Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Muzeum Królewskie na Zamku

Z Micropedia

Muzeum Zamkowe, znajdujące się na terenie rezydencji królewskiej w Scholopolis, a założone przez króla Armina Frederika dnia 18 lutego 2003, jest autonomiczną częścią Muzeum Narodowego Scholandii. Znajdujące się w nim eksponaty: obrazy, regalia, naczynia i stroje są osobistą własnością Króla Scholandii i zostały, jako skarby kultury udostępnione do oglądania. Nie przestają jednak przynależeć do swych prawowitych właścicieli. Przez swoje pochodzenia ze świata realnego, a konkretnie ze Szwabii, którą władali przez 800 lat przodkowie scholandzkich monarchów, skarby te łączą ze sobą realną historię Domu Rohrscheidt-Schwaben i wirtualną dynastii Schwaben-Scholand. Każdemu Scholandczykowi Muzeum Królewskie ma przypominać nie tylko realne korzenie monarszej rodziny, ale także jego własne ziemskie pochodzenie i jego prawdziwą historię. Król Armin Frederik, Założyciel Muzeum, jest także znanym znawcą i kolekcjonerem ikon. Najcenniejsze z nich, stanowiące tylko część swoich zbiorów, udostępnił w Sali ikon. W Muzeum można także znaleźć dzieła scholandzkich i innych wirtualnych artystów, które król Armin Frederik zakupił do swoich prywatnych zbiorów.

Strony

Strona Królewskiego Muzeum na Zamku