Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Rzeczypospolita Formułowa

Z Micropedia


Godło RF

Dane Główne

Rzeczpospolita Formułowa była v-państwem forumowym, które przez pewien czas istniało niezależnie od macierzystej VRP. 1 kwietnia 2007 nastąpiło połączenie tych dwóch państw.

Historia

Flaga RF

18.05.2006 o godzinie 22:52 do życia powołany został tajny ruch, który miał za zadanie założenie nowego państwa. 2 sierpnia 2006 r. rozpoczęła się realizacja planów stworzenia nowej republiki. Wreszcie 20 sierpnia 2006r. marzenia zwolenników pokoju spełniły się. Z ziemi VRP, WR i Księstwa Forumii wydzieliła się nowa demokratyczna republika prezydencka.

Z chwilą utworzenia nowego państwa rządy objął Mateusz72 - zwolennik pokoju. W rządzeniu pomagał mu Sejm Czasowy. Niestety, demokratyczne przemiany zostały zachwiane przez atak wrogów. Na szczęście RF byłą na tyle mocna, aby obronić się i przetrwać.

Sejm prężnie pracował nad różnego rodzaju ustawami. Przygotowany został podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także konstytucja. Po zebraniu się odpowiedniej ilości obywateli, rozwiązano Sejm Czasowy i rozpisane zostały wybory parlamentarne. Nowy Sejm przyjął konstytucję, następnie powołany został pierwszy rząd. Rozpoczęły się kolejne prace nad nowymi ustawami ważnymi dla państwa. W sobotę 14 października 2006 o godzinie 16.00 podpisana została Unia Narodowa z VRP. W dniu 6 listopada 2006r. zawiązana została Unia Narodów zrzeszająca państwa dążące do pokoju, a 19 listopada 2006 r. powstała pierwsza strona internetowa RF.

W wyniku owocnych negocjacji, dniu 1 kwietnia 2007r. nastąpiło połączenie z Piątą Rzeczpospolitą Polską.

Linki zewnętrzne