Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Zjednoczona Federacja Mikrosławii

Z Micropedia
(Przekierowano z Mikrosławia)
Mikrosławia
Język urzędowy polski, sławieński
Stolice Nowy Galindion i Lene
Ustrój polityczny Socslawizm
Forma rządów Republika
Głowa państwa Tymczasowy Naczelnik Wszechsławii David Perez
Ustrój terytorialny Federacja
Podział administracyjny 2 Kraje Związkowe (podzielone na Hospodarstwa)
Początek v-państwowości
2 lipca 2009
Hymn
Hymn Wszechsławiański
Strona internetowa www.mikroslawia.mikronacje.info

Zjednoczona Federacja Mikrosławii - (Mikrosławia, Federacja Zachodnia) polska mikronacja, powstała 2 lipca 2009 z połączenia Zjednoczonego Królestwa Nowal i Królestwa Morinii węzłem równoprawnej federacji.

Obecnie jest jednym z byłch państw członkowskich nie istniejącej już Unii Mikrooceanii.


Akt Zjednoczenia

Wizja utworzenia nowego, zjednoczonego państwa była tematem obrad szczytu KPZ 28 czerwca 2009 r. Nowalski pomysł szybko podchwyciła delegacja Królestwa Morinii. Po kilkudniowych naradach, tworzeniu podstawowych aktów prawnych oraz aparatu państwowego dnia 2 lipca 2009 Królestwo Nowal oraz Królestwo Morinii sygnowały Akt Zjednoczenia tworząc Federację Zachodnią. Kilka dni później za oficjalną nazwę państwa uznano - Zjednoczona Federacja Mikrosławii. Na czas formowania Federacji, władzę objął Komisarz Juan Samir

Treść Aktu Zjednoczenia:

My, z woli narodów, przywódcy Królestwa Nowal oraz Krolestwa Morinii. Z tego oto miejsca powołujemy do życia Unię dwóch naszych bratnich narodów i nadajemy jej tymczasową nazwę - Federacja Zachodnia.

Zrzekamy się też, na rzecz wspólnego państwa wszystkich naszych ziem państwowych. Od teraz, uznajemy zwierzchność rządu federalnego pod postacią Rady Federalnej, z Komisarzem na czele.

Akt został podpisany przez Wicekróla Vetonii, przedstawiciela Królestwa Nowal Juana Samira el-Guevary de Vetonii oraz Jego Królewską Mość Daniela Maksymiliana, Króla Morinii

Ustrój

Symbol Socslawizmu - Rozeta

Ustrojem nieoficjalnie panującym w Mikrosławii jest Socslawizm. W jego myśl, władzę wykonawczą w kraju sprawują:

Podstawą ustroju Mikrosławii jest ludowa demokracja bezpośrednia, w której uczestniczy każdy obywatel państwa, o ile tego chce. Wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje ogół obywateli - Sabor Wszechsławii.

Do najważniejszych kompetencji Saboru należą:

 • obieranie Skrijata
 • ratyfikowanie dokumentów urzędowych (Konstytucji, Ustaw, Traktatów Międzynarodowych)
 • sprawowanie funkcji sądowniczej
 • regulowanie kwestii nieokreślonych w dokumentach urzędowych

Za ideę bliźniaczą Socslawizmowi uznaje się Socjalizm Mikronacyjny

Podział Administracyjny

Mapa administracyjna

Zjednoczona Federacja Mikrosławii podzielona jest na 2 Kraje Zwiazkowe:

 • Nowalski Kraj Związkowy

- Hospodarstwo Lene (wraz z terytorium Tortugi)

- Hospodasrtwo Vetogradu

 • Moriński Kraj Związkowy

- Galindia

- Salicia

- Tristenia

Historia

Pierwsza flaga Federacji Zachodniej

Początki

Od czasu zjednoczenia, Mikrosławia stała się jednym z najaktwyniejszych państw regionu. Po sporządzeniu i przyjęciu Konstytucji, 23 sierpnia 2009 roku oficjalnie zakończył się etap Dykatutry Skrijata, który dobrowolnie realizując postanowienia Konstytucji przekazał władze Saborowi, samemu stając się Ojcem-przewodnikiem Narodu.

Od początku swojego istnienia, Zjednoczona Federacja Mikrosławii była jednym z państw zaangażowanych w budowę organizacji zwanej Unia Mikrooceanii.

Konflikt z Skarlandem

Tuż po powstaniu Mikrosławii region objęło widmo konfliktu. z bliżej nieznanego powodu, na terenie Królestwa Skarlandu doszło do wystąpień antyfederacyjnych. Mikrosławię oskarżono również o zestrzelenie należącego do Skarlandu samolotu. W całym regionie zawrzało. Wojna wisiała w powietrzu i tylko zachowanie zimnej krwi i rozsądku przez władzę Mikrosławii pozwoliło na zażegnanie konfliktu.

Po wyjaśnieniu całej sprawy, za winowajcę uznano Pedro Cruza. Od tego czasu Zjednoczona Federacja prawie nie utrzymuje kontaktów dyplomatycznych z Skarlandem. Po tych wydarzenia rozwiązano również Konfederację Państw Zjednoczonych

Więcej na ten temat


Pierwsze wybory

Pierwsze demokratyczne wybory na urząd Skrijata Wszechsławii odbyły się 12 lipca 2009 roku. Na urząd kandydował mianowany już wcześniej Komisarz Federacji - Juan Samir. oto pierwszy program wyborczy w Mikrosławii:

- kontynuowanie idei Unii Mikrooceanii, oraz Konfederacji Państw Zjednoczonych - nadanie Mikrosławii wyrazistego i trwałego charakteru - wypracowanie stabilnej pozycji wśród polskich mikronacji - kontynuowanie polityki otwartości dla innych v-państw - konstruktywna i konsekwentna promocja państwa

Drugie Wybory

Drugie wybory Skrijata Wszechsławii zostały przeprowadzone 10 października 2009 roku. Do wyborów stanął jedynie Daniel Saryoni - został On wybrany przez aklamację II Skrijatem Wszechsławii.

Trzecie wybory

Po raz trzeci, starania o urząd Skrijata Wszechsławii odbyły się w dniach od 8 stycznia do 10 stycznia. Do wyborów po raz kolejny zgłosił się tylko jeden kandydat - Pierwszy Skrijat Wszechsławii Juan Samirović El-Guevara de Vetonija, który aktualnie sprawuje ten urząd.

Kryzys

W pewnym momencie w Mikrosławii zapanował kryzys - wypowiedzi obywateli stały się rzadkie, zamarł Sabor. Sytuację tę wykorzystał David Perez, obwołując się Tymczasowym Naczelnikiem Wszechsławii, za formalną zgodą Saboru. Otrzymał tym samym kompetencje Skrijata, a także może on wydawać dekrety z mocą ustawy,

Geografia

Zjednoczona Federacja Mikrosławii jest państwem wyspiarskim położonym na Kontynencie Zachodnim (Mikrooceania). Zajmuje ok. 400 tys. km 2.

Federacja składa się z 24 wysp. Czterema największymi i najważniejszymi wyspami są: wyspa Nowalska, Tortuga, Wyspa Północna i Salicja.

Kraj jest bardzo zróżnicowany pod względem klimatycznym. Na większości obszarów panuje klimat umiarkowany. Na Tortudze, poza obszarem północno-zachodniego wybrzeża, panuje klimat tropikalny. Największą mieszanką klimatyczną jest wyspa Nowalska. Na terenie [Hospodarstwa Lene] od stóp Vet aż po ich szczyty panuje klimaty wysoko-górski a miejscmai i polarny. Klimat ten przechodzi na tereny Vetonii gdzie zmienia się w klimat umiarkowany na wyżynach i tropikalny na wybrzeżu. W morińskiej Tristenii dominuje klimat astrefowy górski.


Administracyjna Mapa Kraju

Mapa Morinii

Historyczna Mapa Nowalu

Sport

Logo Mundialu w Mikrosławii

Sportem narodowym w Mikrosławii jest piłka nożna. Drużyny Mikrosławiańskie grają w międzynarodowej lidze Primera Confederacion. Mikrosławia organizuje VI edycję V-mundialu.

Spis drużyn z Mikrosławii, biorących udział w rozgrywkach "Primera Confederacion":

 • Omega Moarrac (1 raz mistrz PC Extraligi, 1 raz Puchar Przyjaźni)
 • Mikroslavia Lene
 • Pirates Lene
 • VKS Armada Vetonia
 • ZKS Cavera (1 raz mistrz PC Extraligi)

Media

Na terenie Mikrosławii szereg różnych Agencji Prasowych. Do rodzimych wydawnictw należą:

W kraju działają także filie mediów zagranicznych:

Od początku istnienia Federacji trwają także nieudane próby utworzenia radiostacji.

Linki Federacji Zachodniej