Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Księstwo Wilkowyjskie

Z Micropedia

Księstwo Wilkowyjskie- nieistniejące już państwo, obecnie gubernia, istniejące od 8.12.2013 do 30.12.2013. Zostało ono zlikwidowane przez księcia Franciszka I i włączone tego samego dnia do Cesarstwa Czechlandu jako Gubernia Północna .


Władcy KW

1. Piotr Stefan I (8.12.2013- 9.12.2013)

2. Franciszek I Notlandzki (9.12.2013- 29.12.2013)

3. Piotr Stefan I (29.12.2013) [jako Starostwo Generalny]

4. Franciszek  Notlandzki (29.12.2013-...) [jako Gubernator Guberni Północnej]