Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Yaraeh Euskadi

Z Micropedia
Yaraeh Euskadi
Kraj zamieszkania Sarmacja
Funkcje publiczne Kosztowacz Idei
Tytuł honorowy Baronet
Znany również jako

Yaraeh Chojnacki-Euskadi jest obywatelem i szlachcicem Księstwa Sarmacji. Założyciel i członek Ummy Sarmackiej, wyznawca islamu. Jako Aleksander Euskadi w Ciprofloksji. Mikronacyjny troll.


Skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Książęcego za obrazę rodu Liberi (do którego należy min. Książę Sarmacji Piotr Mikołaj). W chwili wydania wyroku "opuścił" Księstwo Sarmacji. Powrócił do Sarmacji w dniu, w którym jego wyrok skończyłby się, gdyby skazany go odbył. Euskadi jednak nie był świadom tego, iż wyrok nadal jest prawomocny pomimo jego nieodbycia. W czasie swojej "emigracji" przebywał w miejscach publicznych, maile na LDKS były dostarczane za pośrednictwem jego żony, Anny. Tym samym został oskarżony przez Ministra Spraw Wewnętrznych o złamanie Kodeksu Karnego. Aktualnie toczy się postępowanie przeciw Euskadiemu.

Mimo raczej negatywnej oceny tej postaci w oczach wielu Sarmatów oraz oskarżeń o socjopatię, nie zmienia to faktu, iż charakter Yaraeha jest wyjątkowo wyrazisty i wnosi wiele do życia Księstwa. W wielu kręgach przypisuje mu się inteligencję i - socjopatię.