.10.2001) Ministrem Spraw Zagranicznych był do lipca 2001 roku.

Rząd Marcina Kamoły

W trzecim rządzie Królestwa Dreamlandu (25.10.2001 – 24.02.2002) był wicepremierem, który jednocześnie zajmował stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych.

Rząd Bartłomieja Jasińskiego

W czwartym rządzie Królestwa Dreamlandu (24.02.2002 – 1.07.2002) był Ministrem Spraw Zagranicznych.

Pierwszy Rząd Pavla Svobody

W piątym rządzie Królestwa Dreamlandu (03.07.2002 – 03.07.2003) był Ministrem Spraw Zagranicznych.

Działalność w Solardii

Urodzony w Solardii - za czasów jej istnienia w strukturach Królestwa Dreamlandu - był mocno związany ze swoją małą ojczyzną. Za swe szczególne zasługi otrzymał dworek szlachecki La Castle, czyli dzisiejszy Alizon.

Heroldia Królestwa

W 2001 roku Król TomBond powołał Prezesa Heroldii, którym został Edward Rey. Jako osoba o szerokiej wiedzy heraldycznej wprowadził on między innymi pierwsze herby i usystematyzował tytulaturę i hierarchię. Jednak dopiero 3 lipca 2002 roku kolejny Król Dreamlandu, eMBe wprowadził dekretem prawną systematyzację tytułów honorowych i określił zadania Heroldii Królestwa. Prezesa zastąpił Sekretarz Heroldii, którym ponownie został Edward Rey. 5 lutego 2004 roku diuk Edward Rey pożegnał się z funkcjami publicznymi, w tym z godnością Sekretarza Heroldii.