Micropedia Socjalizm Mikronacyjny
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Socjalizm Mikronacyjny

Z Micropedia

Socjalizm Mikronacyjny - mikronacyjna ideologia polityczna odwołująca się do haseł socjalistycznych przystosowanych jednak do sytuacji mikronacji. Jej głównymi autorami byli: Marcel Hans oraz Karton Soku. Obowiązywała w Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu za kadencji I Prezydenta.


Ideologia

Socjalizm Mikronacyjny podziela większość haseł i idei socjalistycznych ze świata realnego, z tym że dostosowuje je do świata wirtualnego. Sama ideologia dotyczy różnych aspektów życia od kultury, przez gospodarkę po ład społeczny i jest dostosowana do RSiT.

Oficjalnie za datę narodzenia myśli uznawać należy 4 września kiedy to Marcel Hans i Karton Soku opublikowali Manifest Socjalistyczny. Jednak pomysł stworzenia takiej ideologii oraz same jej korzenie są dużo starsze, bo dotyczą pierwszych tygodni RSiT. Kadencja prezydenta Hansa uznana za najlepszą w historii została uznana za pierwszy w historii przypadek wdrożenia idei socjalizmu w życie mikronacji. Obozy prawicowe w Rzeczpospolitej odmawiają jednak uznania okresu rządów Hansa za faktyczny "Socjalizm Mikronacyjny" twierdząc, że po prostu był to świetny okres w historii.

W związku z powyższym jednym z najważniejszych postulatów Socjalizmu Mikronacyjnego jest "przywrócić" system, który istniał za rządów prezydenta Hansa. Jednak sama ideologia ma także własne hasła:

 1. Wolność dla jednostki i mas - najwyższym dobrem jest wolność, wolność dla jednostki, jak i dla mas.
 2. Znieść podział klasowy - wszyscy ludzie powinni być sobie równi, a więc tytuły arystokratyczne są niepotrzebne, a przywileje, które się z nich wywodzą są złe i szkodą społeczeństwom.
 3. Każdy naród powinien mieć te sama prawa - bez względu kto jakiej jest narodowości powinien mieć te same prawa. Państwo powinien móc budować każdy. Kraje powinny jednoczyć różnych ludzi i różne narody.
 4. Państwo powinno posiadać przynajmniej po jednym przedsiębiorstwie z każdej dziedziny gospodarki - państwo ma bowiem zabezpieczać sektory ważne dla życia mieszkańców.
 5. Własność prywatna powinna istnieć - własność prywatna powinna istnieć jako prawo do wolności mas i jednostki, a państwo przez pomoc swoim obywatelom powinno dofinansowywać prywatne przedsiębiorstwa, natomiast te powinny później oddać tą pomoc w pieniądzach lub środkach produkcji.
 6. Podatki od obrotu handlowego albo wcale - podatki powinny dotyczyć tylko firm, żeby nie były uciążliwe, najlepszym wyjściem jest jednak ich brak.
 7. Pomoc nowym mieszkańcom - każdy nowy mieszkaniec powinien dostać kogoś do pomocy oraz stanowisko pracy, aby mógł poczuć się współbudowniczym państwa.
 8. Drabina administracji państwowej - każdy organ wyższy powinien móc przejąć zadania organu niższego
 9. Administracja kolegialna - powinno się stworzyć administrację kolegialną, tj. rady jako zbiór chętnych obywateli, które by zarządzały urzędami, miastami itp. tak długo aż nie będzie chętnej do tego w 100% jednostki.
 10. Kultura wysoka powinna być dostępna dla mas - nie proste koncerty, a piękne wiersze i pieśni powinny być popularne


Historia

Pomysł stworzenia ideologii opartej na hasłach przywrócenia ładu społecznego z czasów Prezydentury Marcel Hansa powstał zaraz po tym jak II Prezydent RSiT zniknął z Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu, a rząd nie potrafił nawet godnie o tym poinformować obywateli. Następnie "rozpętał się" stan wyjątkowy, podczas którego RSiT spotkał ogromny zastój.

W przededniu pierwszych po stanie wyjątkowym wyborów do Izby Narodów ogłoszono Manifest Socjalistyczny na łamach "Parku" i Gazety Ludowej Prawda(gazeta). Po wygłoszeniu Manifestu założono Socjalistyczną Partię Pracy, jako główne narzędzie do promowania idei Socjalizmu Mikronacyjnego.


Organizacje szerzące Socjalizm Mikronacyjny


Socjalizm Mikronacyjny dziś

Czołowi przedstawiciele nurtu ideologicznego nawiązali dialog z przedstawicielami Socslawizmu, który jest bardzo powszechny w Mikrosławii. Wspólnie prowadzi się różne rozmowy na tematy ideologiczne. Natomiast w samej RSiT rośnie liczba młodszych stażem wyznawców tej ideologii, mimo że elementy prawicowe ciągle prowadzą antykampanię tego nurtu i próbują zlikwidować jego obóz często środkami poza prawnymi.

Obecnie działacze Socjalizmu Mikronacyjnego nawiązali kontakty z bratnimi Towarzyszami Socslawizmu i dążą do ich umocnienia. Najlepszym tego przykładem jest wykład o Socslawizmie w Inkubatorze Myśli Politycznej.


Socjalizm Mikronacyjny, a Socslawizm

W v-świecie istnieją dwa nurty socjalistyczne: Socjalizm Mikronacyjny oraz Socslawizm. Mimo wielu różnić są one w pewnych kwestiach podobne, w obydwóch ideologiach chodzi o człowieka, o opiekę państwa nad człowiekiem, o pomoc państwa obywatelowi i obie te ideologie pozbawione są zabarwienia narodowego, są więc ponadnarodowe.

Główne podobieństwa

 • Socslawizm i Socjalizm Mikronacyjny popiera istnienie kolegialności w administracji państwowej;
 • Socslawizm i Socjalizm Mikronacyjny popiera opiekę państwa nad obywatelami oraz pomoc nowym mieszkańcom;
 • Socslawizm i Socjalizm Mikronacyjny zakłada, że tylko władza ludu jest najlepszym środkiem budowy wspólnego państwa
 • Działacze Socslawizmu i Socjalizmu Mikronacyjnego dąży do wprowadzenia ich ustrojów drogą pokojową

Główne różnice

 • Socjalizm Mikronacyjny rozwija w swojej ideologii pracę obywatela dla wspólnoty, jego wynagrodzenie za pracę. Natomiast Socslawizm zaprzecza potrzebie istnienia systemu gospodarczego oraz wynagrodzenie.
 • Gdy Socslawizm opiera się na demokracji bezpośredniej to Socjalizm Mikronacyjny zakłada demokrację parlamentarną z prezydentem, którego jednak można odwołać, tak jak i rozwiązać parlament. Istnieje oczywiście instytucja referendum.


Zobacz też