Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

I Sobór Rotryjski

Z Micropedia

I Sobór Rotryjski - I zjazd wszystkich duchownych Rotryjskich w celu omówienia wiary i zasad Kościoła. Sobór odbył się 27 lipca 2007 roku.


Postanowienia I Soboru Rotryjskiego

Na I Soborze Rotryjskim ustalono natępujęce sprawy:
1) Kobiety nie mogą zostać kapłanami.
2) Celibat zostaje odrzucony. Aby się ożenić/ wyjść za mąż potzrebna jest zgoda prymasa.
3) Duchowni mogą być politykami.
4) Sakramenty Rotrio-Chrześcijańskie to Małżeństwo i Kapłaństwo. Aby wstąpić do kościoła trzeba złożyc podpis.


Zobacz też