Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Skarlandzkie tytuły szlacheckie

Z Micropedia

TYTUŁY KRÓLEWSKIE

 • Król - obecnie JKM Norbert I de Catalan z łaski Boga Król Skarlandu, Estelli Wschodniej, Francji, Agurii, País de Valencià, Móstoles, Galica y León
 • Królowa - obecnie brak, Jej Królewska Mość .........., z łaski Boga Królowa Skarlandu, Estelli Wschodniej, Francji, Agurii, País de Valencià, Móstoles, Galica y León
 • Następca tronu - JKW Miguel de Catalan, Książe Móstoles
 • Dziedzic tronu - JKW, Książe/Księżna Galica y León
 • Krewny Księcia/Księżnej Móstoles - Jego/Jej Książęca Wysokość .........., Infant/Infantka
 • Krewny Księcia/Księżnej Galica y León - Jego/Jej Książęca Wysokość .........., Infant/Infantka
 • Osoba spokrewniona z Rodziną Królewską, niebędąca jednak jej bezpośrednim członkiem - Jego/Jej Książęca Wysokość .........., Infant/Infantka

TYTUŁY ARYSTOKRATYCZNE

 • Diuk/Princesa (Duque/Duquesa)
 • Hrabia/Hrabina (Conde/Condesa)

TYTUŁY WYŻSZEJ SZLACHTY

 • Wicehrabia/Wicehrabina (Vizconde/Vizcondesa)
 • Baron/Baronessa (Barón/Baronesa)
 • Pan/Pani (Señor/Señora)

TYTUŁY NIŻSZEJ SZLACHTY

 • Pan/Pani (Hidalgo/Señorita)
 • Kawaler (Caballero)

Zagraniczne tytuły

Na terenie Królestwa Skarlandu ze swoich tytułów mogą normalnie korzystać Przedstawiciele państw obcych, głowy państw, członkowie Rodzin Królewskich i Książęcych. W pewnych sytuacjach zakazuje się używania tytułów szlacheckich i królewskich przedstawicielom państw obcych. W chwili obecnej nie ma takich państw które nie mogą posługiwać się publicznie swoimi tytułami.

KORONY:

Korona Króla Skarlandu
Korona Królowej Skarlandu
Korona Następcy tronu
Korona Dziedzica tronu
Korona Krewnego Księcia Móstoles