Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu

Z Micropedia


Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu/Rzeczpospolita Trizondalu i Sclavinii
Dewiza: brak
Flaga i godło
Symbole narodowe RSiT
Pełna nazwaRzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu/Rzeczpospolita Trizondalu i Sclavinii
Język urzędowyPolski
StolicaTrizopolis i Nowy Eldorat oraz Pięciogród
Ustrój politycznydemokracja parlamentarna
Głowa państwa

Kolegium Wykonawcze:

Adrian Trydencki

Ferencas Bokassa

Marcel Hans

Data powstania3 marca 2009 r.
Przekształcenie

w Królestwo Trizondalu

5 styczeń 2011 r.
WalutaMarka
Kod

RSiT,RST

Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu dopuszczalna także nazwa Rzeczpospolita Trizondalu i Sclavinii, w skrócie RSiT - polskie państwo wirtualne powstałe 3 marca 2009 roku z połączenia dwóch mniejszych mikronacji: Trizondalu i Sclavinii. Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu była Krajem Korony Księstwa Sarmacji, 25 maja 2010 wystąpiła z tej unii. W dniu 18 grudnia 2010 Sclavinia ogłosiła secesję uznaną za nielegalną przez część trizondalską. 5 stycznia 2011 RSiT została przekształcona w Królestwo Trizondalu jako spadkobierca niepodległej RSiT.

Historia

Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu powstała ze zjednoczenia się dwóch Krajów Korony Księstwa Sarmacji: Rzeczpospolitej Sclavińskiej oraz Księstwa Trizondalu. Chociaż podpisanie traktatu o połączeniu miało miejsce 3 marca tego roku, to rozmowy rozpoczęły się znacznie wcześniej, a sama inicjatywa pogłębiania współpracy została zapoczątkowana jeszcze latem 2008 roku przez ówczesnego Marszałka-Premiera Stanisława Gertalda oraz Regenta Księstwa Trizondalu Marcela Hansa, którzy powołali do życia Organizacje Współpracy Sclavińsko-Trizondalskiej. Rozmowy o połączeniu można podzielić właściwie na trzy fazy plus rozpoczęcie pogłębiania współpracy, łącznie cztery fazy. RSiT zorganizowała VII edycję V-mundialu i pierwszą edycję Our Sound - międzynarodowego konkursu muzycznego odbywającego się do dnia dzisiejszego.


Władze

Zobacz też artykuł: Władze RSiT

Izba Narodów jak i Prezydent Rzeczpospolitej wybierani byli w powszechnych i tajnych wyborach przez wszystkich obywateli RSiT oraz zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej obywateli Księstwa Trizondalu. Rząd był wybierany przez Prezydenta, jednak Izba Narodów mogła odwołać poszczególnych ministrów. Odwołać Prezydenta można było w referendum, natomiast Izba Narodów mogła rozwiązać się sama, albo mogła zostać rozwiązana przez Prezydenta, jednak tylko w określonych sytuacjach przewidzianych ustawą. Drugą osobą w państwie był Wiceprezydent, którego przymus powołania określała konstytucja. W razie nieobecności Prezydenta on przejmował jego kompetencje.


Ustrój

Zobacz też artykuł: Ustrój RSiT

W Rzeczpospolitej panowała demokracja parlamentarna oparta na konstytucji. Władzę ustawodawczą sprawował parlament - Izba Narodów, władzę wykonawczą Prezydent i Rząd, natomiast kompetencje władzy sądowniczej nie zostały przekazane żadnemu organowi. Ustrój Rzeczpospolitej nie był jednak tradycyjną demokracją parlamentarną, gdyż prezydent i rząd mieli bardzo duże uprawnienia (np. wydawanie edyktu z mocą ustawy) jednak wszystkie decyzje władzy wykonawczej mogła uchylić Izba Nardów.

Istniały także zależności w drugą stronę, gdy to Prezydent mógł rozwiązać parlament. Natomiast parlament mógł zarządzić referendum nt. odwołania Prezydenta, które musiało mieć wysoką frekwencję i 60% głosów za. Tylko raz w historii odwołano prezydenta w referendum. Natomiast wracając do zależności parlamentu i władzy wykonawczej, to Izba Narodów mogła odwołać odpowiednią większością głosów każdego ministra, a nawet Wiceprezydenta w określonych sytuacjach.

Wybory do parlamentu były prowadzone w systemie "Pięciopolskim", natomiast prezydenckie standardowo, wygrywał ten kto ma najwięcej głosów - nie było tutaj przepisów nt. przekroczenia progu 50% głosów.

Podział administracyjny

Zobacz też: Podział administracyjny RSiT

Rzeczpospolita dzieliła się na trzy Departamenty: Departament Pięciogrodu, Departament Trizondal oraz Departament Sclavinia, które odpowiadały geograficznie dawnym państwom składowym, tj. Trizondalowi i Sclavinii. Każdy departament miał swojego naczelnika, swój statut oraz mógł wprowadzić parlament regionalny, jednak wszystkie akty wydawane przez władze regionalne musiały być zgodne z aktami centralnymi.

Rzeczpospolita Trizondalu i Sclavinii posiadała m.in następujące miasta:

  1. Pięciogród - stolica departamentu;
  1. Merida - stolica departamentu;
  2. Trizopolis - stolica państwa Trizondalu
  3. Rottera - stolica Zagłębia Rottery
  1. Nowy Eldorat - stolica państwa Sclavinii powstała po rozwiązaniu Unii z Księstwem Sarmacji. Wcześniej stolicą państwa był Eldorat .
  2. Jastrzębiec - obecna stolica Departamentu powstała po rozwiązaniu Unii z Księstwem Sarmacji. Wcześniej stolicą departamentu był Nowy Kotwicz

Stolice

Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to jedyne państwo, które posiadało trzy stolice. Pierwszą stolicą było Trizopolis, gdzie znajdował się urząd Prezydenta i Rządu, a drugą Nowy Eldorat gdzie znajdowała się siedziba Zgromadzenia Powszechnego oraz Pięciogród gdzie miała swoją siedzibę władza sądownicza.

Pomysł dwóch stolic wywiązał się po jednym ze spotkań dwóch delegacji i przedstawiciela Dworu Książęcego. W ten sposób rozwiązano problem wybrania nowego miasta na siedzibę władz, które musiałoby być albo w Trizondalu albo w Sclavinii. Trzecia dołączyła po włączeniu VRP do RSiT.

Nazwa

Podwójna nazwa: Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu bądź Rzeczpospolita Trizondalu i Sclavinii to drugi fakt wyróżniający tą mikronację spośród innych. Pomysł podwójnej nazwy narodził się pod sam koniec negocjacji, gdy ustalano tekst traktatu połączenia Sclavinii i Trizondalu. Dodatkowo Marcel Hans dodał pomysł aby obie nazwy wpisać w konstytucję.


Zobacz też:

Linki