Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Książę Sarmacji

Z Micropedia

Książę - najwyższy tytuł arystokratyczny w Sarmacji. Posiada go jedynie jedna osoba - głowa państwa. Pierwszym był Piotr Mikołaj (Helwetyk Romański) aż do 6 października 2008 roku.

Uprawnienia Księcia

Książę Sarmacji jest głową państwa oraz reprezentantem suwerennej władzy państwowej. Przysługuje mu immunitet w sprawach karnych. Posiada silne uprawnienia władcze, obejmujące swoim zakresem:

 • reprezentowanie Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej oraz kierowanie polityką zagraniczną,
 • powoływanie na wniosek Kanclerza członków Rządu,
 • powoływanie i odwoływanie Kanclerza — szefa Rządu,
 • zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi,
 • zarządzanie stanu wyjątkowego,
 • moderowanie listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji,
 • inicjatywę ustawodawczą,
 • podpisywanie oraz odrzucanie ustaw,
 • skracanie kadencji posłów,
 • zarządzanie referendum,
 • stosowanie prawa łaski,
 • ustanawianie i nadawanie tytułów szlacheckich i arystokratycznych,
 • ustanawianie i nadawanie orderów i odznaczeń,
 • nadawanie nagród pieniężnych,
 • nadawanie obywatelstwa sarmackiego,
 • nadawanie ziemi i wydawanie aktów lokacji,
 • dostęp do tajemnicy państwowej,
 • wyrażanie zgody na zmianę konstytucji,

Skrócone zasady protokołu

 • Rozmowę z Księciem rozpoczyna się od zwrotu Wasza Książęca Mość lub Wasza Mość.
 • W trakcie rozmowy do Księcia należy zwracać się per "Książę". Nie jest wskazane używanie formy „pan”. Niedopuszczalne jest używanie formy „ty”.
 • Na zakończenie rozmowy z Księciem używa się zwrotu: "Pozostaję wiernym poddanym Waszej Książęcej Mości".
 • Pisząc oficjalnie o Księciu używa się zwrotu Jego Książęca Mość (lub w skrócie JKM) Książę Sarmacji.

Tytuł

Dawny tytuł

Przed wydarzeniami październikowymi tytuł Księcia Sarmacji brzmiał "z łaski Bożej książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren najwyższy Starosarmacji i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Loardii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Baridasu, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża".

Obecny tytuł

Obecny tytuł używany przez Księcia Sarmacji: "książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża".

Poczet Książąt Sarmackich

 • JKW Helwetyk Romański (za panowania - Piotr Mikołaj) - 25.05.2002 do 05.10.2008,
 • JKW Daniel Chojnacki (za panowania Daniel Łukasz) - 06.10.2008 do 20.12.2009,
 • JKW Alphonse de Couervichon (za panowania Michał Feliks) - 20.01.2010 do 25.09.2010,
 • JKW Piotr II Grzegorz - 23.10.2010 do 12.04.2013,
 • JKW Mikołaj Jan - 29.04.2013 do 30.07.2013,
 • JKW Tomasz Ivo Hugo - 17.11.2013 do 10.12.2017,
 • JKW Robert Fryderyk - 09.01.2018 do 04.10.2018,
 • JKW Piotr III Łukasz - 31.10.2018 do 10.02.2020,
 • JKW Filip I Gryf - 24.02.2020 do 31.07.2020,
 • JKW Andrzej Fryderyk - 25.08.2020 do 26.10.2020,
 • JKW Piotr II Grzegorz - 22.11.2020 do 19.04.2021,
 • JKM Arkadiusz Maksymilian - 09.05.2021 do teraz