Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Wspólnota Nowokontynentalna

Z Micropedia

Wspólnota Nowokontynentalna - nieistniejąca już organizacja zrzeszająca państwa Nowego Kontynentu. Organizacja powstała z inicjatywy JKW Augusta IV. Siedzibą Wspólnoty była stolica Republiki Francuskiej: Paryż

Członkowie

Początek i upadek

Powołanie Wspólnoty było blokowane przez delegację Rzeczpospolitej Obojga Narodów tym, że nieratyfikowała ona po mimo deklaracji Karty Powołującej Wspólnotę w terminie do 15 stycznia 2010 roku, później zmieniono termin na 31 marca 2010 roku wszystkie delegacje deklarowały, że ratyfikują kartę w terminie. Skarland z Francją terminu dotrzymały jednak RON zwlekał i po 31 marca delegacje Skarlandu i Francji postanowiły pójść RON na rękę i karta weszła w życie. W trakcie kilku miesięcznego istnienia we Wspólnocie wybrano Przewodniczącego Rady Wspólnoty, został nim Tomasz du Vallon, pojawił się pomysł utworzenia wspólnego systemu gospodarczego. Jednak bez organu zarządzającego czyli Rady Wspólnoty nie dało się nic zrobić. Tak więc Francja i Skarland powołali swoich przedstawicieli jednak RON zwlekał zbyt długo uniemożliwiając jej działanie co spowodowało, że 5 maja 2010 roku ze Wspólnoty wystąpiła Francja, 8 maja wystąpił Skarland i 10 maja wystąpiła RON.

Konsekwencje rozwiązania Wspólnoty

Francja i Skarland nie odczuły żadnych konsekwencji związanych z upadkiem Wspólnoty, oba kraje zachowują wobec siebie bardzo dobre relacje. Rzeczpospolita Obojga Narodów nadszarpnęła zaufanie zarówno Skarlandu i Francji pokazując jak niekompetentny względem polityki zagranicznej jest Rząd tego kraju.

Sytuacja po rozwiązaniu Wspólnoty

Jest wizja utworzenia nowej Unii państw, jednak wizja ta nie obejmuje Rzeczpospolitej Obojga Narodów z uwagi na nieciekawe doświadczenia z czasów istnienia Wspólnoty Nowokontynentalnej.

Linki

Forum Wspólnoty Nowokontynentalnej