Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Wysokogórska Republika Elfidy

Z Micropedia
(Przekierowano z Gnomia)
Gnomia
Wysokogórska Republika Elfidy
Język(i) urzędowe polski, zapisywany alfabetem łacińskim (Gnomia Niska) i tzw. cyrylicą gnomią (Gnomia Wysoka)
Stolica Wałbrzych (schol. Silva Rerum)
Ustrój polityczny ludowa demokracja wojskowa
Głowa państwa
Prezydent Rządu Ludowego Leszek Jan Stanisław Eustachy Andrzej Bonawentura von Romocki Furst zu Birobidżan Proletariacki und Wałbrzych
Szef Rzadu
Prezydent Rządu Ludowego tow. Bonawentura
Religia państwowa brak
Uzyskanie niepodległości 21 listopada 2006 r.
Waluta 1 rabarbar/100 pasternaków
Hymn państwowy "Zawsze niech będzie słońce" w rosyjskiej wersji językowej do słów L. Oszanina i muzyki A. Ostrowskiego.
Kod samochodowy brak
Domena internetowa gnomia.scholandia.pl

Gnomia (Wysokogórska Republika Elfidy) - państwo ludowej demokracji wojskowej powstałe na jesieni 2006 roku w wyniku tzw. Powstania Elfidy, czyli spontanicznego zrywu wielu osób, które ogłosiły bunt przeciwko „monarchofaszystowskiej” okupacji scholandzkiej ziem zamieszkanych przez Gnomów.


Geografia

Geografia Gnomii stanowi przedmiot kontrowersji. Sami mieszkańcy tego kraju utrzymują, że w wyniku Powstania Elfidy objęli swoją kontrolą tereny stanowiące część scholandzkiej prowincji Bergii i Elfidy, natomiast władze i mieszkańcy Królestwa Scholandii utrzymują, że żadnego powstania nie było, a roszczenia terytorialne Gnomii są całkowicie bezzasadne. Położenie geograficzne Gnomii stanowi główny powód nieuznawania jej państwowości przez kraje chcące utrzymywać poprawne stosunki ze Scholandią, w tym przez Księstwo Sarmacji.

Historia

Niepodległość uzyskała Gnomia 21 listopada 2006 r. w wyniku narodowowyzwoleńczego zrywu zwanego Powstaniem Elfidy, kiedy to, jak twierdzi oficjalna propaganda państwowa, Lud Gnomi uwolnił się spod okupacji Królestwa Scholandii, ustanawiając niezależny byt państwowy na terenach dawnej Bergii (czyli Gnomii Wysokiej) oraz częściowo Elfidy (Gnomii Niskiej). W pierwszych dniach poswtania, 16 listopada 2006 roku powstańcy ogłosili Manifest Powstańców Elfidy, w którym powołali do życia Wojskową Gnomią Radę Ocalenia Narodowego (WGRON), zakreślili ogólne ramy ustrojowe przyszłego państwa i zobowiązali się niezwłocznie podjąć walkę zbrojną i jak najszybciej powołać Rząd Tymczasowy.

W nocy z 20 na 21 listopada 2006 r., po samorozwiązaniu WGRON, ogłoszona została Deklaracja Niepodległości WRE, w której powołano Rząd Tymczasowy z tow. marsz. Michasiem Klotyldą Gruz-Barburem na czele.

3 grudnia 2006 r. w wyniku ogólnokrajowego referendum przyjęta została Konstytucja Wysokogórskiej Republiki Elfidy. Frekwencja w referendum wyniosła 77,77%, a ustawę zasadniczą poparło w nim 92,85% uczestników (głosów przeciwnych przyjęciu Konstytucji oddano 7,14%).

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2007 r. odbyły się pierwsze wolne wybory do Rady Niewysokiej Wysokogórskiej Republiki Elfidy, w wyniku których mandaty deputowanych uzyskało czterech obywateli: Jan Huk- Menczylas, Waldemaria Depa Zboynitzki de Pierdzimączka, Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor oraz Leszek Jan Stanisław Eustachy Andrzej Bonawentura von Romocki Furst zu Birobidżan Ploretariacki und Wałbrzych. 4 lipca 2007 Rada Niewysoka wyłoniła prezydenta Rządu Ludowego, którym została tow. Waldemaria Depa-Zboynitzki de Pierdzimączka.

Gospodarka

Gospodarka Wysokogórskiej Republiki Elfidy funkcjonuje na zasadach wolnorynkowych w ramach państwowego systemu gospodarczego GNOMON. Produkcja rolna i przemysłowa w systemie GNOMON opiera się „na sile oręża Ludu Walczącego Gnomich Miast i Wsi”. Źródłem siły roboczej w systemie stanowią „intruzi i szpiedzy sił monarchofaszystowskich, którzy usiłują wedrzeć się na teren Gnomii, gdzie zostają przechwyceni przez zawsze czujnych, bohaterskich żołnierzy Gnomiej Armii Republikańskiej”. Po schwytaniu jeńców, co może się odbyć raz na dobę, można przystąpić do produkcji, pod warunkiem posiadania parceli o odpowiednim przeznaczeniu. Wyprodukowane dobra można sprzedawać i kupować na giełdzie towarowej, natomiast w przypadku uzyskania nadwyżek surowców i siły roboczej - przekazać je za umiarkowaną opłatą na zorganizowany przez administratora systemu „czyn społeczny”.

Ustrój polityczny

Ustrój polityczny Zgodnie z Konstytucją z 3 grudnia 2006 r. ustrojem Wysokogóskiej Republiki Elfidy jest ludowa demokracja wojskowa. Oznacza to, że władza należy do Ludu Walczącego Gnomich Miast i Wsi, który sprawuje ją za pośrednictwem demokratycznie wybieranych przedstawicieli lub bezpośrednio, w drodze walki zbrojnej. Władzę ustawodawczą stanowi Rada Niewysoka, której pracom przewodniczy Prezydent Rządu Ludowego, będący jednocześnie zwierzchnikiem najwyższego organu władzy wykonawczej. Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Ludowy.


Mieszkańcy

Strony

Strona główna Gnomii

„Wieści z Gnomii” - oficjalny serwis informacyjny

System gospodarczy GNOMON

„Monitor Gnomi” - dziennik urzędowy Wysokogórskiej Republiki Elfidy

Instytut Zjawisk Paranormalnych w Wałbrzychu