Micropedia Maharadżat Tirimudzii
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Maharadżat Tirimudzii

Z Micropedia
Wersja z dnia 16:46, 24 lut 2018 autorstwa imported>Pel Nander (→‎Ciekawostki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Maharadżat Tirimudzii
Stolica Miasto Wspaniałe Jodzia
Głowa państwa Maharadża Nadzienunta III
Ustrój Monarchia absolutna
Język urzędowy polski, tirimudzki
Hymn Brak
Data założenia 1 sierpnia 2013
Forum http://tirimudzia.wix.com/tirimudzia
Lokalizacja Kontynent Południowy (Hiperborea)

Maharadżat Tirimudzii (Tirimudzia) - polska mikronacja, założona dnia 1 sierpnia 2013 roku, wzorowana kulturowo na Indiach, osadzona w realiach europejskiego średniowiecza. Maharadzat Tirimudzii ulokowany jest na Kontynencie Południowym zwanym też Hiperboreą. Graniczy obecnie z Królestwem Aryunu i Republiką Ludową Siedmiogrodu . Głową państwa jest Maharadża Tirimudzii, skupiający w swoich rękach wiele kompetencji zarówno ustawodawczych jak i wykonawczych.

Ustrój

Specyfikacja ogólna  

Tirimudzia jest specyficznym, na tle pozostałych krajów Mikroświata, państwem wirtualnym o ustroju monarchii absolutnej-patrymonialnej z federacyjnym systemem podziału terytorialnego. Przeważającą część władzy w swych rękach sprawuje głowa państwa, noszący tytuł Maharadży Tirimudzi (w oficjalnych dokumentach określany jest jako "Panujący"). W zasadzie jest on głównym organem ustawodawczym, sądowniczym, wykonawczym, a nawet ustrojodawczym. Monarcha dzieli się jednak władzą z kilkoma powoływanymi przez siebie organami na szczeblu centralnym, tzn. Rządem Jaśnie Panującego (egzekutywa) oraz Radą Czcigodnych (funkcje doradcze i ceremonialne oraz legislatywa wspierająca). Prawo tirimudzkie przewiduje także możliwość powołania najwyższego sędziego, jednak dotychczas nie wykorzystano tego zapisu, ani nie poczyniono większych regulacji w tym zakresie. Niezwykle ważnym elementem administracji tirimudzkiej są maharadżowie lokalni, którzy posiadają szeroką autonomię na kontrolowanych przez siebie obszarach.  

Legislatywa  

Najważniejszym źródłem prawa tirimudzkiego jest Panujący, który wydaje, niewymagające niczyjej kontrasygnaty i działające z chwilą ogłoszenia ordonanse (dekrety z mocą ustawy) oraz zatwierdza wydawane przez Radę Czcigodnych rozporządzenia. Proces ustawodawczy Maharadżatu Tirimudzi jest niezwykle szybki i wydajny a Najwyższy Ordonans (odpowiednik konstytucji) daje w tym zakresie duże pole do interpretacji dla organów prawodawczych. Rada Czcigodnych powoływana jest przez Maharadżę Tirimudzi i obraduje pod jego przewodnictwem.   

Egzekutywa   

Egzekutywę na szczeblu federalnym sprawuje Panujący jako osoba stojąca na czele Rządu Jaśnie Panującego i organ wydający ordonanse, które mogą być częściowo aktami normatywnymi z zakresu władzy wykonawczej. Dokładną strukturę Rządu Jaśnie Panującego ustala w drodze rozporządzenia Rada Czcigodnych. Na chwilę obecną RJP tworzą trzy kolegia (odpowiedniki ministerstw): Kolegium Spraw Wewnętrznych, Kolegium Spraw Zagranicznych i Kolegium Wojny. Na czele kolegiów stoją prezydenci kolegiów, którzy wykonują swoje zadania za pomocą wydawanych rozporządzeń i postanowień w sprawach indywidualnych oraz są upoważnieni do tworzenia instytucji wspierających i zarządzania instytucjami już istniejącymi. Dodatkowo Prezydent Kolegium Wojny jest organem, który może być delegowany do zadań specjalnych, wykraczających poza jego zwyczajne kompetencje, zlecanych mu przez Panującego.   

Samorząd terytorialny   

Podstawowymi jednostkami podziału terytorialnego i organami samorządu są maharadżaty. Na czele każdego maharadżatu stoi maharadża lokalny powoływany przez Panującego. Maharadżowie lokalni w drodze negocjacji z władzą centralną ustanawiają statut swego maharadżatu, który zawiera zbiór podstawowych przepisów i instytucji nadrzędnych na danym terenie. W terenie istnieje domniemanie władzy na maharadżów lokalnych, którzy posiadają bardzo szerokie kompetencje wykonawcze, prawodawcze i kreacyjne (udział przy spisywaniu statutu maharadżatu) i daleko idącą autonomię. Poza zarządzaniem podległym sobie terenem, maharadża lokalny posiada także zwierzchnictwo nad garnizonami miast i twierdz znajdujących się na danym obszarze, a nierzadko także nad większymi oddziałami zbrojnymi. Jest on także upoważniony do powowyłania zarządców niższych jednostek podziału terytorialnego - radżów. Tirimudzia dzieli się na trzy maharadżaty:  

- Maharadżat Jodzi   

- Maharadżat Nabaci  

- Maharadżat Ghandzi  

Podział administracyjny

Podział administracyjny Tirimudzii  jest dwustopniowy.  Maharadżat Tirimudzii podzielony jest na trzy mniejsze maharadżaty (władze w najbliższym czasie mają rozwiązać problem związany z nazewnictwem), będące jednostkami administracyjnymi pierwszego stopnia, a te z kolei podzielone są na jednostki drugiego stopnia - radżaty. Ustrój terytorialny Tirimudzii działa na zasadach federacji. 

Obecnie wyróżnia się następujące maharadżaty: Maharadżat Jodzii, Maharadżat Nabai i Maharadżat Ghandzii. Stolice maharadżatów zawierają się w ich nazwie i są jednocześnie trzema największymi miastami w kraju.

Historia

Historia przedinternetowa - do tej pory powstał jej ogólny zarys i tylko niektóre wydarzenia są opisane

Historia internetowa - historia internetowa, ze względu na młodość mikronacji, nie jest według jej twórców, na tyle bogata, by opisywać ją teraz.


Ciekawostki

  • W Maharadżacie Tirimudzii nie funkcjonuje obywatelstwo, a pełnoprawnym mieszkańcem zostaje się po złożeniu przysięgi panującemu.
  • Przysięga ta jest odwzorowaniem przysięgi wojskowej, ustanowionej przez Zygmunta Augusta.
  • Portret jednego z historycznych Maharadżów Jodzii - Sadavira XXVII jest znany również w Aryunie, jako portret przedstawiający Króla Aryunu.

Linki