Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Darea i Scholia

Z Micropedia

Darea i Scholia - jedna z prowincji Scholandii, stolicą prowincji jest Scholopolis. Prowincja Darei i Scholii znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Swym wschodnim krańcem opiera się o brzeg Oceanu Wirtualnego. Przez prowincję przepływa w swym dolnym biegu największa rzeka Scholandii - Scholia, która w Porta Regni ma swoje ujście. Tereny Darei i Scholii to przede wszystkim tereny nizinne (nizina Scholijska). Na wschodzie na wyskości regionu Darei, u wybrzeży Oceanu, występują pustynie piaszczyste. Na wysokości Fenicjady - Tossy znajdują się Moreny Fenicjańskie, a w okolicach Tossy plaże są głównie klifowe. Klify występują również w okolicach Martii. Prowincja jest słoneczna, dość rzadkie są opady.

Podstawowe dane

 • Powierzchnia: 119 866 km2
 • Lasy: liściaste, sporadycznie mieszane
 • Najwyższe wzniesienie: Wilczyca (47 m npm.), 30km na wschód od Fenicjady.
 • Rzeki: Scholia
 • Klimat: śródziemnomorski
 • Roślinność: krzaczasta śródziemnomorska
 • Przemysł: ciężki, elektroniczny, wydobywczy i obróbkowy, produkcja mebli i wyrobów z drewna, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, odzieżowy
 • Bogactwa naturalne: złoża kobaltu, manganu, molibdenu oraz duże ilości boksytów.
 • Rolnictwo: pola uprawne przede wszystkim na nizinie Scholijskiej (55% czarnoziemów ). Uprawia się trzcinę cukrową, tytoń, bawełnę, orzeszki ziemne, na wybrzeżach palmę kokosową , ananasy i banany. Rybołóstwo głównie na wybrzeżu nizniy Scholijskiej; główne gatunki ryb łowionych to tuńczyk, makrela i scholana - duża ryba przybrzeżna, o smaku przypominającym łososia.
 • Turystyka: Ciekawymi szlakami turystycznymi można przewędrować wśród terenów leśnych, napotykając różnorodne gatunki zwierząt. Charakterystyczną dla prowincji jest niewielka pustynia piaskowa (na terenie Darei), a szczególnie Ruchome Piaski znajdujące się w Adalberdzkm Parku Narodowym. Piękne krajobrazy można pooglądać z wież latarni morskich: Tossa, Adalberta, Martia oraz Kalstarica (przy samym przejściu granicznym)
  • Plaże: Na wybrzeżeżu niziny Scholijskiej plaże szerokie i piaszczyste, bardziej na południe, w okolicach Tossy wybrzeże klifowe.
  • Rozrywka: Dzieci miło mogą spędzić czas w wielkim Lunapraku pomiędzy Martią a Adalbertą. Ciekawym obiektem jest również obiekt sportowy KS Taekwondo Strong Adalberta, największy w Scholandii i jeden z najnowocześniejszych w kraju.

Historia

Prowincja Darei i Scholii, kiedyś stanowiła dwie niezależne jednostki terytorialne: Scholię i Dareę. Uległy one połączeniu na mocy ustawy administracyjnej, która weszła w życie 24 kwietnia 2004 roku.

Historia regionu Darejskiego nie jest do końca poznana. Wiadomo jedynie, że istniała pewna cywilizacja, która przemierzała z południa rozdzielając się w okolicach Virginii na północ oraz zachód. Świadczą o tym wiekowe narzędzia, bardziej prymitywne znalezione w wykopaliskach w Onii, jak i te bardziej skomplikowane w pobliżu Tomaspolu i Coronova. Głównym sposobem życia najprawdopodobniej było myślistwo i rybołóstwo.

Na terenie Scholii wyodrębinła się zaś osobna, bogata kultura: Kultura Prescholijska Powstała ona, i rozwijała się w średnim i dolnym biegu rzeki Scholii od około IX wieku. Bardzo prawdopodobne, że przed nią istniały na tym terenie jeszcze inne organizmy państwowe lub plemienne. Niektóre zabytki, zwłaszcza istnienie wyraźnego centrum władzy w starym centrum stolicy Świadczą, iż państwo prescholijskie musiało być dość silnie scentralizowaną monarchią. Utrzymywało ono silne związki handlowe z wyspami Insulańskimi oraz z wnętrzem kontynentu, o którego mieszkańcach niewiele jeszcze wiadomo. Główna religia tego państwa musiała być bardzo zbliżona do głównych nurtów średniowiecznego chrześcijaństwa, świadczą o tym późnoromańskie i gotyckie zabytki sakralne, które w dobrym stanie przechowały się do dziś. Jest wysoce prawdopodobne, że chrześcijaństwo w swojej wersji bliskiej katolicyzmowi zostało tu przyniesione przez Europejczyków, którzy w nieznany sposób osiągnęli nasz wirtualny kontynent minimum 800 lat wcześniej. Jednak to nie oni stworzyli prescholijską kulturę, choć znacznie ją wzbogacili. Liczne ślady materialne świadczą o istnieniu równolegle, obok głównego wyznania, innych miejsc i sposobów kultu - cywilizacja prescholijska była więc tolerancyjna. Jej kultura rolnicza stała na wysokim poziomie, nie brakło w niej bardzo rozwiniętych maszyn rolniczych, opanowała też na pewno umiejętność wytwarzania energii elektrycznej. Niestety nie stworzyła systemu trwałych dróg, co na pewno przeszkodziło w handlu i komunikacji. Ten brak wyrównuje dziś ogromny wysiłek inwestycyjny naszego państwa.

Po objęciu terenów Prowincji przez naród scholandzki w wyniku Wielkiego Desantu (tak nazywa się przybycie Armina Frederika z nowymi, wirtualnymi obywatelami i założenie państwa scholandzkiego), tereny Scholii nie straciły na znaczeniu. Ich korzystne położenie, a także fakt, że samo lądowanie odbyło się właśnie na plażach w pobliżu Porta Regni (pol.: Brama Królestwa, stąd zaszczytna nazwa) sprawiły, ze to właśnie tu, w pradawnym Scholopolis, ustalono stolicę nowego Państwa. Miasto stało się szybko ponadmilionową metropolią. Stolica zaś prowincji, aby uniknąć zbędnej centralizacji, została umiejscowiona w drugim co do wielkości mieście - Porta Regni. Od tej pory region ten rozwijał się bardzo dynamicznie. Po połączeniu z (nieistniejącą już dziś) prowincją Darei, stolicą prowincji ustanowiono Królewskie Miasto Scholopolis.

Miejscowości

Kultura

Prowincja Darei i Scholii jest siedzibą najstarszego i głównego ośrodka edukacyjnego Scholandii: Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego (Scholopolis). Uniwersytet, zatrudniający świetnie przygotowaną kadrę naukową, jest jedną z najpoważniejszych i najbardziej prestiżowych uczelni w całym wirtualnym świecie. Na terenie prowincji znajduje się również wiele historycznych pałaców i zamków (np. Maalox).

Imprezy Kulturalne na terenie prowincji

 • Coroczne obchody święta Państwowego, dn. 14 grudnia, Scholopolis, Katedra na zamku i cale Stare Miasto,
 • Dzień Wielkiego Desantu, obchodzony w Porta Regni dnia 15 września, Pascha Scholijska, obchody Wielkiej Nocy w Scholopolis, katedra św. Ulryka,
 • Dzień Edukacji, organizowany przez Uniwersytet, wręczenie nagród naukowych Króla i Rektora, termin ruchomy, trzy razy w roku realnym (co 4 lata scholandzkie),
 • Dzień św. Ulryka, obchodzony we wszystkich świątyniach Chrześcijańskiego Kościoła Scholandii jako święto Patronalne.

Instytuty, Muzea, Galerie, Teatry

Kościoły

 • Katedra Międzywyznaniowa pw. Boga Ojca
 • Kościół św. Kamila w Adalbercie
 • Katedra Patriarchalna Chrześcijańskiego Kościoła Scholandzkiego pw. św. Ulryka
 • Katedra św. Olafa
 • Kaplica Kościoła Pokutujacego św. Jakuba

Pomniki

 • Pomnik JKM Armina
 • Pomnik Kultury
 • Pomnik Odkrywców
 • Pomnik Żeglarza

Biuletyny

Biuletyny są formą prezentacji prac wykonywanych przez mieszkańców prowincji Darei i Scholii biorących udział w programach kierunkowych. Zależnie od tematyki tworzone będą kolejne tytuły biuletynów.

Poniżej zaprezentowane są już opublikowane biuletyny wraz z informacjami o twórcach oraz programie kierunkowym, którego są efektem:

DiSport

Biuletyn sportowy DiS.

 • Numer 1 tutaj - przygotowanie:Pan Jakub Biegły, PK "Stołeczny Sport (patrz ZP nr 3/2008)
 • Numer 2 tutaj - przygotowanie:Pan Jakub Biegły, PK "Stołeczny Sport (patrz ZP nr 3/2008)

DiSzept

Biuletyn kulturalny DiS.

 • Numer 1 tutaj - przygotowanie:Pan Marcin Sadki, PK "Stołeczna Kultura (patrz ZP nr 1/2009)
 • Numer 2 tutaj - przygotowanie:Pan Marcin Sadki, PK "Stołeczna Kultura (patrz ZP nr 1/2009)
 • Numer 3 tutaj - przygotowanie:Pan Marcin Sadki, PK "Stołeczna Kultura (patrz ZP nr 1/2009)

DiSłup

Biuletyn ogłoszeniowy DiS.

Biuletyn w formie serwisu dostępnego tutaj -przygotowanie: Pan Marcin Sadki r. van Dovski, PK "Stołeczna Kultura" (patrz ZP nr 1/2009)

Sport

W prowincji funkcjonują różnego rodzjau drużyny sportowe biorące udział w ogólnoscholandzkich inicjatywach sportowych. Jest również możliwość indywidualnego startu zawodników, wspieranych przez miasta z terenu prowincji lub bezpośrednio przez prowincję.

Oto aktualnie działające drużyny, według poszczególnych organizacji sportowych:

Scholandzka Liga Piłki Nożnej

Scholandzka Liga Sportów Motorowych

Edukacja

Prawo

Statut

Zgodnie z art.93 Konstytucji z dnia 31 stycznia 2008 roku, każda prowincji posiada swój własny statut określający w szczególności zasady powoływania urzędników prowincji, gospodarowania mieniem prowincji oraz przyznawania dofinansowań z funduszy prowincji.

Statut prowincji Darei i Scholii.

I. Przepisy ogólne.

Art. 1.

Niniejszy Statut powstał w oparciu o art. 28 i art. 93 Konstytucji Królestwa Scholandii z dnia 31 stycznia 2008 roku i definiuje zasady i sposoby działania władzy wykonawczej prowincji, w oparciu o Ustawę administracyjną z 20 marca 2008 r.

II. Prowincja.

Art. 2.

Prowincja Darei i Scholii jest wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców.

Art. 3.

Prowincja Darei i Scholii posiada osobowość prawną.

Art. 4.

Prowincja Darei i Scholii obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju.

Art. 5.

Prowincje Darei i Scholii realizują zadania publiczne o charakterze regionalnym.

III. Prefekt. Art. 6.

Władzę wykonawczą prowincji Darei i Scholii stanowi Prefekt prowincji.

Art. 7.

Sposób powoływania i odwoływania oraz obowiązki prefekta określa Ustawa administracyjna.

IV. Mienie prowincji.

Art. 8.

Mienie prowincji stanowią środki finansowe zgromadzone na kontach prowincji, budynki i parcele do niej należące oraz firmy, których prowincja jest właścicielem lub udziałowcem.

Art. 9.

Szczególnym przypadkiem własności prowincji jest Lista Dyskusyjna Prowincji oraz Witryna Internetowa Prowincji.

Art. 10.

Środki finansowe prowincji pochodzą ze źródeł stałych lub jednorazowych określonych przez Ustawę administracyjną.

Art. 11.

Prefekt w ramach swojej działalności może dysponować jedynie środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie dyspozycji bezpośredniej.

Art. 12.

Każdorazowo dla dokonania niezbędnych do funkcjonowania prowincji zakupów, prefekt zarządza przetarg publiczny, w którym głównymi kryteriami wyboru oferty są:

a) cena,

b) czas realizacji zamówienia,

c) realizacja zamówienia przez firmę zarejestrowaną na terenie prowincji,

d) realizację zamówienia przez firmę nie prowadzącą działalności na terenie prowincji lecz z mającą podpisaną umowę z firmą działającą na terenie prowincji,

e) czas złożenia oferty.

V. Dofinansowania celowe.

Art. 13.

Dofinansowania celowe związane są z bezpośrednimi korzyściami uzyskiwanymi przez prowincję w postaci:

a) buttonu reklamującego prowincję na stronie internetowej,

b) umieszczenia linku do strony internetowej w rejestrach prowincji,

c) umieszczenia opisu działalności w zasobach micropedii dotyczących prowincji,

d) współpracy z władzami prowincji w realizacji programów kierunkowych.

Art. 14.

O dofinansowanie celowe z budżetu prowincji mogą starać się:

a) firmy, których działalność zarejestrowana jest na terenie prowincji,

b) firmy, które nie prowadzą działalności na terenie prowincji lecz mają podpisane umowy o współpracy z firmami działającymi na terenie prowincji,

c) instytucje kulturalne, sportowe i edukacyjne prowadzące działalność na terenie prowincji,

d) osoby prywatne, które są mieszkańcami prowincji.

Art. 15.

Dofinansowania firm, odbywają się na podstawie wniosku, który musi zawierać:

a) nazwę i NIP firmy,

b) dane wszystkich właścicieli firmy, w tym numery paszportów,

c) zakres działalności gospodarczej,

d) określenie zakresów współpracy opisanych a art. 13,

e) nazwa i NIP firmy z prowincji Darei i Scholii, z którą współpracuje, załącznikiem powinna być umowa o współpracy - dotyczy firm, o których mowa w art. 14 pkt b).

Art. 16.

Dofinansowanie instytucji kulturalnych, sportowych i edukacyjnych odbywa się na podstawie wniosku, który musi zawierać:

a) nazwę i NIP organizacji,

b) dane osoby reprezentującej organizację, w tym numer paszportu,

c) krótki opis zakresu działalności organizacji,

d) określenie zakresów współpracy opisanych w art. 13,

Art. 17.

Dofinansowanie osób prywatnych odbywa się na zasadzie zgłoszenia do programu kierunkowego.

Art. 18.

Wysokość dofinansowania celowego:

a) firm za:

- button - 50 Arminów,

- link do strony internetowej - 50 Arminów,

- opis w micropedii - 100 Arminów,

- udział w programach kierunkowych - warunki i zasady udziału w programach kierunkowych regulują zarządzenia prefekta.

b) instytucji kulturalnych, sportowych i edukacyjnych za:

- button - 70 Arminów,

- link do strony internetowej - 100 Arminów,

- opis w micropedii - 150 Arminów,

- udział w programach kierunkowych - warunki i zasady udziału w programach kierunkowych regulują zarządzenia prefekta.

c) osób prywatnych za:

- button - 40 Arminów,

- link do strony internetowej - 40 Arminów,

- opis w micropedii - 80 Arminów,

- udział w programach kierunkowych - warunki i zasady udziału w programach kierunkowych regulują zarządzenia prefekta.

VI Urzędnicy.

Art. 19.

Prefekt Darei i Scholii ma prawo do powoływania pracowników prefektury i wyznaczania im określonych zakresów obowiązków, nie związanych bezpośrednio z jego obowiązkami.

Art. 20.

Powołanie pracownika prefektury odbywa się na zasadzie podpisania umowy o pracę, w której określone zostają indywidualne zasady wynagrodzenia, nie przekraczające jednak 70% wynagrodzenia prefekta.

Art. 21.

Pracownikami prefektury mogą zostać jedynie obywatele Królestwa Scholandii.

Art. 22.

Odwołanie pracownika prefektury odbywa się na poprzez ogłoszenie przez prefekta umotywowanej decyzji o zerwaniu umowy, na stronie internetowej prowincji.

Art. 23.

Szczególnym przypadkiem pracownika prefektury jest administrator oficjalnej witryny internetowej prowincji, którego wynagrodzenie zawsze będzie składało się z dwóch składników:

a) należności za wykonaną pracę,

b) premii za zaangażowanie w szybkie reagowanie na problemy.

Art. 24.

W prowincji Darei i Scholii nie przewiduje się oddzielnych stanowisk dla kierowników agend czy firm należących do prowincji, będą oni jako osoby podległe prefekturze jej pracownikami.

VII Promocja.

Art. 25.

W celu promocji prowincji Darei i Scholii prefekt prowincji może zarządzać uruchomienie programów kierunkowych dotyczących:

a) reklamy prowincji na stronach internetowych Królestwa Scholandii,

b) udziału mieszkańców prowincji w inicjatywach ogólnoscholandzkich,

c) współpracy firm, instytucji oraz mieszkańców z równorzędnymi jednostkami administracyjnymi za granicami Królestwa Scholandii,

d) propagowania historii, kultury i działalności gospodarczej prowincji.

Art. 26.

Do aktywizacji społeczności prowincji prefekt powinien wykorzystywać odpowiednie mechanizmy programów kierunkowych.

Art. 27.

W celu promowania aktywności mieszkańców ustanowione zostają następujące wyróżnienia przyznawane przez prefekt:

a) Obłędny rycerz - wyróżnienie dla osoby, która w ostatnim czasie wykazała się największym zaangażowaniem w działalność i rozwój prowincji,

b) Pomysłowy Frederik - wyróżnienie dla osoby, która w ostatnim czasie wykazała się najciekawszym pomysłem związanym z działalnością i rozwojem prowincji.

Art. 28.

Wyróżnienia opisane w art. 27 związane są z nagrodami finansowymi w wysokości 100 Arminów i przyznawane mogą być nie częściej niż raz na dwa lata scholandzkie.

Art. 29.

W celu uhonorowania wybitnych obywateli Królestwa Scholandii, którzy mieli znaczny wkład historię, kulturę i rozwoju prowincji ustanawia się medal "Rycerza Darei i Scholii".

Art. 30.

Przyznanie medal opisanego w art. 29 związane jest z nagrodą finansową w wysokości 250 Arminów i odbywa się na podstawie referendum lokalnego.

Art. 31.

Postaci graficzne wyróżnień z art. 27 i medalu z art. 29 określa zarządzenie prefekta.

VIII Komunikacja.

Art. 32.

Moderatorem Listy Dyskusyjnej Prowincji jest Prefekt lub wyznaczona przez niego osoba.

Art. 33.

Na Listę Dyskusyjną może zapisać się każdy mieszkaniec Królestwa Scholandii.

Art. 34.

Mieszkańcy prowincji Darei i Scholii są zapisywani na listę dyskusyjną przez Moderatora, niezwłocznie po przybyciu do prowincji.

Art. 35.

Lista Dyskusyjna Prowincji służy głównie do komunikacji w tematyce regionalnej, nie można na niej poruszać tematów niezwiązanych z Królestwem Scholandii.

Art. 36.

Niestosowne zachowanie na Liście Dyskusyjnej Prowincji po uprzednich upomnieniach przez Moderatora w liczbie minimum trzech, może zakończyć się wydaleniem z Listy Dyskusyjnej Prowincji.

Art. 37.

Głównym źródłem informacji o aktualnościach dotyczących prowincji jest system newsów na stronie głównej Witryna Internetowa Prowincji.

IX Postanowienia końcowe.

Art. 38.

Zmiana Statutu, nie związana ze zmianą ustawy z art. 1, musi być potwierdzona pozytywnym wynikiem referendum lokalnego.

Art. 39.

Zmiana Statutu wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na Liście Dyskusyjnej Królestwa Scholandii.

Art. 40.

Statut wchodzi w życie po podpisaniu przez prefekta Darei i Scholii oraz Premiera Królewskiego Rządu Scholandii i opublikowaniu go na Liście Dyskusyjnej Królestwa Scholandii.


(-)Janusz Lis von Salvepol, Książę Dolii

Premier KRS

(-)mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski, Margraf Gmurowa

Prefekt prowincji Darei i Scholii

Zarządzenia prefekta

Zgodnie z art.28 pkt.2 Konstytucji z dnia 31 stycznia 2008 roku, prefekt ma prawo wydawać zarządzenia regulujące, bądź uszczegóławiające, dla których zakres spraw został określony w ustawach, bądź statucie prowincji.

ZP nr 1/2008

Dotyczy umowy o współpracy prowincji Darei i Scholii z firmą farmaceutyczną "Apteka u Smyka"

1. Niniejsze zarządzenie stanowi umowę o współpracy prowincji Darei i Scholii z firmą farmaceutyczną "Apteka u Smyka".

2. Prowincja Darei i Scholii podpisuje tą umowę w następujących celach:

a) promocji zdrowia wśród mieszkańców prowincji,

b) wykorzystania oferty firmy w ramach programów kierunkowych realizowanych przez prowincję, jako ubezpieczenie zdrowotne;

c) wykorzystanie oferty firmy dla zapewnienia lepszej oferty pracy pracownikom prefektury, jako ubezpieczenie zdrowotne;

d) promocji działalności gospodarczej w Królestwie Scholandii.

3. W zamian za bezpłatne dostarczanie lekarstwa w ramach celów wyznaczonych przez władze prowincji w pkt. 2, firma "Apteka u Smyka" uzyskuje możliwość darmowej reklamy na stronach Witryny Internetowej Prowincji.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie głównej Witryny Internetowej Prowincji Darei i Scholii oraz Liście Dyskusyjnej Królestwa Scholandii.

(-) mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski, Margraf Gmurowa

Prefekt prowincji Darei i Scholii

ZP nr 2/2008

Dotyczące programu kierunkowego "Stołeczny Start".

1. Program ten przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców prowincji Darei i Scholii.

2. W programie mogą brać udział inni mieszkańcy Królestwa Scholandii, nie będący mieszkańcami prowincji Darei i Scholii, tylko za zgodą Prefekta prowincji, w której mieszkają.

3. Program dotyczy wykonania następujących zadań, wraz z określeniem przedziałowym wynagrodzenia:

a) Wykonanie stron tematycznie związanych z prowincją Darei i Scholii w zasobach Micropedii, które ze względu na bardzo szeroki wachlarz możliwości, będą każdorazowo konsultowane z Prefektem prowincji. Wynagrodzenie w tym przedziale wynosi od 10 do 50 Arminów za przygotowaną stronę.

b) Wykonanie nowych, korekta lub rozbudowa opisów na stronach Witryny Internetowej Prowincji, które ze względu na bardzo szeroki wachlarz możliwości, będą każdorazowo konsultowane z Prefektem prowincji. Wynagrodzenie w tym przedziale wynosi od 10 do 50 Arminów za przygotowaną stronę.

c) Wprowadzanie zmian, aktualizacji i innowacji na stronach Witryny Internetowej Prowincji, pod nadzorem prefekta. Wynagrodzenie w tym przedziale wynosi od 15 do 70 Arminów.

4. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane ustalonego z prefektem zadania, wypłacane jest w każdy wtorek, następujący po wykonaniu zadania.

5. Każdy uczestnikowi programu obok wynagrodzenia przysługuje ubezpieczenie zdrowotne, polegające na zwrocie kosztów za zakup lekarstw w "Aptece u Smyka" (oferty dostępne na bazarze).

6. Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 5 obowiązuje od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa do 15 dni od otrzymania ostatniego wynagrodzenia za zadanie wykonane w ramach programu.

7. Podstawą do uczestnictwa w programie jest Deklaracja podpisana przez uczestnika o treści:

Ja, (imię i nazwisko) (numer paszportu), deklaruję dobrowolne uczestnictwo w programie kierunkowym realizowanym przez prowincję Darei i Scholii. Deklaracja dotyczy programu "Stołeczny Start", z którego zasadami, przedstawionymi w Zarządzeniu prefekta nr 2/2008, się zapoznałem/am.

Data: Podpis:

8. Powyższą Deklarację, należy przesłać bezpośrednio na adres e-mailowy prefekta prowincji Darei i Scholii, w temacie wpisując Deklaracja uczestnictwa w programie "Stołeczny Start".

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie głównej Witryny Internetowej Prowincji Darei i Scholii oraz Liście Dyskusyjnej Królestwa Scholandii.

(-) mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski, Margraf Gmurowa

Prefekt prowincji Darei i Scholii

ZP nr 3/2008

Dotyczące programu kierunkowego "Stołeczny Sport".

1. Program ten przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców prowincji Darei i Scholii oraz organizatorów inicjatyw sportowych o charakterze ogólnoscholandzkim.

2. W programie mogą brać udział inni mieszkańcy Królestwa Scholandii, nie będący mieszkańcami prowincji Darei i Scholii, tylko za zgodą Prefekta prowincji, w której mieszkają.

3. Program dotyczy promocji prowincji Darei i Scholii poprzez udział uczestników programu w ogólnoscholandzkich inicjatywach sportowych, takich jak:

a) Scholandzka Liga Sportów Motorowych,

b) Scholandzka Liga Piłki Nożnej,

c) inne inicjatyw sportowe, w których uczestnicy programu mogą reprezentować prowincję.

4. Program realizowany będzie poprzez:

- dofinansowania opłat wpisowych dla uczestników programu, wysokość zależna od indywidualnych ustaleń władz prowincji z organizatorami;

- dofinansowania inicjatyw, w których uczestniczyć będą reprezentanci prowincji, wysokość zależna od ilości reprezentantów prowincji, lecz z przedziału od 50 do 200 Arminów;

- wynagrodzenie dla uczestnika programu, który w określonej inicjatywie zajął najwyższą pozycję w wysokości 100 Arminów;

- wynagrodzenie za wykonanie relacji z meczy, wyścigów i innych wydarzeń sportowych biorących udział w programie, w wysokości od 10 do 30 Arminów.

5. Terminy płatności:

a) dofinansowania płatne są w terminach wyznaczonych lub indywidualnie ustalonych z organizatorami inicjatyw,

b) wynagrodzenie dla uczestnika programu w związku z najwyższą pozycją, płatne po oficjalnym zakończeniu inicjatywy lub też danego sezonu.

6. Każdy uczestnikowi programu obok wynagrodzenia przysługuje ubezpieczenie zdrowotne, polegające na zwrocie kosztów za zakup lekarstw w "Aptece u Smyka" (oferty dostępne na bazarze).

7. Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 6 obowiązuje od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa do 14 dni po zakończeniu inicjatywy lub też danego sezonu.

8. Podstawą do uczestnictwa w programie jest Deklaracja podpisana przez uczestnika o treści:

Ja, (imię i nazwisko) (numer paszportu), deklaruję dobrowolne uczestnictwo w programie kierunkowym realizowanym przez prowincję Darei i Scholii. Deklaracja dotyczy programu "Stołeczny Sport", z którego zasadami, przedstawionymi w Zarządzeniu prefekta nr 3/2008, się zapoznałem/am. Deklaruję chęć uczestnictwa w następującej inicjatywie sportowej:..................

Data: Podpis:

9. Powyższą Deklarację, należy przesłać bezpośrednio na adres e-mailowy prefekta prowincji Darei i Scholii, w temacie wpisując Deklaracja uczestnictwa w programie "Stołeczny Sport".

10. Uczestnik programu, który zadeklarował chęć uczestnictwa w programie, a nie podjął się uczestnictwa w inicjatywie lub w trakcie inicjatywy zaprzestał jej realizacji jest narażony na:

a) utratę ubezpieczenia,

b) publiczną informację o przyczynach zakończenia udziału w programie,

c) możliwość odmowy ze strony władz prowincji na deklarację uczestnictwa w innych programach kierunkowych.

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie głównej Witryny Internetowej Prowincji Darei i Scholii oraz Liście Dyskusujnej Królestwa Scholandii.

(-) mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski, Margraf Gmurowa

Prefekt prowincji Darei i Scholii

ZP nr 1/2009

Zarządzenie prefekta nr 1/2009

Dotyczące programu kierunkowego "Stołeczna Kultura".

1. Program ten przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców prowincji Darei i Scholii oraz organizatorów inicjatyw kulturalnych o charakterze ogólnoscholandzkim.

2. W programie mogą brać udział inni mieszkańcy Królestwa Scholandii, nie będący mieszkańcami prowincji Darei i Scholii, tylko za zgodą Prefekta prowincji, w której mieszkają.

3. Program dotyczy promocji prowincji Darei i Scholii poprzez:

a) prezentację twórczości własnej np. w formie biuletynu kulturalnego lub innej wcześniej ustalonej z Prefektem,

b) tworzenie i udział w inicjatywach medialnych (pisanie artykułów, przeprowadzanie wywiadów, redagowanie prasy, współpraca z innymi formami mediów)

c) udział uczestników programu w ogólnoscholandzkich oraz zagranicznych inicjatywach kulturalnych,

d) organizację wystaw w muzeach i galeriach znajdujących się w miastach na terenie prowincji,

e) tworzenie nowych muzeów i galerii w miastach na terenie prowincji.

4. Program realizowany będzie poprzez:

- wynagrodzenie dla uczestnika programu, który w sposób określony w pkt. 3a) dokona prezentacji swojej twórczości w wysokości od 10 do 70 arminów,

- dofinansowania inicjatyw o których mowa w pkt. 3b) tworzonych przez uczestników programu w wysokości od 50 do 200 arminów;

- dofinansowania inicjatyw o których mowa w pkt. 3b), w których biorą udział uczestnicy programu w wysokości od 25 do 150 arminów;

- wynagrodzenie dla uczestnika programu, który reprezentuje prowincję w inicjatywach określonych w pkt. 3c) w wysokości od 15 do 100 arminów;

- wynagrodzenie dla organizatorów wystaw o których mowa w pkt 3d) w wysokości od 30 do 100 arminów;

- dofinansowanie do nowo powstających instytucji, o których mowa w pkt 3e) w wysokości od 50 do 250 arminów.

5. Terminy płatności:

a) dofinansowania płatne są w terminach wyznaczonych lub indywidualnie ustalonych z organizatorami inicjatyw,

b) wynagrodzenie dla uczestnika programu w związku z indywidualnymi pracami płatne w każdy wtorek po wykonaniu określonego zadania.

6. Każdy uczestnikowi programu obok wynagrodzenia przysługuje ubezpieczenie zdrowotne, polegające na zwrocie kosztów za zakup lekarstw w "Aptece u Smyka" (oferty dostępne na bazarze).

7. Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 6 obowiązuje od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa do 14 dni po zakończeniu inicjatywy lub ostatniej płatności związanej z uczestnictwem w programie.

8. Podstawą do uczestnictwa w programie jest Deklaracja podpisana przez uczestnika o treści: Ja, (imię i nazwisko) (numer paszportu), deklaruję dobrowolne uczestnictwo w programie kierunkowym realizowanym przez prowincję Darei i Scholii.

Deklaracja dotyczy programu "Stołeczna Kultura", z którego zasadami, przedstawionymi w Zarządzeniu prefekta nr 1/2009, się zapoznałem/am.

Data: Podpis:

9. Powyższą Deklarację, należy przesłać bezpośrednio na adres e-mailowy prefekta prowincji Darei i Scholii, w temacie wpisując Deklaracja uczestnictwa w programie "Stołeczna Kultura".

10. Uczestnik programu, który zadeklarował chęć uczestnictwa w programie, a nie podjął się uczestnictwa w inicjatywie lub w trakcie inicjatywy zaprzestał jej realizacji jest narażony na:

a) utratę ubezpieczenia,

b) publiczną informację o przyczynach zakończenia udziału w programie,

c) możliwość odmowy ze strony władz prowincji na deklarację uczestnictwa w innych programach kierunkowych,

d) wystąpienie przez prowincję o zwrotu zainwestowanych środków finansowych na drogę sądową.

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie głównej Witryny Internetowej Prowincji Darei i Scholii oraz Liście Dyskusyjnej Królestwa Scholandii.

(-) mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski, Margraf Gmurowa Prefekt prowincji Darei i Scholii

Strona

Strona Prowincji Darei i Scholii