Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Percian de Wega

Z Micropedia
Percian de Wega-Starck, Kawaler
Kraj zamieszkania Scholandia
Pełnione funkcje Sekretarz Generalny SPD, Zastępca Sekretarza Generalnego OPM
Tytuł szlachecki Kawaler
Herb Starck.jpg

Percian de Wega-Starck- Przybył do Królestwa Elderlandu 16 maja 2007 r. W lutym 2009r. opuszcza Królestwo Elderlandu w wyniku zaistniałej tam sytuacji. Tego samego miesiąca zostaje mieszkańcem, a krótko potem obywatelem Scholandii.

Elderland

Przybył do Królestwa Elderlandu 16 maja 2007 r. To właśnie ona jest jego mikronacyjną "matką" i wszystko co dziś ma, zawdzięcza Królestwu. Pełnił tam różnorakie funkcję publiczne i nie tylko. W kolejności chronologicznej był: v-szefem Platformy Elderlandu, Posłem, Ministrem Spraw Zagranicznych, Premierem, szefem Chrześcijańskiej Demokracji KE i w końcu zasiadł na tronie Królestwa Elderlandu, przyjmując imię Patrik I.

W Elderlandzie ukończył Akademię Królewską na Wydziale Prawa z tytułem doktora mecenasa. Pod koniec 2008r. objął funkcję Dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Nigdy, jednak wydział ten nie ruszył z pracą. Zaś, na początku 2008r. był Rektorem Akademii Królewskiej i autorem statutu Akademii.

Przez cały okres swojej politycznej działalności ściśle związany był z dyplomacją. Od stycznia 2008r. zasiada nie przerwanie w OPM. Przez rok jako delegat Elderlandu do tej instytucji, a od momentu opuszczenia Królestwa i przyjęcia scholandzkiego obywatelstwa jako Dyrektor Gabinetu SG OPM.


Scholandia

Zawiedziony stanem Królestwa Elderlandu oraz jej władzami i ich decyzjami opuszcza je. W lutym 2008r. otrzymuje obywatelstwo scholandzkie. Przystępuje do Scholandzkiej Partii Demokratycznej, gdzie miesiąc później zostaje wybrany Sekretarzem Generalnym SPD i wchodzi w skład trzyosobowego zarządu partii.

W marcu br. podejmuje działania na rzecz odrestaurowania i uzdrowienia Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii. W związku z czym dnia 5 kwietnia 2009r. zostaje podniesiony do godności szlacheckiej, z tytułem kawalera, przez Piotra Abogarda Scholandzkiego.

Studiuje, także na Królewskim Uniwersytecie Scholandii na Wydziale Stosunków Międzynarodowych.

Jest redaktorem Scholandzkiej Agencji Prasowej, co wiąże się z jego małym hobby- dziennikarstwem.

Z dniem 19 czerwca 2009r. pełni funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego OPM.

Państwo Kościelne Rotrii

Mimo iż, nie ma obywatelstwa Rotrii i raczej nie zamierza się o nie ubiegać jest ściśle z tym krajem związany.

Można uważać, go za ojca Unii Królestwa Elderlandu i Państwa Kościelnego Rotrii, gdyż to właśnie on był inicjatorem pomysłu połączenia tych dwóch krajów.

Oprócz wyżej wymienionych powiązań z Rotrią, jest z nią powiązany pod względem duchowym. 4 kwietnia 2009r. przybywa tam i wstępuję na ścieżkę ku kapłaństwu. Podejmuje się studiów na Wydziale Teologii na Uniwersytecie Rotryjskim.

10 kwietnia 2009r. w Wielki Piątek ukończył studia na Uniwersytecie Rotryjskim z tytułem magistra oraz otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Marco kardynała de Zepp'a.

Kariera wojskowa

W Elderlandzie był wachmistrzem sztabowym wojsk lądowych.

23 września br. przystąpił do Wschodniokontynentalnej Kompanii Handlowej w randze majora, jako dowódca III Batalionu Woltyżerów. Tego też samego dnia przystąpił do działań zbrojnych z ramienia Kompanii Handlowej w Okoczii, najechanej przez Słomagromską Republikę Ludową.

W Królestwie Scholandii jest absolwentem Szkoły Podoficerskiej na wydziale Marynarki Wojennej.


Rodzina

Jego ojcem jest Jaśnie Oświecony Andre van Starck, książę Arden. Usynowiony w marcu 2009r. stał się przyczynkiem do rozrastania się rodu van Starcków.

Sam jest ojcem Jego Królewskiej Mości Peta von Wingena de Wegi-Starcka