Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Wielkie Księstwo Solardii

Z Micropedia
Solardia
Wielkie Księstwo Solardii (sol.Vielkie Ryhtene Solard'i)
Godlo solardii.jpg
Flaga solardii.jpg
Język(i) urzędowe solardyjski, polski
Stolica Viktoria
Ustrój polityczny monarchia konstytucyjna
Głowa państwa
Wielki Książę Morfeusz I Lucjusz Tyler
Szef Rzadu
Kanclerz (organ dualny)
Religia państwowa Kult Przodków
Uzyskanie niepodległości 6 maja 2005r. od Królestwa Dreamlandu
Waluta Libert (solardyjski)
Hymn państwowy "Teraz jesteśmy wolni"
Kod samochodowy SLR
Domena internetowa http://www.solardia.org


Dane Ogólne

Morenika-Solardia.png

Choć Wielkie Księstwo Solardii jest jedną z młodszych mikronacji, to jego korzenie sięgają poczatku polskich v-państw. Wywodzi się ona z Wolnego Miasta Evilstone z 1995 r. Evilstone zostałe z czasem wchłonięte do Królestwa Dreamlandu a następnie z ziemi Domeny Krolestwiej oraz Evilstone 15 marca 2001 utworzono formalnie Solardię. 18 kwietnia 2005 r. w skutek konfliktu wewnętrznego Solardia proklamowała niepodległość, co zostało uznane poprzez podpisanie układu pokojowego 6 maja 2005. W latach 2007-2009 państwem targały bunty społeczne, które doprowadziły do trzech prób secesji poszczególnych części Solardii, oraz jednej interwencji Erboki w Solardii. Słumienie buntów kosztowało państwo utratę ogromnej ilości aktywnych obywateli, a to spowodowało sukcesywny zanik struktur państwowych. W 201roku na wyspie Cybeia wyladowały kompanie handlowe Stołocka. Obywatelski opór przed obcą kolonizacją doprowadził do pełnej odbudowy państwa. Zgodnie z Wielką Konstytucją w 2012 r. Wielkie Księstwo Solardii przekształciło się w dualną monarchię konstytucyjną podzieloną na Koronę Solardyjską i Księstwo Cyberii. Utworzono osobne porządki prawne, osobne rządy i osobne parlamenty. Wspólny pozostał monarcha, Rada Książęca, waluta i Gwardia Solardii zaś dokumenty prawa wspólne pozostają tylko konstytucja, traktaty miedzynarodowe i ustawy uchwalone w obu częściach jednocześnie. Solardia inkorporowała następnie Moherat Berecji i Republikę Rowow tworząc Czarnozamcze.

Solardia formalnie dzieli się na Koronę Solardyjską i Księstwo Cyberii. Korona jest tożsama ze rdzennymi terytoriami i organizacją Solardii zaś Księstwo Cyberii obejmuje terytoria i struktury inkorporowane do Wielkiego Księstwa. Podział formalny oddzielił nie tylko organizacje terytorialną ale także organy państwowe.

Podział władzy w Solardii:

Wielkie Księstwo Solardii (organy i prawa wspólne dla całego państwa)

 • Wielki Książę Solardii - głowa państwa
 • Książę Cienia - następca tronu
 • Książę Bez Ziemi - architekt księstwa
 • Hetman Wielki wraz z Gwardią Solardii
 • Rada Książęca
 • Solardia Bank wraz ze wspólną walutą
 • prawo: Konstytucja, Traktaty Międzynarodowe, Ustawy przyjęte w Koronie i Cyberii jednocześnie

Korona Solardyjska (Krainy Światła i Mroku)

 • Książę Światła
 • Książę Mroku
 • Rząd Korony
 • Sejmik Korony
 • prawo: wspólnotowe oraz ustawy Sejmiku Korony

Księstwo Cyberii (Krainy Cyberii i Czarnozamcza)

 • Książę Cyberii
 • Wojewoda Czarnozamcza
 • Rząd Cyberii
 • Sejmik Cyberii
 • prawo: wspólnotowe oraz ustawy Sejmiku Cyberii

Władza

Solardia jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest Wielki Książę, natomiast organami władzy, pozostającymi pod jego zwierzchnictwem są: Rada Książęca (Należą do niej Książęta Mroku, Światła, Cienia, Cyberii oraz Ksiązę Bez Ziemi), Rząd, Parlament, Siły Zbrojne, Sądy. Wielki Książę harmonizuje ich działania oraz rozstrzyga między nimi spory.

Ksiazęta Mroku, Swiatła i Cyberii oraz Wojewoda Czarnozamcza pełnią funkcje opiekunów poszczególnych Krain.

Książę Cienia jest formalnie wskazanym następca tronu Solardii, jest także odpowiednikiem Ministra Spraw Zagranicznych (Solardia nie posiada MSZ z przyczyn konstytucyjnych).

Ksiaze Bez Ziemi to tytul przyznawany przez Wielkiego Ksiecia wybitnemu arystokracie, ktory zostaje głównym architektem systemów i stron internetowych Solardii.

Rząd - (osobny dla Korony i Cyberii) Jego skład jest ściśle określony przez konstytucję - należy do niego Kanclerz i 3 ministrów. Kanclerz pochodzi z wyborow, Kanclerzem zostaje każdorazowo osoba która uzyska największą liczbę glosów w demokratycznych wyborach do Sejmiku i pełni jednocześnie funkcje Kanclerza i Marszałka Sejmiku. Ministrowie to Kustosz (kultura), Skarbnik (finanse), Podkanclerzy (Sprawy wewnętrzne). Ministrowie pracują niekadencyjnie i są powoływani przez Kanclerza.

Sejmik - (osobny dla Korony i Cyberii) najstarszy demokratyczny organ kolegialny władzy ustawodawczej z istniejących obecnie w państwach wirtualnych, choć nie był pierwszym. Kadencja Sejmiku trwa 5 miesięcy. Posłami nie mogą być osoby jednocześnie piastujące urząd ministra, Księcia lub gwardzisty. Ustawy i uchwały przyjmowane są większościa 2/3. W Solardii obowiązuje zasada blokady niesłusznych decyzji co oznacza ze w czasie gdy Sejmik nie jest rozwiązany nie można wprowadzić nowego prawa bez zgody Sejmiku i bez zgody Wielkiego Księcia. Jest to usprawniona wersja liberum veto.


Linki

http://www.solardia.org/

http://korona.solardia.org

http://cyberia.solardia.org

http://czarnozamcze.solardia.org