Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Wielkie Księstwo Litewskie

Z Micropedia
(Przekierowano z Litwa)

Litwa- właściwie Wielkie Księstwo Litewskie, część składowa Rzeczypospolitej Korony i Litwy, posiada dostęp do Morza Bałtyckiego. Żyją tam Litwini, Rusini, Polacy i Żydzi, językiem urzędowym jest polski i litewski, w użyciu także ruski. Stolicą jest Książęce Miasto Wilno, ważniejsze miasta to: Mińsk, Kłajpeda, Połock, Brześć Litewski.

Pilwkslitewskieflaga.png

System rządów

Głową Wielkiego Księstwa Litwy tj. wielkim księciem pozostaje tylko król Rzeczypospolitej,

Herb Wielkiego Księstwa Litwy

jednak posiada on prawo do mianowania zarządcy na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia kadencji). Obecnie wielkim księciem Litwy z ramienia Monarchy jest książę i hrabia Marcos de Zepp. Zgodnie ze Statutem Litwy zarządca Kraju może wydawać dekrety dotyczące spraw wewnętrznych Litwy oraz nadawać litewskie obywatelstwo, posiada także uprawnienia wykonawcze ustaw przyjętych przez Radę Bojarów, organ, który według statutu może uchwalać prawa wewnętrzne na Litwie, nie godzące w prawo Rzeczypospolitej Korony i Litwy. Książę- namiestnik dba również o rozwój kultury na terenie Wielkiego Księstwa.

Linki

Strona Wielkiego Księstwa Litewskiego.