Micropedia Książę Sarmacji
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Książę Sarmacji

Z Micropedia

Książę - najwyższy tytuł arystokratyczny w Sarmacji. Posiada go jedynie jedna osoba - głowa państwa. Od początku istnienia państwa do 6 października 2008 był nim Piotr Mikołaj. 6 października 2008 nastąpiła koronacja Daniela Łukasza.

Uprawnienia Księcia

Książę Sarmacji jest głową państwa oraz reprezentantem suwerennej władzy państwowej. Przysługuje mu immunitet w sprawach karnych. Posiada silne uprawnienia władcze, obejmujące swoim zakresem:

 • sprawowanie władzy wykonawczej bezpośrednio lub za pośrednictwem Rządu Jego Książęcej Wysokości,
 • reprezentowanie Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej oraz kierowanie polityką zagraniczną,
 • określanie składu i zadań Rządu,
 • powoływanie i odwoływanie Kanclerza — szefa Rządu,
 • uchylanie rozporządzeń, zarządzeń i decyzji Rządu,
 • ustanawianie i znoszenie urzędów państwowych,
 • powoływanie i odwoływanie szefów urzędów państwowych,
 • zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi,
 • zarządzanie stanu wyjątkowego,
 • moderowanie listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji,
 • przewodniczenie sarmackiej legislatywie — Radzie Książęcej,
 • inicjatywę ustawodawczą,
 • podpisywanie oraz odrzucanie ustaw,
 • skracanie kadencji posłów,
 • zarządzanie referendum,
 • stosowanie prawa łaski,
 • powoływanie sędziów za zgodą Rady Książęcej,
 • powoływanie prokuratorów za zgodą Rady Książęcej,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Sądu Najwyższego,
 • powoływanie i odwoływanie Prokuratora Generalnego,
 • powoływanie namiestników prowincji,
 • ustanawianie i nadawanie tytułów szlacheckich i arystokratycznych,
 • ustanawianie i nadawanie orderów i odznaczeń,
 • nadawanie nagród pieniężnych,
 • nadawanie obywatelstwa sarmackiego,
 • nadawanie ziemi i wydawanie aktów lokacji,
 • dostęp do tajemnicy państwowej,
 • wyrażanie zgody na zmianę konstytucji,
 • wyznaczanie następcy tronu.

Skrócone zasady protokołu

 • Rozmowę z Księciem rozpoczyna się od zwrotu Wasza Książęca Wysokość lub Wasza Wysokość.
 • W trakcie rozmowy do Księcia należy zwracać się per "Książę". Nie jest wskazane używanie formy „pan”. Niedopuszczalne jest używanie formy „ty”.
 • Na zakończenie rozmowy z Księciem używa się zwrotu: "Pozostaję wiernym poddanym Waszej Książęcej Wysokości".
 • Pisząc oficjalnie o Księciu używa się zwrotu Jego Wysokość (lub w skrócie JW) Książę Sarmacji.

Tytuł

Pełny tytuł Księcia Sarmacji brzmi "z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Loardii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża".