Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Kugaria

Z Micropedia
 
Chanat Kugarski
Flaga Chanatu Kugarskiego Herb Chanatu Kugarskiego
Niepodległość21 grudnia 2014
Języki urzędowepolski, kugarski
StolicaAłakan-Pedi
Ustrój politycznymonarchia feudalna
Głowa państwaJego Wielkość Yong Pyok Chan
Szef rząduJego Szlachetność Kuyuk
Liczba ludności9 (realna; wrzesień 2016), 2.258.471 (wirtualna; grudzień 2015)
Przyrost naturalny1,43% (styczeń 2016)
NarodowościMekarigutyrijczycy (4), Darunalgalijczycy (3), Kitaj-Katarrijczycy (1)
Jednostka monetarnatareg = 100 mingów
Podział administracyjny10 tumetów (Berdżigyta, Anshan, Kazatakhia, Dżurdża, Guozaihai, Chentiihogor, Kurbandala, Lusan, Joganbatis i Kitajger) i terytorium okupowane Saishan
Religiewebanizm (93,15%) - religia państwowa, chrystianizm (6,85%)
Mapa ogólnogeograficzna
Mapa administracyjna
Strona internetowa

Kugaria (pełna nazwa: Chanat Kugarski) – państwo wirtualne powstałe 21 grudnia 2014 r. Założycielem państwa był Kubilaj ze szczepu Mekarigutyrijczyków, którego nawiedzili bogowie Nieba w Ojmyk Burta głosząc, że zostanie Panem Wielkiego Stepu i rozpocznie jednoczenie wszystkich jego ludów. Akt ten uznaje się za oddanie władzy przez bogów Nieba na ziemi kugarskiej pierwszemu władcy, zwanemu odtąd Kubilaj Chanem.

Władze

Pełnia władzy należy do Chana. Ten może jednak dzielić się nią z innymi organami władzy ustanowionymi przez się, jak i z członkami swojej rodziny (dynastii Temunranów). Obecnie istniejącymi organami władzy są:

 • Chan (który wykonuje swoje kompetencje poprzez Dwór Chański) jest głową państwa i najważniejszym spośród Kugarów; dysponuje pełnią władzy.
 • Kanclerz (który wykonuje swoje kompetencje poprzez Kancelarię Chana) jest szefem rządu powoływanym przez Chana, a jednocześnie pierwszym spośród radców; jego obowiązki są rozległe, ale na szczególne podkreślenie zasługują kwestie administracji, zaopatrzenia wojsk, pomocy Kugarom i utrzymywania stosunków zagranicznych.
 • Radcowie (którzy wykonują swoje kompetencje poprzez Radcostwa) będący członkami rządu powoływanymi przez Chana na wniosek Kanclerza; istnieją dwa resorty: Radcostwo Skarbu odpowiedzialne za finanse i rozwój gospodarczy oraz Radcostwo Rolnictwa odpowiedzialne za stosunki ziemskie i rozwój rolny.

W Chanacie nie obowiązuje monteskiuszowski podział władzy. Wzorce zachodnie i europejskie są marginalizowane. Prawodawstwo leży w rękach Chana, a wymiar sprawiedliwości nie jest jeszcze ukształtowany.

Czytaj więcej w osobnym artykule: Ustrój polityczny Chanatu Kugarskiego.

Podział administracyjny

Chanat jest państwem jednolitym z silnym ośrodkiem władzy centralnej. Dla sprawności zarządzania krajem ten dzieli się na tumeny, które może tworzyć Chan. Liczba tumenów zależy od liczby rdzennej ludności kugarskiej. Obecnie istnieją cztery tumeny. Pierwszy: Berdżigyta został utworzony 2 kwietnia 2015 roku. W wyniku kampanii wojennej w kraju Anshan 28 kwietnia 2015 roku utworzony został kolejny tumen: Anshan. W planach jest utworzenie jeszcze jednego. Z kolei w wyniku kampanii wojennej w kraju Lusan 13 maja 2015 roku objęto władaniem ten kraj, jako terytorium okupowane. W czerwcu z kolei rozpoczęto kampanię wojenną w kierunku północnym i północno-wschodnim, w wyniku której zdobyto i zajęto Kazatakhię i Dżurdżę. Ostatnim zajętym obszarem było Guozaihai, jakie pozyskano w październiku 2015 roku. W listopadzie 2015 roku zajęto Chentiihogor i Kurbandalę (szósty i siódmy tumen), a także Saishan. W marcu 2016 roku przyłączono z kolei Joganbatis, a kilka miesięcy później także Kitajger.

Historia

Spisywaniem dziejów Chanatu zajmują się wszyscy Kugarowie. Dbają w ten sposób o pielęgnowanie tradycji i tworzenie dziedzictwa narodowego. Efektem ich starań jest Kugarska Kronika Narodowa.

Społeczeństwo

Mapa etniczna Kugarii

Społeczeństwo Chanatu składa się z dwóch podstawowych grup ludności: Kugarów (rdzennej ludności Chanatu) oraz Gadaadynów (obcych, ludności napływowej). Kraj jest również typowym państwem feudalnym, w którym występuje podział stanowy społeczeństwa. Wyróżnia się pięć stanów: rodzinę panującą, szlachtę, możnych, chłopów i niewolników.

Czytaj więcej w osobnym artykule: Społeczeństwo stanowe Kugarii.

Kultura i nauka

Najważniejszą rolę w dziedzinie kultury i nauki odgrywają dwie instytucje:

Geografia

Kugaria leży w środkowej Nordacie. Zalążek państwowości znajduje się w Ojmyk Burta i Burtangol, położonymi w północno-wschodniej części Berdżigytii. Po objęciu władzy przez Kubilaja państwo rozszerzyło się na zachód i południe, tak, że kraj rozszerzył się w miesiącach kwietniu i maju 2015 na Anshan i Lusan, zaś w czerwcu Kazatakhię i Dżurdżę, by później rozszerzyć się na zachód, osiągając Morze Valhalla (dostęp przez tumen Guozaihai). Największym rozszerzeniem państwa były jednak konsekwencje wyprawy na wschód, kiedy przyłączono Chentiihogor, Kurbandalę i Saishan. Większość tych terenów stanowią wyżyny i góry o surowym kontynentalnym klimacie, właściwym dla stepów. Lasów jest niewiele. Podobnie jak miast, z których najważniejsza jest stolica – Ałakan-Pedi położona nad rzeką Gorczyk.

Siły zbrojne

Orda Kugarska

Wszyscy mężowie Kugarów są wojownikami. Tworzona przez nich armia zwana Ordą Kugarską składa się wyłącznie z kawalerii. W gruncie rzeczy administracja wojskowa zlewa się z administracją terytorialną, przez co sprawy wojska są sprawami wszystkich Kugarów. Obrona kraju i podboje to jeden z głównych celów działalności Kugarów. Orda składa się z tylu tumenów co liczy organizacja terytorialna kraju, a każdy tumen liczy 10 tys. żołnierzy. Orda dowodzona jest przez Chana, a jej poszczególne części przez pomniejszych dowódców. Hierarchia wojskowa jest krótka, a posiadanie stopnia wojskowego zależne jest od prawa (i obowiązku) dowodzenia formacją wojskową określonej wielkości. 

Udział w konfliktach zbrojnych

Siły zbrojne Chanatu Kugarskiego mogą brać udział w różnych konfliktach zbrojnych, o ile taka jest wola Chana. Zasadniczo wyróżnia się tutaj dwa rodzaje wojen:

 • wojny narracyjne - są to konflikty prowadzone w celu zwiększania terytorium Chanatu kosztem obszarów niczyich (ekspansja terytorialna)
 • wojny realne - są to wojny prowadzone z innymi państwami wirtualnymi w różnych celach.

Czytaj więcej w osobnym artykule: Podboje Kugarów.

Gospodarka

W Kugarii panuje feudalny ustrój gospodarczy oparty o pasterstwo, myślistwo, podboje, a w mniejszym stopniu o przemysł podporządkowany w głównej mierze celom powiększania stanu posiadania przez Kugarów oraz celom wojennym. Gospodarka jest silnie zmilitaryzowana. Na forum obowiązuje system punktowy, służący aktywizacji ludności, gratyfikacjom i służący mierzeniu PKB. Kraj nie posiada własnej waluty.

PKB

Produkt Krajowy Brutto Kugarii mierzy się od 6 kwietnia 2015 roku, w ujęciu tygodniowym i miesięcznym.

Poniżej dane o PKB w ujęciu tygodniowym:

 • 6-12 kwietnia 2015: 141,32 pkt.
 • 13-19 kwietnia 2015: 232,39 pkt.
 • 20-26 kwietnia 2015: 268,89 pkt.
 • 27 kwietnia-3 maja 2015: 231,22 pkt.
 • 4-10 maja 2015: 333,99 pkt.
 • 11-17 maja 2015: 354,56 pkt.
 • 18-24 maja 2015: 342,69 pkt.
 • 25-31 maja 2015: 351,42 pkt.
 • 1-7 czerwca 2015: 315,24 pkt.
 • 8-14 czerwca 2015: 360,54 pkt.
 • 15-21 czerwca 2015: 398,76 pkt.
 • 22-28 czerwca 2015: 74,08 pkt.
 • 29 czerwca-5 lipca 2015: 153,20 pkt.
 • 6-12 lipca 2015: 115,08 pkt.
 • 13-19 lipca 2015: 65,82 pkt.
 • 20-26 lipca 2015: 123,15 pkt.
 • 27 lipca-2 sierpnia 2015: 45,09 pkt.
 • 3-9 sierpnia 2015: 81,37 pkt.
 • 10-16 sierpnia 2015: 54,91 pkt.
 • 17-23 sierpnia 2015: 33,65 pkt.
 • 24-30 sierpnia 2015: 67,15 pkt.
 • 31 sierpnia-6 września 2015: 55,74 pkt.
 • 7-13 września 2015: 9,65 pkt.
 • 14-20 września 2015: 31,58 pkt.
 • 21-27 września 2015: 220,44 pkt.
 • 28 września-4 października 2015: 88,72 pkt.
 • 5-11 października 2015: 296,43 pkt.
 • 12-18 października 2015: 335,71 pkt.
 • 19-25 października 2015: 645,65 pkt.
 • 26 października-1 listopada 2015: 682,65 pkt.
 • 2-8 listopada 2015: 503,29 pkt.
 • 9-15 listopada 2015: 509,58 pkt.
 • 16-22 listopada 2015: 507,79 pkt.
 • 23-29 listopada 2015: 506,01 pkt.
 • 30 listopada-6 grudnia 2015: 533,47 pkt.
 • 7-13 grudnia 2015: 478,95 pkt.
 • 14-20 grudnia 2015: 492,37 pkt.
 • 21-27 grudnia 2015: 427,29 pkt.
 • 28 grudnia 2015-3 stycznia 2016: 502,84 pkt.
 • 4-10 stycznia 2016: 610,99 pkt.
 • 11-17 stycznia 2016: 555,92 pkt.
 • 18-24 stycznia 2016: 578,19 pkt.
 • 25-31 stycznia 2016: 491,62 pkt.
 • 1-7 lutego 2016: 435,21 pkt.

Poniżej dane o PKB w ujęciu miesięcznym:

 • kwiecień 2015: 938,83 pkt.
 • maj 2015: 1.474,39 pkt.
 • czerwiec 2015: 1.185,28 pkt.
 • lipiec 2015: 407,75 pkt.
 • sierpień 2015: 287,25 pkt.
 • wrzesień 2015: 320,91 pkt.
 • październik 2015: 1.954,85 pkt.
 • listopad 2015: 2.203,39 pkt.
 • grudzień 2015: 2.127,14 pkt.
 • styczeń 2016: 2.452,76 pkt.

Religia państwowa

Mapa wyznań w Kugarii

Religią państwową jest webanizm, chociaż nie jest to religia przymusowa dla wszystkich mieszkańców. Wolni Kugarowie mogą w niej czcić Niebo, którego inkarnacją jest Quo żyjący pośród ludzi na ziemi. Quo jest postacią realną, w której skupionych jest wielu bogów – dobrych dających ludziom błogosławieństwa, jak i złych, karzących i wyrządzających szkody. Modły Kugarów i działania samanów mają zapewniać im dary i uniknąć kar. W ten sposób religia ma znaczny wpływ na życie wszystkich ludzi na stepach Kugarii.