Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Armin Frederik

Z Micropedia

Armin Frederik - król Scholandii od początku jej istnienia do dnia 24.08.2007 r. kiedy to dekretem zrzekł się tronu i na sweg następcę wyznaczył Ulryka Dariusza Scholandzkiego, urodzony Książę Szwabii. Współtwórca scholandzkiego prawa, oraz wielu algorytmów systemu gospodarki w tym kraju. Brat Filipa von Schwaben. Ponadto w okresie od 2 listopada 2004 do 23 września 2005 król Brugii.

Biogram Króla

Jest 26 w linii prostej potomkiem Georgiosa Mikosa von Reichenau, który w roku 957 z Bizancjum przybył do Niemiec wraz z cesarzową Teofanu i otrzymał w lenno dobra Reichenau. Od końca XII wieku rodzina Reichenau-Rohrscheidt rządziła wschodnią Szwabią, nosząc tytuł Herzog in Schwaben. Przez wieki spokrewniła się niemal ze wszystkimi rodzinami książęcymi Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego oraz wieloma królewskimi domami Europy (w kolejności nawarskim, neapolitańskim, cesarskim rzymsko-niemieckim, wielokrotnie wirtemberskim i bawarskim, duńskim, belgijskim). W 1918 roku, na skutek obwołania Niemiec Republiką dom Schwaben-Rohrscheidt ostatecznie utracił (jak wszystkie niemieckie rodziny panujące) swoje dziedziczne państwo. Słynnym przedstawicielem rodu jest też Walter von Reichenau

Urodzony dnia 14. grudnia 1966 jako Armin IV Jacek Filip Frederik von Rohrscheidt-Schwaben, najstarszy syn księcia Frederika VI Ulricha Ladislava von Rohrscheidt-Schwaben i Anny Katarzyny, księżnej Sapieha-Zborowskiej. Ukończył Uniwersytet w Augsburgu na kierunku teologii i filozofii, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium na kierunku Historii Niemiec i Historii Literatury. W roku 1992 doktoryzował się z teologii w Instytucie Liturgicznym w Trewirze, RFN, , w roku 1994 z filozofii na uniwersytecie w Zurichu, Szwajcaria. Pracował jako wykładowca kilku europejskich wyższych uczelni. W roku 2002 książę Armin IV podjął decyzję przeniesienia świetnej tradycji swojej rodziny w świat wirtualny. Dnia 26 września 2002 wstąpił na tron wirtualnego Królestwa Scholandii, którym z Bożej łaski (albo Zrządzeniem Losu, jak kto woli) panował przez długie lata.