Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

II Sobór Rotryjski

Z Micropedia

II Sobór Rotryjski - odbył się 1 września 2007 roku.


Postanowienia

  • Trójpodział władzy:

Władza Wykonawcza - Patriarcha
Władza Ustawodawcza - Patriarcha i Kolegium Kardynalskie
Władza Sądownicza - Patriarcha i Święta Inkwizycja
W dodatku Patriarcha ma zwierzchność nad każdą władzą i Jego słowo jest ostateczne.

  • Surmenia, Austro-Węgry i Tyrencja i Luminat są Archidiecezjami zarządzanymi przez Episkopat i Arcybiskupa, który jest Przewodniczącym Episkopatu.
  • Inne państwa są Diecezjami zarządzanymi przez Episkopat i Biskupa, który jest Przewodniczącym Episkopatu.
  • Patriarcha wybierany większocią głosów na okres trzech miesięcy.

Zobacz też