Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Zjednoczone Królestwo Brugii

Z Micropedia
(Przekierowano z Brugia)
Brugia
Zjednoczone Królestwo Brugii
Państwo historyczne
Dewiza
"brak"
Stolica Brugiopolis Królewskie
Język urzędowy polski, w użyciu również brugijski i svaraltursk
Religia brak
Forma rządów monarchia konstytucyjna
Ostatnia głowa państwa Król Maksymilian I von Gryf
Ostatni szef rządu Kanclerz Federalny Alexander Bleeser
Parlament Federalna Rada Powszechna
Uzyskanie niepodległości Brugia: 23 czerwca 2003, Matlandia: 21 maja 2003
Data upadka {{{upadek}}}
Waluta Briga
Hymn Do brugijskiego narodu wołanie
Strona internetowa
https://brugia.go.pl/

Brugia, Zjednoczone Królestwo Brugii - jedno z byłych polskich wirtualnych państw (mikronacji).

Geografia

Brugia położona była na Półwyspie Brugijskim, na kontynencie scholandzkim. Granice państwa przebiegały wzdłuż pewnych naturalnych barier: od wschodu rzeka Graunse (Granik, ze Scholandią), od południa góry Grosbergi (z Sarmacją-Baridasem i pustkowiami), od południowego-zachodu południowe pasmo Gór Arnackich (z pustkowiami) i znów od południa rzeka Proklel (także z pustkowiami).

  • Najwyższy punkt: Maximiliansberg 3262 m.n.p.m (w Grosbergach)
  • Najniższy punkt: Bagna Amreskie 1,9 m.p.p.m.

Północna część Brugii miała powierzchnię dość urozmaiconą. W środkowej części Matlandii przebiegały Góry Arnackie, zaś zarówno na północ i na południe od nich pogórza (Pogórze Matlandzkie, Pogórze Litawskie, Brama Arnburska), przechodzące od razu w nadbrzeżne niziny (Nizina Matahradzka, Dolina Matli, Nizina Proklelska, Ujście Rilli, Nizina Akselicka).

Gryflandia była generalnie nizinna (Pobrzeże Brugenijsko-Apolijskie, Nizina Braska, Nizina Amreska) lub wręcz depresyjna (Bagna Amreskie, Ujście Amregu). Na południu duże obszary wyżynne (Wyżyna Gryflandzka, Pogórze Pomberskie, Wyżyna Górnoamreska).

Największymi miastami były: Brugiopolis (Brægpolz), Matahrad (Matelsburg), Arnburg, Pomberg, Littendorff.

Podział administracyjny

Zjednoczone Królestwo Brugii dzieliło się na 2 Stadhouderaty:

Ponadto istniał Okręg Federalny nienależący do żadnego Stadhouderatu, obejmujący Brugiopolis Królewskie z Merem na czele. Na terenie Okręgu Federalnego położone były wszystkie najważniejsze instytucje państwowe, takie jak Dwór Królewski, Stany Generalne, Federalna Rada Powszechna, czy Rząd Federalny i Sekretariaty.

Ustrój

Brugia była federalną monarchią konstytucyjną. Głową państwa był Król, jego kompetencje były jednak dość uszczuplone przez konstytucję. Uprawnienia króla to między innymi: mianowanie niektórych urzędników federalnych (w szczególności Kanclerza Federalnego i Sekretarzy), nadawanie tytułów szlacheckich oraz przewodzenie obradom Stanów Generalnych i mediacja w ewentualnych konfliktach między Stadhouderatami. Ostatnim Królem Brugii był Maksymilian I.

Charakterystyczną brugijską instytucją są Stany Generalne. Są one reprezentacją Stadhouderatów i zasiadają w nich Stadhouderzy (chyba, że ci postanowią inaczej). Stany Generalne w zwyczajnej sytuacji pełnią władzę wykonawczą i mają prawo do wydawania dekretów. Ponadto w przypadku wakatu w Sądzie Najwyższym, Rządzie Królewskim bądź w Federalnej Radzie Powszechnej, Stany Generalne pełnią funkcje tej instytucji. Obecnie w Stanach Generalnych zasiadają Muggler Olav Littendorff (Stadhouder Matlandii) i Maksymilian I (Stadhouder Gryflandii).

Władzę ustawodawczą w Zjednoczonym Królestwie pełni Federalna Rada Powszechna, trzyosobowy parlament wybierany w demokratycznych wyborach co pół roku. Obecnie trwa pierwsza kadencja Federalnej Rady Powszechnej, Marszałkiem jest Alexander Enkelberg, pozostali radni to Hans von Furstenberg i Erik von Hœrsteburg. Federalna Rada Powszechna ma prawo do wydawania aktów federalnych.

Egzekutywa jest sprawowana przez Rząd Federalny z Kanclerzem Federalnym na czele. Ponadto w skład Rządu wchodzą: Sekretarz Dyplomacji, Informacji i Promocji, Sekretarz Gospodarki, Pracy i Skarbu, Sekretarz Stanu i Sprawiedliwości i Sekretarz Kultury, Nauki i Edukacji. Każdy z członków Rządu ma prawo do wydawania Rozporządzeń dotyczących dziedziny, którą zajmuje się jego Stadhouderat.
Skład Rządu Federalnego Brugii: Muggler Littendorff (Kanclerz, SDIiP), Alexander Bleeser (SSiS), Hans von Furstenberg (SKNiE), Erik von Hœrsteburg (SGPiS).

Najwyższa władza sądownicza jest w rękach Króla. Ponadto istnieje urząd Sędziego Najwyższego, którym z urzędu jest Sekretarz Stanu i Sprawiedliwości. Prawo przewiduje także Sędzich Najwyższych dla Stadhouderatów, którymi z urzędu są Stadhouderzy. Tym mają podlegać Sędziowie Wyżsi i Niżsi, ale w praktyce przepisy te nie są stosowane.

Historia

Matlandia powstała 21 maja 2003 roku, założona przez Mugglera Littendorffa i kilka innych osób. We wrześniu 2003 roku Matlandia podpisała I Układ Brugijski, który czynił ją autonomiczną prowincją Księstwa Brugii. W kwietniu 2004 roku podpisano II Układ Brugijski odbierający autonomię. 21 maja 2004 roku Matlandia ogłosiła niepodległość, a 3 września 2004 roku połączyła się na równych warunkach z Brugią, która od tego czasu nazywa się Gryflandia.

Gryflandia została założona 23 czerwca 2003 roku przez Mateusza I Uldynowicza, który później przyjął imię Maksymiliana I von Gryfa. Pod koniec września 2003 roku Kanclerzem został Matlandczyk - Muggler O. Littendorff. W październiku 2004 roku powstały strony oparte na PHP, których dwukrotny upadek spowodował zastój w Brugii. W lutym 2004 roku, po dramatycznej dymisji MSZ Sebastiana Inkaskiego stanowisko to zajął kolejny Matlandczyk, Patiszon. W marcu 2004 roku Maksymilian I przekazał koronę Mugglerowi. W tymże miesiącu Muggler wprowadził hymn Brugii, system bankowy i szlachectwo. Na prośbę Maksymiliana I von Gryfa 1 kwietnia 2004 roku Muggler przekazał koronę dawnemu monarsze. W maju niepodległość ogłosiła Matlandia i do 3 września zdołała wprowadzić własną konstytucję, system bankowy, walutę i wiele innych innowacji. Jednak 3 września, na prośbę Artura I Piotra, króla Dreamlandu, Muggler Olav Littendorff zgodził się na połączenie dawnej Brugii (która odtąd nazywa się Gryflandia) i Matlandii. 27 października 2004 roku król Artur I Piotr przekazał koronę Arminowi Frederikowi (królowi Scholandii). Po długiej pracy nad projektem konstytucji, Stany Generalne 3 maja 2005 roku uchwaliły obowiązujący Akt Konstytucyjny. 27 września 2005 roku JKW Armin Frederik, na wniosek Stanów Generalnych Brugii, abdykował.

Zjednoczone Królestwo Brugii