Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Stadhouderat

Z Micropedia

Stadhouderat - tradycyjna, brugijska jednostka podziału administracyjnego, odpowiadająca księstwu. Na czele Stadhouderatu stoi Stadhouder. Obecnie Brugia dzieli się na dwa Stadhouderaty, to jest: Stadhouderat Matlandii i Stadhouderat Gryflandii. Historia Brugii zna również Stadhouderat Untenlandzki, Midamreglandzki, Stadhouderat Amregii i Stadhouderat Północny. Historyczne Stadhouderaty były raczej tworami nietrwałymi, większą rangę miały bowiem księstwa. Jednak praktycznie wszyscy książęta ziem brugijskich nosili tytuł Stadhoudera.