Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Księstwo Furlandii

Z Micropedia
(Przekierowano z Furlandia)
Furlandia
Godło Księstwa Godło.png
Flaga Księstwa Ffurlandia.gif
Państwo Dreamland
Ustrój Monarchia Konstytucyjna
Namiestnik Ostatnim namiestnikiem był Sted diuk Asketil
Lord Chancellor
Stolica Książęce Miasto Buuren
Lord Maire
Miasta Alhambra, Agendart, Rodo, Segali

Księstwo Furlandii - jedno z dawnych 5 prowincji Królestwa Dreamlandu. Obecnie Palatynat Furlandii, część Unii Saudadzkiej.

Księstwo Furlandii posiadało 5 rozwijających się miast:

Ustrój Księstwa

Księstwo Furlandii było monarchią konstytucyjną, w której władzę sprawował Namiestnik Koronny Księstwa Furlandii powoływany i odwoływany zgodnie z Konstytucją Królestwa Dreamlandu przez Króla. Książę Furlandii posiadał zarówno władzę ustawodawczą jak i wykonawczą.

Pnadto władzą ustawodawczą w Furlandii była Rada Księstwa Furlandii z Lordem Chancellor na czele jako jej Przewodniczącym. Członkami Rady byli Gonfalonierowie (poprzednio Burmistrzowie), Ministrowie oraz obywatele Księstwa Furlandii wybierani w wyborach.

Władza wykonawcza należała także do Lorda Chancellor oraz Rady Ministrów Księstwa o ile zostali powołani.

Historia Księstwa

Ślady pierwszego osadnictwa na terenie współczesnej Furlandii datuje się na XX wiek przed naszą erą. Plemiona, które przywędrowały na furlandzkie wyspy z Kontynentu rozwijały własną kulturę nie niepokojone przez prawie 2500 lat - aż do IV wieku naszej ery, kiedy doszło do pierwszego militarnego konfliktu. Zaniepokojone rosnącą siłą plemion furlandzkich (zjednoczonych pod nazwą Segali) plemiona Lardii wyparły je z terenów półwyspu furlandzkiego. W efekcie dalsza ekspansja Segali została ukierunkowana na południe, na tereny dzisiejszego Weblandu. Rozwój Furlandii w następnych wiekach przebiegał pokojowo aż do VII wiek, kiedy przywódca Segali - Król Ornuz - zdecydował się podjąć próbę odzyskania ziem półwyspu furlandzkiego. Niestety wyprawa wojenna zakończyła się porażką, a władca Lardii wykorzystując osłabienie przeciwnika przeprowadził kontratak. Udane działania przeciwnika doprowadziły do zajęcia całej Furlandii - która zniknęła z map na ponad 100 lat. Dopiero podziemny władca Danton zdołał wzniecić powstanie, które doprowadziło do odrodzenia się Furlandii. Do kolejnego konfliktu zbrojnego, po latach dobrobytu doprowadził Król Lados Waleczny, który postanowił powiększyć terytoria Furlandii atakując północnego sąsiada. Mimo, że zajęto dość znaczne tereny królestwa Lordii z czasem opór partyzancki doprowadził do wycofania się wosk okupujących. W efekcie Furlandia nie powiększyła swojego terytorium. Ostatnia wojna miała miejsce za panowania Króla Teldona w 1870 roku. Na ziemie Furlandzkie najechała wtedy armia Weblandu. Wojna trwała 5 lat i doprowadziła do utracenia części Wielkiej Furii na rzecz Weblandu. Od tego czasu kształt granic Furlandii nie ulegał już zmianie. Na mocy układu Morburskiego Królestwo zostało włączone do Unii Dreamlandzkiej tracąc swoją suwerenność. W okresie 1998-2011 Furlandia była prowincją Królestwa Dreamlandu. Na jej czele stał Namiestnik, który podlegał bezpośrednio Królowi Dreamlandu. Na mocy Aktu Unii Saudadzkiej i zmian w Konstytucji Królestwa a także usankcjonowaniu zjednoczenia z Księstwem Luindoru, w 2011 roku Księstwo przestało istnieć. Jego miejsce zajął Palatynat Furlandii w ramach Unii Saudadzkiej.

Poczet Namiestników Księstwa