Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Nowa Prawica Sarmacka

Z Micropedia
Nps.jpg

NPS - Nowa Prawica Sarmacka - jest centroprawicową partią polityczną działającą na terenie Księstwa Sarmacji. Celem NPS jest budowanie silnego państwa w oparciu o współpracę wszystkich jego podmiotów. NPS powstała we wrześniu 2007 roku po odejściu Roberta Janusza von Thorn-Czekańskiego z NZM. W chwili obecnej na skutek zmian w parlamencie Księstwa Sarmacji NPS ma dwóch posłów (Roberta Janusza von horn-Czekańskiego oraz Tomasza von Thorn-Wołyńczyka). We wrześniu 2007 NPS zawarła porozumienie z NOT - Narodowym Odrodzeniem Teutonii.

Do najważniejszych swoich celów NPS zalicza:

 • zacieśnianie stosunków pomiędzy samorządami a centrum kraju,
 • zmiany w prawie wyborczym (wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i ordynacji większościowej),
 • powstanie apolitycznej i fachowej Służby Cywilnej,
 • uproszczenie prawa Księstwa Sarmacji,
 • wspieranie doświadczeniem i umiejętnościami młodych mieszkańców Księstwa.

Swoje cele NPS chce realizować poprzez dostęp i uczestnictwo w rządach.

Program

Wstępne założenia programowe NPS:

 • współpraca samorządów,
 • jasne określenie kompetenecji centrala/samorząd,
 • zachowanie arystokratycznego senatu,
 • poszerzenie IP do 9 osób,
 • wprowadzenie odpolitycznionej służby cywilnej,
 • budowanie Narodu przy zachowaniu odrębności mniejszości,
 • wspieranie Księcia jako gwaranta stabilności Księstwa,
 • współpraca międzynarodowa zamiast polityki inkorporacji,
 • mały, jasny i czytelny w swym działaniu rząd,
 • rozwój kultury i tożsamości narodowej,
 • wsparcie Książęcych Sił Zbrojnych,
 • unormowanie prawne rynku prasowego,
 • odchudzenie prawa - jest obecnie mało czytelne,
 • monarchia na szczeblu centrali, demokracja na szczeblu samorządów,
 • wprowadznie okręgów wyborczych w wyborach do parlamentu,
 • zmiana ordynacji wyborczej na ordynację większościową (przejrzysta, stabilna).

Linki