Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Kraj Nowalski

Z Micropedia


Nowal
Nowal
Ostatnia flaga
Flaga NKZ.jpg
Herb
Nowalherbnew.png
Języki urzędowe polski, mikrosławieński
Stolica Lene
Ustrój polityczny monarchia,federacja
Ostatni król Matt Zdolny
Vojvoda Karol Flibustier
Uzyskanie niepodległości 9 lipca 2006
Wejście w skład Mikrosławii 2 lipca 2009

Nowal - jedno z wirtualnych państw na zachodzie v-świata w regionie zwanym Mikrooceania. Nowal obecnie jest Krajem Związkowym Mikrosławii.

Ustrój polityczny

Nowal przechodził przez kilka form ustrojowych. Ostatecznie stał się federacją regionów autonomicznych (Terytorium Koronne, vicekrólestwa i dominia). Nowal był państwem autorytatywnym z praktycznymi procedurami władzy ludu.


W przeszłości Król zajmował się prowadzeniem oficjalnej polityki państwa, zarządzał miastem stołecznym Lene, oraz gwarantował jak i gwarantuje do końca suwerenności kraju, ciągłość państwa Nowalskiego. Jego dekrety ogranicza Deklaracja Niepodległości, która do czasu uchwalenia Konstytucji pełniła częściowo jej rolę. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Matt Zdolny 9 lipca 2006 roku powołał Nachrowa Cypulskiego na stanowisko premiera Rządu Tymczasowego, którego głównym zadaniem było przygotowanie i przedstawienie tekstu Konstytucji. Po uchwaleniu Konstytucji w Nowalu odbył się wybory do Parlamentu. Aby wyborcy mieli już od początku jasne informacje o tym, jakie są cele i programy kandydatów, Król wydał Dekret nr 4 o działalności partii politycznych i związków, który reguluje działalność partii politycznych. 17 lipca 2006 roku premier ogłosił ministerstwa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak powstał pierwszy rząd Królestwa.

Obecnie po reformie prawnej z 2 kwietnia 2008 roku, Nowal stał się federacją regionów (Krolewska Federacja Statów Nowalskich).

Ostatnia reforma z 12 Marca 2009 dokonała połączenia prawa ze stanami faktycznimi zaistniałymi w kraju - ponowne zjednoczenie po wojnie domowej.

Historia

Czasy przedinternetowe

W czasach przed przybyciem nowych osadników na Wyspie Nowalskiej mieszkali tubylcy, koczowniczy lud Istów. W roku 2006 na Wyspie pojawili się pierwsi biali mieszkańcy. Pierwsza ich osada znajdowała się w głębi lądu, na miejscu, gdzie znajduje się dzisiejsze Lene. Niestety, choroby, na które nowi byli uodpornieni od urodzenia, okazały się śmiertelne dla tubylców. Szybko cała populacja Istów została przetrzebiona przez tajemniczą chorobę, którą tylko oni odczuli. Osada się rozrosła, powstały też dwie nowe - Moxpinburg i Metropolis. Udało się stworzyć regularne połączenia wodne z innymi wyspami mikroświata. Po długich negocjacjach ustalono, że królem będzie Matt Zdolny - wcześniejszy dowódca statku, którym przypłynęli tu pierwsi mieszkańcy.

Historyczny herb Królestwa

Czasy listy dyskusyjnej

Po ustaleniach co do Króla, nadszedł czas, w którym trzeba było utworzyć strukturę państwa. Król, wiedziony swoimi v-światowymi doświadczeniami, uznał, że idealną płaszczyzną życia kraju będzie Lista Dyskusyjna. Rozpoczęło się poszukiwanie mieszkańców. Pierwszymi dwiema osobami, które przekonał król, byli Milva Barring i Jędrzej Max. Oni też uzyskali możliwość nazwania po jednej prowincji i nadania nazwy miastu centralnemu - w ten sposób powstały Melanchton i Lavon. Król przekonał kolejnych 6 osób do dołączenia do Nowalu. 27 maja 2006 roku Król Matt Zdolny założył Listę Dyskusyjną. Tego samego dnia pojawiła się na niej pierwsza wiadomość testowa. Już po kilku dniach Jędrzej Max musiał wycofać się z życia nowalskiego. Reszta mieszkańców nie przejawiała zainteresowania aktywnością na LD, na 34 wiadomości wysłane w ciągu miesiąca 28 wysłał król, a po 3 Karol Keane i Nachrow Cypulski. Król musiał podjąć zdecydowane kroki, by pobudzić mieszkańców.

Czasy kształtowania się państwowości

6 lipca 2006 roku Król założył forum. Prawie od razu na forum zarejestrowali się Nachrow Cypulski i Karol Keane. Pozostali pierwsi mieszkańcy dotąd nie wypowiedzieli się ani na liście, ani na forum. Nowal koniecznie potrzebował promocji na zewnątrz - na innych internetowych stronach. Król założył wątek z informacjami o Nowalu na forum Freestyle International menedżera piłkarskiego Sokker. Dzięki temu pojawili się nowi mieszkańcy. Niektórzy z nich włączyli się aktywnie do życia kraju. Z mapy kraju usunięto Lavon - uznano, że aż 4 terytoria są niepotrzebne. 8 lipca 2006 roku gotowy był już ostateczny projekt Deklaracji Niepodległości. Natychmiast Król rozpisał Referendum Niepodległościowe, w którym jednogłośnie proklamowano Deklarację. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 9 lipca 2006 roku, dzień ten jest obecnie Świętem Niepodległości. Od tego dnia jest też liczony czas nowalski. Tego samego dnia Król złożył też Przysięgę Koronacyjną i powołał na stanowisko premiera Nachrowa Cypulskiego. Ogłosił też 3 dekrety.

Czasy najnowsze

Historyczna flaga Królestwa


Od czasu ukonstytuowania się pierwszego rządu kraj przechodził na zmianę przez okresy wzlotów i upadków. Do kraju przybywali nowi obywatele (w szczytowym momencie było ich ponad 16!) a kraj uznawały coraz to inne v-nacje. Rozwijały się wszystkie dziedziny życia - szczególnie kultura (działalność SOKN, teatr, Radio Pirates.

27 lutego 2009 roku Nowal wchłonął Castellomonte

Ostatnia Konstytucja przed stworzeniem Federacji Zachodniej została ogłoszona 20 marca 2009 roku. Ostatecznie likwidowała ona stary podział Krolestwa na Staty i oficjalnie na powrót spajała część nowalską z secesjonistami z Metropolis (likwidacja niepodległego państwa nastąpiła wcześniej, ale luki prawne nie regulowały tej kwestii).

Ostatecznie, Nowal wszedł 2 lipca 2009 roku w skład Mikrosławii, stając się jej równoprawną częścią

Podział administracyjny

Obecnie

Nowal dzieli się obecnie na 2 terytoria:

  1. Hospodarstwo Lene - ze stolicą w stolicy NKZ - Lene,
  2. Hospodarstwo Vetogradu - stolica w mieście Vetograd,

W czasach wcześniejszych wyróżniano:

Okres Federacji Statów

Podział na:

  • Stat Lene
  • Stat Metropolis
  • Stat Moxpinburg
herb Zjednoczonego Królestwa z zawartymi symbolami regionów

Okres po zjednoczeniu - Zjednoczone Królestwo Nowal

Podział na:

  • Terytorium Koronne Lene
  • Wicekrólestwo Vetonii
  • Dominium Pustki
  • Dominium Castellomonte
  • teren Tortugi (z czasem włączony w skład Terytorium koronnego)

Kultura

Centrum życia kulturalnego kraju była Strona Obywatelska Królestwa Nowal, autorstwa Karola Keane.

Media

Na terenie państwa działała jedna gazeta - Gazeta Nowalska (funkcjonuje w ramach forum), oraz SOKN Webpress

Przez krótki czas działała również rozgłośnia radiowa - Radio Pirates

Sport

W grze Xperteleven powstała Nowalska Liga Piłkarska, która ma niedługo rozpocząć rozgrywki. Jej ID to 70677.

Obecnie wszystkie drużyny z terenu Nowalu grają w rozgrywkach Primera Confederacion

Linki