Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Filip Kerad von Porta Regni - Scholandzki

Z Micropedia
Obywatelstwo Scholandzkie
Kraj zamieszkania Scholandia
Paszport YY0054
Nick Keradus
Tytuł arystokratyczny Książę Krwi
Zwrot grzecznościowy Wasza Królewska Wysokość
Najwyższe odznaczenie Wielki Krzyż św. Ulryka (I klasa)
Funkcje publiczne Minister Gospodarki, Systemowiec, prezes NBS, prezes SGPW
Przynależność do partii bezpartyjny


Filip Kerad von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae - Urodzony w Scholandii w Scholopolis dnia 2004-12-04 (28-4-6 wg Kalendarza Scholandzkiego). Obecnie systemowiec, polityk, administrator i twórca wielu stron publicznych, przedsiębiorca oraz właściciel wielu parcel. Następca tronu.


Rodzina

Piastuje stanowiska

/z wyłączeniem administrowania stron/

Piastował stanowiska

Przynależność do partii

W systemie stworzył między innymi

Posiadane firmy