Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Prezydent RSiT

Z Micropedia

Prezydent RSiT - (także: Prezydent RTiS lub Prezydent Rzeczpospolitej) najwyższy organ władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu był wyłaniany w drodze wyborów powszechnych na terenie Rzeczpospolitej, gdzie prawo głosu miał każdy obywatel RSiT oraz każdy zamieszkały w RSiT. Urząd istniał od 15 marca 2009 roku, gdy został wprowadzony na mocy I Konstytucji Rzeczpospolitej.

Poczet Prezydentów RSiT

Konstytucyjne obowiązki i prawa Prezydenta

Prezydent RSiT był zwierzchnikiem rządu i gwarantem stabilności państwa. Prawo przewidywało także możliwość odwołania go (na mocy odrębnej ustawy).

Pogląd społeczny

W Rzeczpospolitej dwóch Prezydentów zaniechało wykonywania swoich obowiązków i zostało w rezultacie odwołanych. Pierwszym był Onufry von Phoner znany raczej jako Adam Peterelli. W związku z jego zniknięciem w RSiT wprowadzono Stan Wyjątkowy gdyż konstytucja nie przewidywała takiego wypadku. Drugim Prezydentem, który nie skończył kadencji była Karolina Sobieszek jednak tym razem na mocy obecnej konstytucji udało się ją odwołać z urzędu. W związku z tymi wydarzeniami nie wszyscy Prezydenci Rzeczpospolitej cieszyli się uznaniem.

W Rzeczpospolitej po stanie wyjątkowym rozważano także wprowadzenie Konsula, który miałby być kimś nad Prezydenta i który miał go w pewnym sensie kontrolować. Koncepcja ta jednak upadła.