Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Król

Z Micropedia

Król - tytuł głowy państwa o ustroju monarchicznym. Królestwo – forma monarchii, na czele której stoi król. Królestwo – państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł króla lub królowej.

Określenie pojawiło się w realnej starożytności. Królestwo nie mogło być podporządkowane innym królestwom (królestwo nie mogło być lennem), ale mogło być częścią cesarstwa.

Królestwo jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem monarchii, określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do władców chrześcijaństwa zachodniego. Jego odpowiednikiem w krajach prawosławnych jest carstwo, natomiast w islamie chanat.

Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form rządów w v-świecie.

Odpowiednikami Króla są również:

Do królestw zaliczają się min.:

Lista obecnych na Pollinie królestw

Lista królestw historycznych

Tytulatury

Tytuł królewski nosi również władca Monarchii Austro-Węgier oraz Książę Sarmacji, który jest królem Baridasu.

Tytuł ten przysługuje również Cesarzowi Niemieckiemu, jako władcy Królestwa Prus.