Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Albus Boreed

Z Micropedia
Albus Boreed
Kraj zamieszkania Sarmacja
Funkcje publiczne brak
Tytuł honorowy nie przyjął
Znany również jako Kowalmistrz

Albus Boreed-Arped, znany polityk, dziennikarz, biznesmen i wojskowy wandejski pochodzenia sarmackiego.

Pochodzi z zacnej rodziny trzyczaszkowskich rzemieślników, hrabiów Boreed, jej jedyny żyjący przedstawiciel. Syn byłego prezydenta i króla Baridasu Majkela markiza Bumbuma i jego żony Michasia diuka Winnickiego, wnuk Morfeusza I Lucjusza Tylera, Księcia Solardii. Był księciem królewskim Baridasu, po przyłączeniu się tego państwa do Księstwa Sarmacji, ze względu na brak baridaskiego obywatelstwa, nie uzyskał tamtejszego tytułu arystokratycznego. Podlord Wandystanu, zaręczony z Michałem diukiem Sobczakiem. Poprzez swoich rodziców jest spokrewniony z wieloma wybitnymi postaciami mikroświata- poprzez matkę z Rodem Liberi (m.in. z Księciem Sarmacji Piotrem Mikołajem, który jest stryjem Michasia Winnickiego), a poprzez ojca jest wnukiem Księcia Solardii Morfeusza I Lucjusza Tylera.

Działalność polityczna, medialna i biznesowa

Komisarz Ludowy Spraw Wewnętrznych i Administracji w RKL Michała Sosnowieckiego, w tamtym czasie Adiutant SAL, pełniący obowiązki Naczelnego Dowódcy. Major Sarmackiej Armii Ludowej. Był KLSWiA w RKL Aleksandra Kellera, podczas jego ostatniej kadencji prezydenckiej.

Wielokrotny kwiaton Churału Ludowego, na początku z ramienia Ligi Wandejskich Rodzin, później Partii Racjonalnych Liberałów, której był współzałożycielem i wiceprezesem.

Współzałożyciel i wielomiesięczny redaktor naczelny Bramy Wandystanu, obecnie jej Redaktor Honorowy.

Inwestor giełdowy, założyciel FOX S.A., spadkobierca pordlorda Arivio Medyceusza, polityka i biznesmena wandejskiego, właściciela Medyceusz Corporation.

Obecnie członek Partii Pracy Sarmacji, czasowo zawiesił swoją aktywność w v-świecie.

Baronet

Podczas gdy Mandragorat Wandystanu wchodził w skład Księstwa Sarmacji wandejska awangarda proletariatu otrzymywała odpowiednie do swoich sarmackie tytuły szlacheckie i arystokratyczne. Boreed, jako podlord, powinien był zostać baronetem. Nie złożył jednak Księciu wymaganej przysięgi i nie został szlachcicem.

Bojkot możliwości otrzymania sarmackiej godności przez podlorda Boreeda zasłynął głównie dzięki jego wypowiedzi zamieszczonej w Golden Quotes. Na propozycję przyjęcia tytułu baroneta po zjednoczeniu Wandystanu z Sarmacją odrzekł Baronet jest tytułem wsiowym. Ja jestem podlordem!.