Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Izba Poselska (Sarmacja)

Z Micropedia

Izba Poselska jest cześcią Sejmu Księstwa Sarmacji, który składa się właśnie z IP, a także z Księcia i Izby Senatorskiej.

Izba Poselska składa się z siedmiu posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, na okres trzech miesięcy. Książę zwołuje Izbę Poselską na obrady w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów. Pracami Izby Poselskiej kierują Marszałek Izby Poselskiej wyłaniany przez Izbę Poselską z jej grona oraz powoływany i odwoływany przez niego Wicemarszałek Izby Poselskiej. Jeżeli Marszałek Izby Poselskiej nie może przejściowo sprawować funkcji, Wicemarszałek Izby Poselskiej tymczasowo przejmuje obowiązki Marszałka Izby Poselskiej. Wybór Marszałka Izby Poselskiej przeprowadza Książę.

Proces ustawodawczy rozpoczyna inicjatywa ustawodawcza. Prawo do zgłoszenia projektu ustawy — na ręce Marszałka Izby Poselskiej — przysługuje: Księciu, poszczególnym posłom, Izbie Senatorskiej oraz grupie co najmniej 15% obywateli sarmackich.

W ciągu trzech dni od dnia otrzymania projektu ustawy Marszałek Izby Poselskiej zarządza pierwszy dzień czytania na dzień przypadający w ciągu tygodnia od dnia otrzymania projektu.

Czytanie projektu ustawy obejmuje: przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu, pytania Księcia i posłów oraz odpowiedzi wnioskodawcy, zgłaszanie poprawek do projektu przez Księcia i posłów.

Czytanie może obejmować także:

 • Głosowanie nad przyjęciem projektu w całości — jeżeli w trakcie debaty wniosek taki został postawiony przez posła lub wnioskodawcę, lub jeżeli do projektu nie jest możliwe wprowadzanie poprawek.
 • Głosowanie nad odrzuceniem projektu w całości — jeżeli w trakcie debaty wniosek taki został postawiony przez posła.

Czytanie projektu ustawy może zakończyć się na trzy sposoby:

 • Odrzuceniem projektu w całości — ustawa wówczas upada.
 • Przyjęciem projektu ustawy w całości i przekazaniem go do rozpatrzenia przez Izbę Senatorską.

Izba Senatorska w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania projektu ustawy uchwalonego przez Izbę Poselską może:

 • Przyjąć ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Izbę Poselską — wówczas Marszałek Izby Senatorskiej przedstawia ją Księciu.
 • Odrzucić ustawę w całości — wówczas Marszałek Izby Senatorskiej zwraca ją Marszałkowi Izby Poselskiej.
 • Uchwalić poprawki do ustawy — wówczas Marszałek Izby Senatorskiej przekazuje poprawki Marszałkowi Izby Poselskiej.

W ciągu trzech dni od dnia otrzymania uchwały Izby Senatorskiej odrzucającej ustawę lub wprowadzającej poprawki do ustawy, Marszałek Izby Poselskiej zarządza głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę lub wprowadzającej do niej poprawki.

W razie uchwały Senatu odrzucającej ustawę przeprowadzane jest tylko jedno głosowanie, zaś w razie uchwały Senatu wprowadzającej poprawki do ustawy, Izba Poselska głosuje kolejno nad odrzucaniem poprawek Izby Senatorskiej, wprowadzonych w uchwale.

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania (głosowań) nad uchwałą Izby Senatorskiej — ustaleniu ostatecznego brzmienia tekstu ustawy, lub w razie, gdyby Izba Senatorska nie podjęła uchwały w sprawie odrzucenia ustawy lub wprowadzenia do niej poprawek, Marszałek Izby Poselskiej przedstawia ustawę Księciu.

Książę w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania od Marszałka Izby Poselskiej lub Marszałka Izby Senatorskiej może:

 • Podpisać ustawę oraz opublikować ją na stronach internetowych Księstwa Sarmacji.
 • Skierować do Sądu Najwyższego wniosek o zbadanie zgodności uchwalonej ustawy z Konstytucją:
 • Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, iż uchwalona ustawa jest niezgodna z Konstytucją, Książę odmawia podpisania ustawy — ustawa upada.
 • Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, iż część ustawy jest niezgodna z Konstytucją, Książę może podpisać ustawę w części zgodnej z Konstytucją lub odmówić podpisania ustawy — ustawa upada.
 • Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, iż uchwalona ustawa jest zgodna z Konstytucją, Książę może podpisać ustawę lub odmówić podpisania ustawy — ustawa upada.
 • Odmówić podpisania ustawy — ustawa upada.

Witryna Sejmu Księstwa Sarmacji