Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Sambia Bartyjska

Z Micropedia

<infobox>

 <title source="title1">
   <default>Sambia Bartyjska</default>
 </title>
 <group>
   <header>Symbole państwowe</header>
   <image source="image1">

</image> <image source="image2"> </image> <label>Oficjalna nazwa</label> <label>Hymn</label> <label>Dewiza</label> </group> <group> <header>Geografia</header> <label>Kontynent</label> <label>Powierzchnia</label> </group> <group> <header>Demografia</header> <label>Ludność realna</label> <label>Ludność wirtualna</label> <label>Narodowości</label> <label>Religia dominująca</label> </group> <group> <header>Władze</header> <label>Deklarcja niepodegłości</label> <label>Ustrój</label> <label>Forma rządów</label> <label>Głowa państwa</label> <label>Szef rządu</label> <label>Ustawa zasadnicza</label> <label>Język urzędowy</label> <label>Waluta</label> <label>Strona internetowa</label> <label>Forum</label> </group> </infobox> Sambia - jeden z 4 landów Barcji (oficjalna nazwa to Pruskie Wolne Państwo Sambia Bartyjska). Od 18 maja 2020 na jej terenie działają grupy separatystyczne, wnoszące o niepodległość prowincji. Od 21 maja 2020 Królestwo Voxlandu uważa ją za swoje dominium. Stolicą Sambii jest Pilawa.

Demografia

Land jest zamieszkały przez Prusów. Obecnie terytorium posiada 1 obywatelkę Euphrosinę Kass i mieszkańca Diwana der Prusse.

Władze

Pierwszym administratorem landu była Brigitte Lonksborg (od 13 stycznia 2020 r.) Od 13 marca 2020 r. do śmierci 12 maja administratorem landu był Burtims der Prusse. 4 kwietnia Staadenrat przyjął Ustawę Związkową Pruskiego Wolnego Państwa Sambia. Od 18 maja na terenie Sambii działa organizacja separatystyczna posiadająca własne forum i określa się mianem Rady Wolności. Od 21 maja władzę rzeczywistą w Sambii posiada Królestwo Voxlandu.

Status Sambii

Status Sambii jest ciężki do ustalenia. Formalnie ogłosiła ona niepodległość od Barcji, nastąpiło to jednak nielegalnie. Wkrótce potem doszło do połączenia z Barcją Właściwą, a następnie przewrotu. W jego wyniku Sambia stała się dominium Voxlandu jako Dominium Pruskie. Kontrolę nad częscia jej terytorium sprawuje jednak Voxland.

Link zewnętrzny

Forum Separatystycznego Państwa Pruskiego[1]

Dział Sambii na forum Barcji

Dział Dominium Pruskiego.[2]