Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Mateusz Cezar

Z Micropedia
Mateusz Cezar


Kraj zamieszkania Księstwo Sarmacji
Funkcje publiczne Przewodniczący Republikańskiej Partii Sarmacji, Redaktor Naczelny Bramy Sarmackiej, Prezydent Książęcego Miasta Grodziska, Wiceprezes Trybunału Honorowego, Prezes Funduszu Sarmacko-Natańskiego.
Tytuł szlachecki baron
Znany również jako Iulius Caius Caesar
Powiązania z organizacjami RPS, SPD

Mateusz bar. Cezar h. Tesylia (zamieszkały w Księstwie Sarmacji 18 października 2003 r.) – sarmacki satyryk, dziennikarz, publicysta, fundator i polityk.

Życiorys

Działalność dziennikarska i kulturalna

Twórca i prezes Telewizji Sarmackiej. Prezenter Radia SarmaVoice. W 2004 r. zorganizował Sarmacki Test IQ. Od 7 kwietnia 2004 r. redaktor Bramy Sarmackiej, 1 lipca 2004 r. powołany na Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej. Od 1 września 2004 r. redaktor Katalogu Sarmackiego. Twórca Galerii Sarmackich Karykatur, za którą otrzymał wiele nagród. Twórca i redaktor naczelny "Gazety Wybiórczej" i "Gazety Stołecznej". Redaktor "Dziennika Grodziskiego". Współtwórca zespołu muzycznego "Sarmmastein", autor popularnego "Komiksu Sarmacja". Zasłużony dla promocji Księstwa Sarmacji. Ponownie Redaktor Naczelny Bramy Sarmackiej od stycznia 2008 r. Organizator VII Maratonu Sarmackiego, a także Święta Delfina w Książęcym Mieście Grodzisku.

Kariera polityczna

Działalność partyjna

Członek wielu sarmackich organizacji politycznych, m.in. Sarmackiego Ruchu Monarchistycznego "KORONA", Narodowego Związku Monarchistycznego i Socjaldemokracji Księstwa Sarmacji w której pełnił funkcję sekretarza generalnego. Stworzył organizację polityczną "Wieniec Laurowy". Współtworzył Sarmacką Partię Demokratyczną.

Zajmowane urzędy i stanowiska

Poseł do Izby Poselskiej Sejmu VI i VIII kadencji, Marszałek Izby Poselskiej IX i XV kadencji. Pełnił również funkcje podkanclerzego, rzecznika rządu, Ministra Spraw Obywatelskich, Ministra Obsługi Informatycznej i Ministra Spraw Zagranicznych. W 2006 r. Kanclerz Księstwa Sarmacji. W 2008 r. mianowany na Prezesa Funduszu Sarmacko-Natańskiego.

Założenie Sarmackiej Partii Demokratycznej

W pierwszej połowie 2006 r. wyszedł do Wiktora Szpunara z propozycją utworzenia nowej organizacji politycznej zrzeszającej głównie młodych, aktywnych obywateli. Przewodniczącym SPD został Szpunar, wiceprzewodniczącym Zbyszko Browarczyk. Sam zaś objął stanowisko Rzecznika Informacyjnego Partii, jednak jako osoba odpowiadająca za kontakt z mediami i kampanię wyborczą miał duży wpływ na kierunek w jakim podążała SPD.

Do marcowych wyborów w szeregi SPD wstąpiło ok. 30 obywateli, partia miała także duże poparcie wśród najstarszych Sarmatów, występujących jako jej sympatycy. W dużej mierze przyczyniło się to do wygrania wyborów z ówczesną partią rządzącą - NZM, na czele której stały takie osoby jak Robert Czekański, Piotr Kościński, czy ówczesny kanclerz - Maciej Poleszczyk. Podczas zażartej walki politycznej upublicznione zostały wiadomości z zamkniętej listy dyskusyjnej NZM, w której ten ostatni z lekceważeniem odnosił się do spraw polityki zagranicznej. SPD wygrała wybory z ogromną przewagą, obejmując wszystkie siedem mandatów w Izbie Poselskiej. Stanowisko Kanclerza objął Mateusz Cezar. Opozycyjne NZM atakowało rząd, który wykazywał się dość dużą opieszałością. To oraz fakt tworzenia klonów przez Wiktora Szpunara, przyczyniło się do upadku rządu dwa tygodnie później. Cezar obejmował jeszcze funkcje Marszałka IS i Przewodniczącego SPD.

Powstanie Republikańskiej Partii Sarmacji

26 marca 2008 r. ogłosił powstanie nowej organizacji politycznej - Republikańskiej Partii Sarmacji. Sam objął funkcję Przewodniczącego Partii, Wiceprzewodniczącym został Szymon bnt Nowicki-Liberi, Sekretarzem Generalnym - Avril kaw. Levengothon-Karczewski.

Nagrody

25 grudnia 2005 r. pierwszy raz nobilitowany - otrzymał godność baroneta, później podniesioną do godności barona.

Odznaczony:

  • Srebrnym Medalem Zasługi,
  • Brązowym Medalem Zasługi,
  • Medalem Ofiarodawców Sarmacji
  • Medalem Pięciolecia.

1 lutego 2005 r. otrzymał Nagrodę Marchii Trzyczaszkowskiej.

Działalność samorządowa

Podpalenie Tesylii i Konsulat Temidii

17 stycznia 2005 r. stworzył rzymskie miasto Tesylia w Marchii Trzyczaszkowskiej, którego został dziedzicem i burmistrzem. Po długim konflikcie z ówczesnym namiestnikiem prowincji, Robertem Czekańskim, wraz z najbliższymi współpracownikami dokonał podpalenia miasta, po czym opuścił Marchię Trzyczaszkowską i rozpoczął prace nad zbudowaniem w Księstwie rzymskiej prowincji - Konsulatu Temidii. Projekt przedłużał się ze względu na niemożność otrzymania terenu pod prowincję, w końcu ostatecznie upadł. Tesylia została zamieniona w skansen, pozostały po niej zabytkowe ruiny.

Książęce Miasto Grodzisk

26 grudnia 2007 r., po powrocie po długiej nieobecności, Cezar wyraził wolę kandydowania w wyborach na Burmistrza stolicy Księstwa Sarmacji - Książęcego Miasta Grodziska, którym to Burmistrzem został. Po kilku tygodniach dokonał tzw. przewrotu styczniowego - całkowicie legalną drogą stwierdził wygaśnięcie mandatów nieaktywnych rajców (w Radzie pozostał on sam) po czym przegłosował nowy Statut likwidujący Radę Książęcego Miasta Grodziska, a jej kompetencje przekazujący Prezydentowi Miasta, którym został on sam.

Działalność gospodarcza

Na początku swojej działalności w Księstwie Sarmacji stał na czele przedsiębiorstwa budowlanego i transportowego.

Linki zewnętrzne