Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Muzeum na Zamku

Z Micropedia

Muzeum na Zamku - Muzeum Zamkowe, znajdujące się na terenie rezydencji królewskiej w Scholopolis, a założone przez króla Armina Frederika dnia 18 lutego 2003, jest autonomiczną częścią Muzeum Narodowego Scholandii.

Znajdujące się w nim eksponaty: obrazy, regalia, naczynia i stroje są osobistą własnością Króla Scholandii i zostały, jako skarby kultury udostępnione do oglądania. Warto je obejrzeć i przeczytać informacje na temat ich historii. Przez swoje pochodzenia ze świata realnego, a konkretnie ze Szwabii, którą władali przez 800 lat przodkowie scholandzkich monarchów, skarby są historią Domu Rohrscheidt-Schwaben i wirtualną dynastii Schwaben-Scholand.

Każdemu Scholandczykowi Muzeum Królewskie ma przypominać nie tylko realnych przodków monarszej rodziny, ale także jego własne ziemskie pochodzenie i jego prawdziwą historię. Król Armin Frederik, Założyciel Muzeum, jest także znanym znawcą i kolekcjonerem ikon. Najcenniejsze z nich, stanowiące tylko część swoich zbiorów, udostępnił w Sali ikon, którą również można obejrzeć w sali nr 3. W Muzeum można także znaleźć dzieła scholandzkich i innych wirtualnych artystów, które król Armin Frederik zakupił do swoich prywatnych zbiorów. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.

SALA nr. 1

 RELIGIA SCHOLANDII I SZWABII

Można tam oglądać korony:

 • rodziny Rohrscheidt-Reichenau,
 • Szwabsko-Wirtemberska (Stuttgart, 1805),
 • Królów Scholandii.

Jak również Mitrę książęcą z mieczem księcia Armina oraz Mitrę książęcą rodziny Rohrscheidt, a także Płaszcz koronacyjny królów wirtemberskich, Stuttgart 1806.

SALA nr. 2

 REGALIA HISTORYCZNYCH KRAIN SCHOLANDII

EKSPOZYCJA SCHOLIJSKA

Przedstawiona jest tam Korona Radgara I i kolejnych Królów Scholii,

tzw. Orzeł Koronny Scholii (z Ryngrafu Króla)

Tron sędziowski Królów Scholii (przenośny)

Korona grobowa Vladarga I.

EKSPOZYCJA DELTYJSKA

Można tam obejrzeć cudowny Tron Amfiktionii (Delta),

Koronę Princepsa Amfiktionii (Delta, XIV w.)

Dzban Koronacyjny Amfiktionii (Delta)

oraz przepiękny Płaszcz Koronacyjny Amfiktionii (Delta).

EKSPOZYCJA ELFICKA

Tam zaś jest Tron Elfów, (który warto obejrzeć)

Korona Króla Elfidy (XII wiek), jak i jego Berło,

Korona grobowa z grobu nieznanego Króla Elfów

i Korona ostatniego Króla Elfów.

SALA nr.3

 SALA IKON

Wcześniej wspominana sala ikon, w której znajdują się zbiory prywatne króla Scholandii.

Ikona (gr. eiconos - obraz, odwzorowanie), malowana na drewnie, tynku, lub układana jako mozaika, jest głównym sposobem wyobrażenia Sacrum w Kościołach Wschodnich. Lecz nie tylko ich wyobrażenia: wschodni chrześcijanie są przekonani, że ikona jest sposobem OBECNOŚCI przedstawianej Osoby w miejscu jej ekspozycji.

Ikony zdobią ołtarze i cerkwie , rezydencje monarsze i domy chłopów, a nawet miejskie bramy. W ten sposób przywołuje się uświęcające działanie (Osoby przedstawianej: Boga, Chrystusa, Świętych), czyni Ją uczestnikiem życia mieszkańców lub biorących udział w liturgii.

Modlitwa przed ikona jest rodzajem otwarcia się na zbawiającą działalność (Boga) lub wstawienniczą modlitwę (Świętych), zatem dla człowieka chrześcijańskiego Wschodu jest - sakramentem!

Dlatego przed ikonami najwięcej się modlono, były otoczone światłem, okadzane, noszone w procesjach oraz całowane, kładziono je przy umierających a atak na ich godność w Bizancjum VIII wieku (ikonoklazm) skończył się nawet długotrwałą wojną domową i ostatecznym zwycięstwem zwolenników czci ikon (ikonoduli).

Ikona, w swych różnych rodzajach i sposobach ukazania postaci zawsze stara się zachowywać przede wszystkim jej religijny, transcendentny wymiar - można więc mówić o malowaniu ikon (mało podatnym na trendy czasu i mody) jako o odrębnym zupełnie gatunku sztuki malarskiej.

Gościom tej kolekcji życzymy, by obcowanie z ikona było w stanie skłonić ich do refleksji nad życiem i zadaniem człowieka, jego drogą i ostatecznym celem.

W tej oto sali znajdują się

 • IKONY CHRYSTUSA,
 • IKONY WSPÓŁCZESNE (XX i XXI wiek),
 • IKONY MARII, MATKI CHRYSTUSA,
 • NOWOCZESNE,
 • IKONY ŚWIĘTYCH,
 • WSPÓŁCZESNE IKONY ŚWIĘTYCH
 • o raz inne ikony.

SALA nr.4

 SALA GRAFIKI

Jedne z wielu grafik to:

 • "Cube",
 • "Jądro Bytu",
 • oraz "Przed Polowaniem"
 • jak i "PRZED NAMI".

To tylko niektóre z grafik.

Sala nr. 5

 GALERIA KRÓLÓW SCHOLADII

Jest tam wiele opisów i obrazów królów,ale ja pokaże tylko parę z nich.(Chcąc was zaciekawić)

Radgar I (918-930) Pierwszy Król Scholii, od roku 922 rozpoczął działania, zmierzające do zjednoczenia Scholii.

Opierał się w swojej polityce na wzajemnym poszanowaniu autochtonów Scholii i najeźdźców - Germanów, z których sam również pochodził. Polecił stworzenie pierwszego spisu prawa zwyczajowego Germanów, które obowiązywało na całym terenie państwa. W roku jego śmierci (930) Scholia została całkowicie zjednoczona.

Radgar II (930-937) Syn Radgara I, za jego panowania miało miejsce rozbicie dzielnicowe w Scholii, która właściwie rozpadła się na kilka części, zarządzanych przez możnowładców.

Dążenia Króla do ponownego zjednoczenia Państwa polegały na szukaniu pomocy militarnej poza krajem i na gromadzeniu wojska, które mogłoby pomóc Królowi w odzyskaniu wpływów. Podjęte przygotowania, a również mądra dyplomacja pozwoliły na utrzymanie równowagi w królestwie, w którym aż do końca panowania Radgara II panował pokój.

Radgar III (937-959) Za jego czasów miało miejsce ponowne zjednoczenie Scholii i stłumienie buntu. Odtąd już Scholię można uznać za integralne państwo.

Mądre rządy Radrara III stworzyły podstawy do połączenia wszystkich plemion Scholii w jeden organizm państwowy, zaczęła również powstawać kultura scholijska i scholijski język literacki, które się rozwinęły pod wpływami rzymskimi.

Od tego czasu zaczęto pisać Kroniki Królestwa Scholii, które aż do dnia dzisiejszego są w posiadaniu Królów Scholandii.

SALA nr. 6

 GALERIA WNĘTRZ ZAMKOWYCH

Znajdują się tam:

 • Schody Paradne,
 • Hol główny,
 • Hol Paradny,
 • Sala Recepcyjna,
 • Sala Wielkiej Rady,
 • Sala Gabinetowa,
 • Sala Rady Koronnej,
 • wspaniały Korytarz Bohaterów,
 • Sala Gotycka,
 • Sala Rokokowa,
 • Stara Sala Tronowa,
 • Sala Muzyczna,
 • Sala Pod Wodzami,
 • Gabinet Królewski,
 • Sala Kominkowa,
 • Sypialnia Królewska,
 • Kaplica Królewska,
 • oraz wiele innych.

Zwiedzanie

To już koniec naszej wycieczki zachęcam do odwiedzania naszego zamku oto link do niego: Muzeum na Zamku

Realizacja

 • Strona zrealizowana w ramach programu "Stołeczny Start" prowadzonego przez prowincję Darei i Scholii.