Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Izba Poselska (Dreamland)

Z Micropedia

Izba Poselska - to jedna z dwóch izb Parlamentu Królewskiego Dreamlandu. W przeciwieństwie do Senatu Izba Poselska składa się z posłów wybieranych w powszechnych i demokratycznych wyborach.

Izba istnieje od 14 września 2002 roku (choć przed laty także istniał w Dreamlandzie demokratyczny Sejm). W ciągu ostatnich lat Ustawa o Izbie Poselskiej była wielokrotnie modyfikowana, aby w trakcie zbierania doświadczeń Parlament mógł dostosowywać zasady funkcjonowania Izby do rzeczywistości.

Wegług zasad ustalonych ostatecznie w 2005 roku Izba Poselska jest wybierana na okres 5 miesięcy. Liczba posłów jest zależna od liczby kandydatów, którzy otrzymają więcej niż trzy głosy, jednak nie może być mniejsza niż pięć, ani większa niż siedem.

Posłowie posiadają inicjatywę ustawodawczą. Izba Poselska przyjmuje projekty ustaw i przekazuje do Senatu. Senat może zgłaszać poprawki, uchwalić ustawę w wersji oryginalnej lub ją odrzucić w całości. Jeśli nie wykona żadnych działań, uznaje się, że ustawa jest przyjęta. Jeśli Senat nie przyjął w niezmienionym kształcie ustawy, projekt wraca do Izby Poselskiej, która może odrzucić stanowisko Senatu większością 2/3 głosów. Po zakończeniu obrad w izbach Parlamentu, ustawa trafia do Króla. Królowi przysługuje prawo weta, które można odrzucić większością 2/3 głosów w obu izbach. Jesli Król nie zgłasza weta, ogłasza on ustawę na liście dyskusyjnej Królestwa.