Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Dream

Z Micropedia

Dream - waluta obowiązująca w Królestwie Dreamlandu. Dream został zreformowany Ustawą Federalną z dnia 6 lipca 2007 roku, która zmieniła jednostkę pieniężną Królestwa Dreamlandu (tzw. nowe dreamy - nD). Wymiany waluty dokonywano w stosunku 1D = 100nD. Pomysłodawcą reformy był Minister Finansów i Gospodarki KD, baron Taheto, zaś duży wkład w ostateczny tekst ustawy mieli Artur I Piotr i Józef wicehrabia Kalicki.


Obecnie obowiązująca ustawa federalna z dnia 5 maja 2012 roku o walucie Królestwa i banku centralnym stanowi, że dream jest walutą narodową występującą w postaci bezgotówkowej. Waluta nie posiada zatem żadnych nominałów poza jednostkowym jednym dreamem, a ceny, płace, wartości rynkowe i zobowiązania wyrażane są w liczbach całkowitych. Jest to więc także waluta niepodzielna na mniejsze jednostki monetarne.

Funkcje dreama

Dream jest ponadto prawnym środkiem płatniczym Dreamlandu, środkiem służącym do wymiany na rynku dóbr i usług oraz środkiem tezauryzacji. Dream jest również walutą, której wymienialność na inne waluty jest zagwarantowana prawem, jednak praktycznie nie istnieje (co czyni Dreamland gospodarką zamkniętą z monetarnego punktu widzenia).

Podaż dreama

Podaż dreama na 30 kwietnia 2013 roku wynosiła: 113.145.650 D.

Linki zewnętrzne