Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Agendart

Z Micropedia
Herb Agendart

Miasto Agendart jest najbardziej na północ wysuniętą miejscowością Księstwa Furlandii. Choć niezbyt duże, cieszy się sympatią turystów ze względu na piękno otaczającej przyrody. Szczególne zainteresowanie wzbudzają lasy, rozciągające się na okolicznych, niewielkich wzgórzach, bogate zarówno w leśne owoce, grzyby, jak i wspaniałą faunę. W przeszłości w puszczy niedaleko Agendartu królowie, a później Namiestnicy Furlandii organizowali wielkie polowania, a po nich wystawne rauty, na które zjeżdżali goście z całego Królestwa i nie tylko. Obecnie Agendart ma wszelkie walory, by stać się ważnym ośrodkiem wypoczynkowym na skalę całego Królestwa. Z miasta Agendart pochodzi obecny Król Dreamlandu Martin markiz van Buuren. Miasto Agendart przeżywało w swoim żywocie wiele wzlotów i upadków. Roizkwit miasta - utworzenie NPK, Galerii Literackiej, działów sportowych, PUBU z Miastem Alhambra przypadało na okres kiedy włodarzami miasta byli kolejno Martin van Buuren (ówczesny Martin de Joustin) oraz Bartunio de Wrona - Buuren. Aktualnie Miasto jest w fazie głębokich reform, trwa budowa wielu ośrodków przemysłu ciężkiego, a trzy nowe firmy (AZB,KE,KK) założyły w Agendart swoje siedziby. Obecnie Zarządcą miasta jest Kantazo van der Targaryen.

Niektóre budynki:

  1. Ratusz miejski- Agendardzki Urząd Miasta. Tutaj zbiera się Rada Miejska i rezyduje zarządca Miasta.
  2. Lotnisko- Jest dla Miasta oknem na świat.
  3. Zamek i Kompleks pałacowy- to duma Agendartu, liczy sobie setki lat i był letnią rezydencją królów Furlandii, a później chętnie odwiedzany przez Królów Dreamlandu. Jest przykładem pięknej architektury renesansowej. Aktualnie znajdują się tam również koszary Gwardii Książęcej Unii Saudadzkiej.
  4. Galeria Lireracka- Do najważniejszych instytucji kulturalnych w Agendarcie zalicza się Galeria Literacka Miasta Agendart.
  5. Huta Agendardzka- należy do Kopalni Erbokańskich, przetapia się w niej rudę tytanu i wytwarza kevlar.
  6. Siedziba Agendzrdzkich Zakładów Budowlanych
  7. Siedziba Kopalni Erbokańskich
  8. Siedziba Kopalni Książęcych
  9. Siedziba Furland Gold Company
  10. Dom Kantazo van der Targaryena