Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Związek Sportowy Rzeczpospolitej

Z Micropedia

Związek Sportowy Rzeczpospolitej - federacja sportowa działająca na terenie RSiT, niezależna od władz państwowych i apolityczna, zrzeszającą ludzi sportu. Siedzibą związku jest miasto Merida.

Zadania

Zadaniami ZSR są:

 • Propagowanie idei sportu w Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu
 • Rozwijanie różnych dziedzin sportowych Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu
 • Prowadzenie rozgrywek sportowych i ich nadzorowanie lub ich współorganizacja.
 • Nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami sportowymi w Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz poza nią.
 • Wykonywanie innych zadań związanych ze sportem.

Władze

Na czele ZSR stoi Prezes, który:

 • Nadzoruje działania ZSR
 • Odpowiada za kontakty z innymi organizacjami sportowymi
 • Koordynuje pracę poszczególnych Oddziałów Sportowych ZSR
 • Wykonuje inne zadania powierzone mu przez Radę Sportową.

Organem ustawodawczym ZSR jest Rada Sportowa. Składa się ona ze wszystkich członków ZSR, których obradami przewodzi Prezes. Rada Sportowa przyjmuje uchwały większością 2/3 głosów.

Rada Sportowa:

 • Nadzoruje działalność całego ZSR oraz jego poszczególnych organów i władz
 • Może zmienić lub uchylić statut ZSR
 • Przyjmuje uchwały określające dokładnie organy, władze i ich obowiązki w ZSR

Oddziały sportowe

W celu lepszej organizacji ZSR składa się z Oddziałów Sportowych.

Głównym Oddziałami Sportowymi są:

 • Oddział Sportowy Piłki Nożnej, którego zadaniem jest prowadzenie jednej reprezentacji Narodów Rzeczpospolitej oraz ligi piłkarskiej.
 • Oddział Sportowy Gier Karcianych, którego zadaniem jest prowadzenie rozgrywek karcianych.

Członkostwo

Członkiem ZSR może być każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji chcący razem z innymi członkami wykonywać wspólnie cele ZSR. Aby zostać członkiem ZSR należy zgłosić się na forum ZSR.

Prezesi ZSR

17 marca 2009 r. - nadal - Marcin Komosiński

Linki