Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Galeria Gellońska

Z Micropedia

Galeria autorskich grafik i zdjęć mieszkańców Księstwa Sarmacji zlokalizowana w mieście Krez, sarmackiej prowincji Gellonia. Galeria działa nieprzerwanie od wiosny 2004 r. systematycznie poszerzając swoje zbiory przede wszystkim poprzez organizowane konkursy.

Do tematów przewodnich wystaw prezentowanych w Galerii Gellońskiej należą: spalenie Gellonii, kryzys rządowy z marca 2005 r. jak również jak najbardziej realne zdjęcia Matwieja Skarbnikowa. Pierszą wystawą odsłoniętą w Galerii były "Glonowe Impresje" - kolekcja dzieł ludowego artysty z już nie istniejącej wsi Glony.

Strony

http://www.galeria.imaginacja.org